Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS)

Otkad je 1990. prvi put provedeno, Europsko istraživanje o radnim uvjetima pruža uvid u radne uvjete u Europi u cilju:

  • Usklađene ocjene i pregleda radnih uvjeta zaposlenih i samozaposlenih osoba diljem Europe
  • Analize odnosa različitih vidova radnih uvjeta
  • Utvrđivanja rizičnih skupina te aktualnih pitanja kao i pitanja napretka
  • Praćenja trendova pružanjem jedinstvenih pokazatelja o tim pitanjima
  • Doprinosa razvoju europske politike

Opseg istraživačkog upitnika značajno se proširio u odnosu na prvo izdanje kako bi se dobila sveobuhvatna slika radne svakidašnjice ljudi.  Integracija načela ravnopravnosti spolova bila je važna tema u posljednjim izmjenama upitnika.

Teme koje on trenutno obrađuje tiču se radnog statusa, duljine i organizacije radnog vremena, organizacije rada, učenja i izobrazbe, tjelesnih i psihosocijalnih rizičnih faktora, zaštite na radu, ravnoteže između poslovnog i privatnog života, sudjelovanja radnika, plaća i financijske sigurnosti te rada i zdravlja.

U svakom su valu ispitivanja obavljeni osobni intervjui s nasumično odabranim uzorkom radnika (zaposlenim i samozaposlenim osobama). Kako se širila Europska unija, tako je i ispitivanje pokrivalo sve veće geografsko područje:

  • U prvom istraživanju EWCS provedenom 1990.-1991. ispitani su radnici u skupini EZ12
  • U drugom istraživanju EWCS provedenom 1995.-1996. ispitani su radnici u skupini EU15
  • U trećem istraživanju EWCS provedenom 2000. u prvoj su fazi ispitani radnici iz skupine EU15 i Norveške, da bi se istraživanje 2001., u svojoj drugoj fazi, proširilo na 12 “novih” država članica, a 2002. i na Tursku.
  • U četvrtom istraživanju EWCS provedenom 2005. obuhvaćene su zemlje iz skupine EU27 te Norveška, Hrvatska, Turska i Švicarska
  • Terenski rad za peto istraživanje EWCS odvijao se od siječnja do lipnja 2010., a u skupini EU27, Norveškoj, Hrvatskoj, Makedoniji, Turskoj, Albaniji, Crnoj Gori i na Kosovu ispitano je gotovo 44 000 radnika.