Arbeidsomstandigheden en duurzaam werk

20 February 2020

De demografische uitdaging van een vergrijzende bevolking en de groeiende diversiteit in het arbeidsleven hebben geleid tot verhoogde aandacht voor het begrip duurzaam werk gedurende de hele levensloop. Dit benadrukt het belang van de kwaliteit van de baan en werkomgeving van werkende personen gedurende hun loopbaan.

Langer werken impliceert beter werken. De organisatie van het werk en arbeidstijdenregelingen zouden aan individuele behoeften moeten worden aangepast. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Arbeidsomstandigheden en duurzaam werk

Voor Europese beleidsmakers zijn de huidige punten van zorg onder meer de balans tussen werk en privéleven, vooral voor werkende ouders, de verlenging van het arbeidsleven en de zorg voor een goed evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid. Dit betekent ook zwartwerk en frauduleus werk bestrijden, investeren in menselijk kapitaal en de aanzienlijke ongelijkheden tussen personen op de arbeidsmarkt aanpakken.

De Europa 2020-strategie van de Europese Commissie streeft naar een ‘slimme, duurzame en inclusieve groei’ en dit houdt aandacht in voor baankwaliteit en arbeidsomstandigheden. Dit wordt benadrukt in de ‘agenda voor nieuwe vaardigheden en banen’, die in 2010 door de Commissie werd vastgesteld. De Commissie heeft in april 2017 het pakket over de Europese pijler van sociale rechten gelanceerd. De beginselen en rechten die zijn vastgelegd in de pijler zijn opgebouwd rond drie hoofdcategorieën, waarvan er één betrekking heeft op billijke arbeidsomstandigheden.

Het werk van Eurofound

De Stichting bouwde gedurende meer dan 40 jaar deskundigheid op in het monitoren en analyseren van verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden. Deze aspecten zijn onder meer arbeidstijd en de balans tussen werk en privéleven; gezondheid, veiligheid en welzijn op het werk; opleiding en vaardigheden; organisatie van het werk; inkomsten en kansen en baantevredenheid.

De Stichting heeft specifiek gekeken naar de arbeidsomstandigheden van mannen en vrouwen, naar de arbeidsomstandigheden in verschillende sectoren en beroepen en naar de arbeidsomstandigheden van werknemers in verschillende leeftijdsgroepen.

Ze schonk daarbij speciale aandacht aan de omstandigheden van oudere werknemers en hoe deze samenhangen met het vermogen en de bereidheid om tot de pensioenleeftijd door te werken. De koppelingen tussen werk en gezondheid worden onderzocht in nauw overleg met het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). De Stichting werkt ook samen met de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) voor vraagstukken rond de toekomst van werk.

Belangrijkste bijdragen

Voor de zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) van de Stichting, die in 2015 werd gehouden, werden 44 000 werknemers in 35 landen ondervraagd over uiteenlopende arbeidsgerelateerde kwesties. De zesde Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden bouwt voort op de lessen die uit de voorgaande vijf enquêtes zijn getrokken. Zo ontstaat een breed beeld van werkend Europa uit de verschillende landen, beroepen, sectoren en leeftijdsgroepen. Een mappingtool  presenteert de gegevens in een interactief formaat, waardoor analyse van de variabelen per lidstaat en aan de hand van demografische kenmerken mogelijk is. 

De Stichting heeft op basis van de EWCS-gegevens indices ontwikkeld voor het meten van verschillende aspecten van baankwaliteit in heel Europa. In het kader van ander onderzoek heeft de Stichting gekeken naar beleidsmaatregelen die mensen in staat stellen om tot oudere leeftijd aan de arbeidsmarkt deel te nemen en meer bepaald naar hoe het arbeidsleven kan worden verlengd met behulp van flexibele pensioenregelingen.

De samenwerking met EU-OSHA heeft geresulteerd in een gezamenlijk verslag over psychosociale risico's op Europese werkplekken. Verder heeft de Stichting zich ook nader gebogen over fysiek en psychologisch geweld op het werk.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (14)

Alle (291)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (18)