Munkakörülmények és fenntartható munka

11 February 2020

A népesség elöregedésével járó demográfiai kihívás miatt és annak következtében, hogy egyre nagyobb mértékű a munkával töltött életszakasz sokfélesége, nagyobb hangsúlyt kap az egész életpálya során fenntartható munka. Emiatt előtérbe kerül a munkahelyek és a munkahelyi környezet minőségének fontossága a munkával töltött életszakasz során.

A hosszabb idejű foglalkoztatás egyben jobb munkavégzést is jelent. A munkaszervezésnek és munkafeltételeknek az egyéni igényekhez kell igazodniuk. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Munkakörülmények és fenntartható munka

Az uniós politikai döntéshozókat jelenleg a következő témák foglalkoztatják: a munka és a magánélet közötti egyensúly, különösen a dolgozó szülők esetében, a munkával töltött életszakasz meghosszabbítása, valamint a rugalmasság és a biztonság közötti megfelelő egyensúly biztosítása. Ez magában foglalja a be nem jelentett munkavégzés és a csalárd foglalkoztatás elleni küzdelmet, a humántőke-beruházást és a jelentős munkaerőpiaci egyenlőtlenségek kezelését.

Az Európai Bizottság Európa 2020 stratégiája az „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés” elérését tűzi ki célul, ami azt jelenti, hogy a munkahelyek minősége és a munkakörülmények kerülnek a figyelem középpontjába. Ezt helyezi előtérbe az Európai Bizottság 2010. évi, „Új készségek és munkahelyek menetrendje”. A Bizottság 2017. áprilisban előterjesztette a szociális jogok európai pillérére vonatkozó csomagot. A pillérben meghatározott alapelvek és jogok három fő kategória köré rendeződnek, az egyik kategóriát a tisztességes munkakörülmények alkotják.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound az elmúlt 40 évben végzett munkájával elismert szakértelemre tett szert a munkakörülmények sokféle dimenziójának figyelemmel kisérése és elemzése terén. Ezek közé tartoznak a következők: munkaidő és a munka és a magánélet egyensúlya, munkahelyi egészségvédelem, biztonság és jóllét, képzés és készségek, munkaszervezés, bérek és kilátások, valamint a munkával való elégedettség.

Az Eurofound külön foglalkozott a férfiak és a nők munkakörülményeinek, a különböző ágazatok és foglalkozások, továbbá a különböző korcsoportba tartozó munkavállalók munkakörülményeinek vizsgálatával.

Külön figyelmet fordított az idősebb munkavállalók munkakörülményeire, és arra, hogy milyen összefüggés van a munkakörülmények és a munkaképesség, illetve a nyugdíjkorhatár eléréséig tartó munkavégzésre való hajlandóság között. A munka és az egészség közötti összefüggések vizsgálatára az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA) való alapos konzultáció keretében kerül sor. Az Eurofound a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) is együttműködést folytat a munka jövőjével kapcsolatos kérdésekben.

Legfontosabb hozzájárulások

Az Eurofound által 2015-ben elvégzett hatodik európai munkakörülmény-felmérés (EWCS) során 35 ország 44 000 munkavállalóját kérdezték számos, munkával kapcsolatos témáról. A hatodik európai munkakörülmény-felmérés az előző öt felmérés tanulságaira építve ad országokon, szakmákon, ágazatokon és korcsoportokon átívelő képet az európai munkahelyekről. A Survey Mapping Tool interaktív formátumban mutatja be ezeket az adatokat, ami lehetővé teszi a változók tagállamok és demográfiai sajátosságok szerinti elemzését. 

Az EWCS adatainak felhasználásával az Eurofound mutatókat dolgozott ki, amelyek arra szolgálnak, hogy Európa-szerte felmérjék a munkahelyek minőségének különböző dimenzióit. További kutatás olyan szakpolitikákat tanulmányozott, amelyek lehetővé teszik az emberek számára az idősebb korukig tartó munkaerőpiaci részvételt, és különösen azt vizsgálta, hogy rugalmas nyugdíjrendszerek révén hogyan hosszabbítható meg a munkával töltött életszakasz.

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel végzett munka eredményeképpen megszületett az európai munkahelyeken előforduló pszichoszociális kockázatokról szóló együttes jelentés. Az Eurofound közelebbről megvizsgálta a munkahelyi fizikai és pszichológiai erőszak témáját is.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (14)

Mind (290)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (17)