Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009

Report
Publicēts
25 Jūlijs 2012
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and Portugal. Substantial variations also exist depending on industry sector and workplace size. Many of these characteristics are related to the presence or absence of a trade union or works council. Workplace representation is more prevalent in countries where national or sectoral bargaining dominates. It is also higher in countries with more extensive levels of legislative support for workplace representation. 
 • Full report

  Reference No: 
  ef1214
  Catalogue info

  Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009

  Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and Portugal. Substantial variations also exist depending on industry sector and workplace size. Many of these characteristics are related to the presence or absence of a trade union or works council. Workplace representation is more prevalent in countries where national or sectoral bargaining dominates. It is also higher in countries with more extensive levels of legislative support for workplace representation.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12141
  Catalogue info

  Sociālais dialogs darbavietās Eiropā: 2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums - Kopsavilkums

  Authors: 
  Eurofound
  Kā sociālais dialogs norisinās praksē, kādi ir esošie pārstāvības veidi, un cik efektīvi tie ir? Eurofound 2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS) nodrošina vispusīgus datus no 30 valstīm, lai atbildētu uz šiem jautājumiem. Šajā ziņojumā ir izmantoti ECS un citi datu avoti un izvērtēti faktori, kas ietekmē sociālā dialoga norisi uzņēmumā, jo īpaši attiecībā uz arodbiedrībām un uzņēmumu padomēm; šajā ziņā būtiski faktori ir uzņēmuma lielums, uzņēmuma vecums, nodrošinātā produkta vai pakalpojuma veids, darba devēju izvēle un darbaspēka sastāvs. Ietekme ir arī plašākam kontekstam, piemēram, tam, ciktāl valdība iejaucas sociālajā dialogā un kādā līmenī notiek sarunas.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.97 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru