Era digitală: Oportunități și provocări pentru muncă și pentru ocuparea forței de muncă

28 Septembrie 2022

Capacitatea omului de a stoca, transmite și manipula informațiile s-a extins enorm în ultimii ani, ca urmare a inovațiilor în tehnologiile informatice și de telecomunicaRead more

Capacitatea omului de a stoca, transmite și manipula informațiile s-a extins enorm în ultimii ani, ca urmare a inovațiilor în tehnologiile informatice și de telecomunicații. Astfel de tehnologii ale informației și ale comunicațiilor (TIC) au efecte semnificative în aproape toate domeniile economiei, conducând la accelerarea generală a ritmului modificărilor tehnice. În același timp, munca, conținutul, organizarea și proiectarea, reglementarea și protecția acesteia trec toate prin schimbări majore în era digitală. Aceste schimbări provoacă deseori estomparea limitelor dintre diferite dimensiuni ale muncii și între muncă, ocuparea forței de muncă și activitățile neprofesionale.

Read less

Informări recente

Sign up now - #EurofoundLIVE webinar: Regulating platform work – The EU’s big balancing act

Eurofound is organising a #EurofoundLIVE webinar debate on the need to regulate platform work. The event will take...

Access to essential services for people on low incomes: Energy, public transport and digital communications

In collecting information on essential services, the European Commission requested Eurofound to provide input on...

Do we really have the right to disconnect?

Telework has become a permanent feature of working life in Europe. While we’ve seen the benefits of more flexible ways...
Top

 

Factorii de decizie politică trebuie să dobândească cunoștințe care să contribuie la abordarea chestiunilor referitoare la reglementarea eficientă, la modalitatea de asigurare a protecției sociale în sensul cel mai larg și la echilibrarea cererilor companiilor, ale societăților și ale indivizilor în ceea ce privește exploatarea potențialului mare al digitalizării.

Comisia Europeană a adoptat strategia privind piața unică digitală pentru Europa în 2015, subliniind că reprezintă una dintre principalele sale priorități. Strategia poate crea oportunități digitale pentru cetățeni și companii și are obiectivul de a consolida poziția UE ca lider mondial în economia digitală. Ea vizează sporirea accesului la informații, crearea de locuri de muncă pentru cei cu aptitudinile digitale potrivite și transformarea serviciilor publice.  Întrucât economia colaborativă se răspândește la nivelul UE, Comisia urmărește încurajarea dezvoltării de servicii noi și inovatoare, asigurând în același timp măsurile de protecție adecvate. Comunicarea Comisiei din 2016 privind agenda europeană pentru economia colaborativă clarifică normele și recomandările de politici în acest domeniu pentru cetățeni, companii și statele membre.

Activitatea Eurofound

Eurofound analizează implicațiile tot mai extinse privind condițiile de muncăreglementarea munciiși, dincolo de importanța crescândă și de domeniul de aplicare al tehnologiilor digitale, privind piața muncii.

Se analizează impactul asupra ocupării forței de muncă al tehnologiilor revoluționare în domeniul serviciilor. De asemenea, Eurofound examinează implicațiile pe care le are economia bazată pe platforme, în special ocuparea forței de muncă prin intermediul platformelor online (crowd employment), asupra pieței muncii. În plus, continuă cercetările privind condițiile de muncă și de încadrare în muncă ale lucrătorilor mobili în domeniul TIC.

Va fi examinată natura muncii și a ocupării forței de muncă în era digitală, cu accent pe:

Principalele contribuții

Un raport comun cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) privind munca la orice oră și din orice loc a analizat impactul muncii la distanță și al muncii mobile în domeniul TIC asupra anumitor elemente ale condițiilor de muncă.

Seria de seminarii ale fundației Eurofound (FSS) reprezintă o oportunitate pentru guverne, sindicate și angajatori de a discuta dezvoltarea politicilor sociale, de ocupare a forței de muncă și a celor legate de muncă ale UE. În 2016, FSS s-a concentrat pe impactul digitalizării asupra muncii și pe elaborarea unor agende naționale pentru o mai bună implementare a modificărilor digitale.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Era digitală: Oportunități și provocări pentru muncă și pentru ocuparea forței de muncă

Abonare
  • Publications (115)
  • Data
  • Ongoing work (7)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • In 2021, Eurofound will finalise and publish its 2020 work programme research on the impact of digitisation technologies on work organisation and working conditions and launch its online flagship resource on digitalisation.

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Era digitală: Oportunități și provocări pentru muncă și pentru ocuparea forței de muncă

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.