Era digitală: Oportunități și provocări pentru muncă și pentru ocuparea forței de muncă

23 Ianuarie 2023

Capacitatea omului de a stoca, transmite și manipula informațiile s-a extins enorm în ultimii ani, ca urmare a inovațiilor în tehnologiile informatice și de telecomunicaRead more

Capacitatea omului de a stoca, transmite și manipula informațiile s-a extins enorm în ultimii ani, ca urmare a inovațiilor în tehnologiile informatice și de telecomunicații. Astfel de tehnologii ale informației și ale comunicațiilor (TIC) au efecte semnificative în aproape toate domeniile economiei, conducând la accelerarea generală a ritmului modificărilor tehnice. În același timp, munca, conținutul, organizarea și proiectarea, reglementarea și protecția acesteia trec toate prin schimbări majore în era digitală. Aceste schimbări provoacă deseori estomparea limitelor dintre diferite dimensiuni ale muncii și între muncă, ocuparea forței de muncă și activitățile neprofesionale.

Read less

Informări recente

Teleworking numbers double in EU to 41.7 million in 2021 bringing better work-life balance, more autonomy but longer working hours and isolation

41.7 million people teleworked across the EU in 2021, double the number of 2019, as COVID-19 restrictions and changes...

Utilizarea la scară tot mai largă a telemuncii: Impactul asupra condițiilor de muncă și asupra reglementărilor

Raportul de față prezintă cercetările Eurofound privind telemunca în timpul pandemiei de COVID-19 din 2020 și 2021...

Watch the webinar - #AskTheExpert: Making telework work for everyone – lessons from the pandemic for a digital age

As European employees and employers in sectors such as ICT, other services, and public administration embrace hybrid...
Top

 

Factorii de decizie politică trebuie să dobândească cunoștințe care să contribuie la abordarea chestiunilor referitoare la reglementarea eficientă, la modalitatea de asigurare a protecției sociale în sensul cel mai larg și la echilibrarea cererilor companiilor, ale societăților și ale indivizilor în ceea ce privește exploatarea potențialului mare al digitalizării.

Comisia Europeană a adoptat strategia privind piața unică digitală pentru Europa în 2015, subliniind că reprezintă una dintre principalele sale priorități. Strategia poate crea oportunități digitale pentru cetățeni și companii și are obiectivul de a consolida poziția UE ca lider mondial în economia digitală. Ea vizează sporirea accesului la informații, crearea de locuri de muncă pentru cei cu aptitudinile digitale potrivite și transformarea serviciilor publice.  Întrucât economia colaborativă se răspândește la nivelul UE, Comisia urmărește încurajarea dezvoltării de servicii noi și inovatoare, asigurând în același timp măsurile de protecție adecvate. Comunicarea Comisiei din 2016 privind agenda europeană pentru economia colaborativă clarifică normele și recomandările de politici în acest domeniu pentru cetățeni, companii și statele membre.

Activitatea Eurofound

Eurofound analizează implicațiile tot mai extinse privind condițiile de muncăreglementarea munciiși, dincolo de importanța crescândă și de domeniul de aplicare al tehnologiilor digitale, privind piața muncii.

Se analizează impactul asupra ocupării forței de muncă al tehnologiilor revoluționare în domeniul serviciilor. De asemenea, Eurofound examinează implicațiile pe care le are economia bazată pe platforme, în special ocuparea forței de muncă prin intermediul platformelor online (crowd employment), asupra pieței muncii. În plus, continuă cercetările privind condițiile de muncă și de încadrare în muncă ale lucrătorilor mobili în domeniul TIC.

Va fi examinată natura muncii și a ocupării forței de muncă în era digitală, cu accent pe:

Principalele contribuții

Un raport comun cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) privind munca la orice oră și din orice loc a analizat impactul muncii la distanță și al muncii mobile în domeniul TIC asupra anumitor elemente ale condițiilor de muncă.

Seria de seminarii ale fundației Eurofound (FSS) reprezintă o oportunitate pentru guverne, sindicate și angajatori de a discuta dezvoltarea politicilor sociale, de ocupare a forței de muncă și a celor legate de muncă ale UE. În 2016, FSS s-a concentrat pe impactul digitalizării asupra muncii și pe elaborarea unor agende naționale pentru o mai bună implementare a modificărilor digitale.

Read less
  • Publications (122)
  • Data
  • Ongoing work (5)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • In 2021, Eurofound will finalise and publish its 2020 work programme research on the impact of digitisation technologies on work organisation and working conditions and launch its online flagship resource on digitalisation.