Európai életminőség-felmérések (EQLS)

Ez a négyévente elvégzett, egyedülálló pán-európai felmérés egyaránt vizsgálja az európai polgárok életének objektív körülményeit és azt, hogy hogyan vélekednek ezekről a körülményekről és általában az életükről. Kérdések széles körét öleli fel, így a foglalkoztatást, a kereseteket, a képzettséget, a lakáskörülményeket, a családot, az egészséget, valamint a munka és a magánélet egyensúlyát. Szubjektív témákkal is foglalkozik, mint például az emberek boldogságérzetének szintje, hogy mennyire elégedettek az életükkel, illetve hogyan értékelik a társadalom minőségét.

Ez a rendszeresen elvégzett felmérés az emberek életminőségében az idő múlásával bekövetkező fontos tendenciák feltérképezésére is alkalmas. A korábbi felmérések rámutattak például arra, hogy a gazdasági válság kezdete óta az emberek nehezebben tudnak megélni a fizetésükből. Számos országból jelezték, hogy nőtt a feszültség a különböző etnikai csoportokhoz tartozó emberek között. Európa-szerte az is megfigyelhető, hogy az emberek kevésbé bíznak kormányukban, mint korábban. A legnagyobb örömöt továbbra is a családi élet és a személyes kapcsolatok jelentik.

Az évek során az európai életminőség-felmérés eredményei értékes mutatókká váltak, amelyek kiegészítik a gazdasági növekedés és az életminőség olyan hagyományos mutatóit, mint például a GDP vagy a keresetek. Az európai életminőség-felmérés mutatói a GDP-hez hasonlóan egyértelműek és megfelelők, ugyanakkor jobban magukban foglalják az előrehaladás környezeti és társadalmi aspektusait, így könnyen belefoglalhatók a döntéshozatalba és figyelembe vehetők az Európai Unióban zajló uniós és nemzeti szintű nyilvános vitafolyamatok során.

Az egyes felmérések keretében a felnőtt népességből egy tetszőleges mintacsoportot választanak ki személyes elbeszélgetéshez. A lehetséges EU bővítések és az EFTA-országok érdeklődése miatt a felmérés földrajzi kiterjedése idővel szélesedett:

Ezen kívül a második európai életminőség-felmérés kérdései közül néhányat a 2009. évi Eurobarometer felmérés keretében is feltettek, amelyek segítségével létrejött Az EU-ban érvényesülő trendek az életminőségre vonatkozóan: 2003-2009 című tanulmány.

Az európai-életminőség felmérésekből és egyéb kiegészítő forrásokból származó adatok az Eurofoundnak az életminőség statisztikai mutatóit tartalmazó elektronikus adatbázisába (EurLIFE) is bekerültek.