Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde

13 november 2020

Den demografiske udfordring, som en aldrende befolkning udgør, og den stadig større mangfoldighed i arbejdslivet har medført et større fokus på begrebet bæredygtigt arbejde i de forskellige livsfaserRead more

Den demografiske udfordring, som en aldrende befolkning udgør, og den stadig større mangfoldighed i arbejdslivet har medført et større fokus på begrebet bæredygtigt arbejde i de forskellige livsfaser. Dette understreger relevansen af kvaliteten af en arbejdstagers job og arbejdsmiljøet i alle arbejdslivets faser.

Et længere arbejdsliv indebærer bedre arbejde. Arbejdstilrettelæggelse og arbejdsordninger bør tilpasses den enkeltes behov. 

Read less

Seneste opdateringer

Working conditions in sectors

Megatrends, such as digitalisation, globalisation, demographic change and climate change, are transforming the world of...

Watch the webinar - #AskTheExpert: the European Company Survey 2019 findings on skills

On Thursday 29 October 2020, Eurofound together with European Centre for the Development of Vocational Training (...

Fewer than 10% of EU businesses offer comprehensive learning opportunities critical to employee performance and well-being, new survey says

The best outcomes in terms of company performance and workplace well-being are obtained in companies where training is...
Top

De aktuelle problemstillinger for EU's politiske beslutningstagere omfatter balance mellem arbejdsliv og privatliv, navnlig for erhvervsaktive forældre, forlængelse af arbejdslivet og sikring af en passende balance mellemRead more

De aktuelle problemstillinger for EU's politiske beslutningstagere omfatter balance mellem arbejdsliv og privatliv, navnlig for erhvervsaktive forældre, forlængelse af arbejdslivet og sikring af en passende balance mellem fleksibilitet og sikkerhed. Dette indebærer også bekæmpelse af sort arbejde og svig i forbindelse med arbejde, investeringer i menneskelig kapital og bekæmpelse af de betydelige uligheder, som folk oplever på arbejdsmarkedet.

Europa-Kommissionens Europa 2020-strategi tilsigter "intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst", og dette indebærer et fokus på jobkvalitet og arbejdsvilkår. Dette er understreget i Kommissionens "dagsorden for nye kvalifikationer og job" fra 2010. Kommissionen lancerede pakken om den europæiske søjle for sociale rettigheder i april 2017. De principper og rettigheder, der er fastsat i søjlen, er opstillet i overensstemmelse med tre hovedkategorier, herunder rimelige arbejdsvilkår.

Eurofounds arbejde

Eurofound har mere end 40 års dokumenteret ekspertise inden for overvågning og analyse af arbejdsvilkår på tværs af en lang række dimensioner. Disse omfatter arbejdstid og balance mellem arbejdsliv og privatliv, sundhed, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen, uddannelse og kvalifikationer, arbejdstilrettelæggelse, indtjening og fremtidsmuligheder samt jobtilfredshed.

Agenturet har specifikt undersøgt arbejdsvilkårene for mænd og kvinder, arbejdsvilkårene inden for forskellige sektorer og erhverv og for arbejdstagere i forskellige aldersgrupper.

Det har haft særligt fokus på de vilkår, som ældre arbejdstagere står over for, og hvordan de er knyttet til evnen og viljen til at arbejde indtil pensionsalderen. Forbindelserne mellem arbejde og sundhed undersøges i tæt samarbejde med Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA). Eurofound samarbejder også med Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) om spørgsmålene vedrørende arbejdets fremtid.

Væsentlige bidrag

Som led i Eurofounds sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS) fra 2015 blev der gennemført interview af 44 000 arbejdstagere i 35 lande om en lang række arbejdsrelaterede emner. Der bygges på erfaringerne fra de tidligere fem undersøgelser med henblik på at tegne et bredt billede af de europæiske arbejdspladser på tværs af lande, erhverv, sektorer og aldersgrupper. Kortlægningsværktøjet til undersøgelser præsenterer disse data i interaktivt format, hvilket gør det muligt at analysere variablerne efter medlemstat og demografiske karakteristika. 

På grundlag af data fra den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene har Eurofound udviklet indekser til måling af forskellige dimensioner af jobkvalitet i hele Europa. Anden forskning har undersøgt politikker, som sætter folk i stand til at deltage på arbejdsmarkedet indtil en højere alder og specifikt, hvordan arbejdslivet kan forlænges gennem fleksible pensionsordninger.

Arbejde med EU-OSHA er resulteret i en fælles rapport om psykosociale risici på europæiske arbejdspladser. Eurofound har også mere specifikt undersøgt fysisk og psykisk vold på arbejdspladsen.

Read less

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde

Abonnér

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (306)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Data

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

Other ongoing work

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Arbejdsvilkår og bæredygtigt arbejde

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.