Working conditions and sustainable work

Working conditions and workers' health

Report
Gepubliceerd
13 mei 2019
pdf
Formaten
Executive summary in 22 languages
Downloaden

Samenvatting

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. Read more

This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being. The findings indicate that physical risks have not increased but remain important, while emotional demands have increased, underlining the growing importance of psychosocial risks at work. Changes over time suggest that although the risk of poor health is concentrated in certain occupations, those occupations traditionally considered to be protected are increasingly exposed to risks that are likely to affect workers’ health and well-being.

Read less

Formaten

 • Verslag

  Aantal bladzijden: 
  80
  Nummer: 
  EF18041
  ISBN: 
  978-92-897-1846-2
  Catalogusnummer: 
  TJ-04-19-360-EN-N
  DOI: 
  10.2806/909840
  Catalogue info

  Working conditions and workers' health

  This report uses European Working Conditions Survey data to examine working conditions and their implications for worker’s health. Ensuring the sustainability of work in the context of ageing populations implies a greater number of people in employment who can remain in the workforce for longer. The report examines the interplay between work demands – which carry an increased risk of exhaustion – and work resources – which support workers in greater engagement and well-being.

  Formaten

 • Executive summary

  Nummer: 
  EF180411
  Catalogue info

  Arbeidsomstandigheden en gezondheid van werknemers

  Auteur(s): 
  Eurofound

  Dit verslag maakt gebruik van de gegevens van de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden om de arbeidsomstandigheden en de gevolgen ervan op de gezondheid van werknemers te onderzoeken. De duurzaamheid waarborgen van het werk in de context van een vergrijzende bevolking betekent dat er meer mensen aan het werk zijn die langer actief kunnen blijven. Het verslag onderzoekt de wisselwerking tussen de eisen die het werk stelt – die een verhoogd risico op uitputting met zich meebrengen – en de arbeidsmiddelen die de werknemers ondersteunen bij het vergroten van hun betrokkenheid en welzijn. De bevindingen geven aan dat de fysieke risico’s niet zijn toegenomen maar belangrijk blijven, terwijl de emotionele eisen zijn toegenomen. Dit benadrukt het groeiende belang van psychosociale risico’s op het werk. De veranderingen in de loop van de tijd suggereren dat, hoewel het risico op een slechte gezondheid zich concentreert in bepaalde beroepen, de beroepen die van oudsher als beschermd worden beschouwd in toenemende mate worden blootgesteld aan risico's die de gezondheid en het welzijn van werknemers zouden kunnen beïnvloeden.

  Beschikbaar om te downloaden in 22 talen

  Downloaden

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2015

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2015, the sixth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Reactie toevoegen