Sondaje europene privind condiţiile de muncă (EWCS)

De la lansarea sa în 1990, Sondajul european privind condiţiile de muncă oferă o prezentare generală a condiţiilor de muncă din Europa pentru:

 • Evaluarea şi cuantificarea condiţiilor de muncă atât ale angajaţilor, cât şi ale lucrătorilor independenţi din întreaga Europă într-o manieră armonizată
 • Analizarea relaţiilor dintre diferitele aspecte ale condiţiilor de muncă
 • Identificarea grupurilor cu risc şi a problemelor de interes, precum şi a progreselor
 • Monitorizarea tendinţelor prin furnizarea de indicatori omogeni cu privire la aceste aspecte
 • Contribuirea la elaborarea politicilor europene

Sfera de aplicare a chestionarului sondajului s-a extins substanţial de la prima ediţie, urmărind să ofere o imagine cuprinzătoare a realităţii de zi cu zi a bărbaţilor şi femeilor  din câmpul muncii. Integrarea sexelor a fost o preocupare importantă în analizele recente ale chestionarului.

Temele vizate în prezent includ statutul profesional, durata şi organizarea timpului de lucru, organizarea muncii, învăţarea şi formarea, factorii de risc fizici şi psihosociali, sănătatea şi securitatea, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată, participarea lucrătorilor, câştigurile şi securitatea financiară, precum şi munca şi sănătatea.

În cadrul fiecărui val, un eşantion aleatoriu de lucrători (angajaţi şi lucrători independenţi) a fost intervievat în mod direct. În urma valurilor de extindere europeană, acoperirea geografică a sondajului s-a lărgit:

 • Primul sondaj EWCS în 1990/1991: în sondaj au fost incluşi lucrători din CE12
 • Al doilea sondaj EWCS în 1995/1996: în sondaj au fost incluşi lucrători din UE15
 • Al treilea sondaj EWCS în 2000: într-o primă fază au fost incluse în sondaj UE15 şi Norvegia, sondajul fiind apoi extins asupra celor 12 “noi” state membre în 2001 şi asupra Turciei în 2002, într-o a doua fază
 • Al patrulea sondaj EWCS în 2005: UE27, plus Norvegia, Croaţia, Turcia şi Elveţia
 • Activitatea de teren pentru al cincilea sondaj EWCS s-a desfăşurat în perioada ianuarie-iunie 2010, fiind intervievaţi aproape 44 000 de lucrători din UE27, Norvegia, Croaţia, Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Turcia, Albania, Muntenegru şi Kosovo.
 • Al șaselea sondaj, din 2015, a inclus cele 28 de state membre ale UE, cele cinci țări candidate la UE (Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia), precum și Elveția și Norvegia.
 • Al șaptelea EWCS din 2020: sondaj asupra lucrătorilor din Uniunea Europeană, Norvegia, Elveția, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia.