Průzkum kvality života v Evropě – Vizualizace dat

Průzkum kvality života v Evropě (EQLS) nadace Eurofound poskytuje jedinečný přehled o kvalitě života, společnosti a veřejných služeb pro obyvatele celé Evropy.

K dispozici je členění podle pohlaví, věku, statusu dle ekonomické aktivity (zaměstnaný nebo nezaměstnaný) a příjmu (od nejnižšího příjmového kvartilu 1 po nejvyšší příjmový kvartil 4).

S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 31. ledna 2020 je třeba poznamenat, že údaje zveřejněné na internetových stránkách nadace Eurofound mohou zahrnovat 28 členských států EU, neboť do dřívějších výzkumů bylo zahrnuto Spojené království. Postupně budeme tuto situaci napravovat, aby údaje odrážely současné složení EU z 27 členských států. 

Vybrat otázku

 

 

Description

Vizualizace ve formě mapy Evropy zobrazí procentuální zastoupení odpovědí podle zemí na mapě.