Munkakörülmények és fenntartható munka

10 március 2023

A munkakörülmények és a fenntartható munka az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi teRead more

A munkakörülmények és a fenntartható munka az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi terület egyike. Az Eurofound szakértői központként a továbbiakban is figyelemmel kíséri és elemzi a terület fejleményeit, köztük azt, hogy a Covid19-válság hogyan hat a munkakörülményekre és a munkahelyek minőségére, illetve a munkahelyi gyakorlatokra.

Az Eurofound 2021–2024 között érdemben fog foglalkozni az európai unióbeli munkakörülményekkel és fenntartható munkával kapcsolatos kihívásokkal és kilátásokkal. A területen hosszú évek alatt megszerzett szakértelmére támaszkodva az Eurofound tanulmányozni fogja a tendenciákat és az elért eredményeket, és azonosítja a munkakörülményekkel és a munkahelyek minőségével kapcsolatban újonnan megjelenő problémákat. Az elemzés különböző országok, ágazatok, foglalkozások és munkavállalói csoportok esetében foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például a munkaszervezés és atávmunka, a munkaidő, a munka és a magánélet közötti egyensúly, az egyenlő bánásmód, a munkahelyi egészség és jóllét, a készségek és képzés, a kereset és kilátások, valamint a munkával való elégedettség. Külön figyelmet kapnak az atipikus foglalkoztatási formák, különös tekintettel az önfoglalkoztatásra.

Tekintettel az uniós népesség elöregedéséből eredő demográfiai problémára és a munkával töltött életszakasz növekvő diverzitására, az Eurofound folytatja azon tényezők feltérképezését, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkavállalók nagyobb számban és tovább maradjanak a munkaerőpiacon. A munkahely minőségének javításával is kiemelten fog foglalkozni, mivel ez teszi lehetővé a nagyobb arányú munkaerőpiaci részvételt, egyben növeli az alkalmazott motivációját, ami hozzájárul az élet folyamán fenntartható munkához .

A munka és az egészség közötti összefüggések vizsgálatára az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA) folytatott alapos konzultáció keretében fog sor kerülni. Az Eurofound arra törekszik, hogy a munka jövőjével és a munkakörülményekkel kapcsolatos globális szintű kérdések ügyében építkezzen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) való együttműködésére.

„Ez összességében jó hír, mert az Európai Unióban, ha nagyon lassan is, de javulnak a munkakörülmények, ugyanakkor aggasztó, hogy ez nem feltétlenül igaz a munkavállalók minden csoportja esetében. Nagyon sok függ attól, hogy ki melyik ágazatban dolgozik, milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, és őszintén szólva attól is, hogy férfiról vagy nőről van-e szó.”

Barbara Gerstenberger, a munkával töltött életszakasszal foglalkozó egység vezetője

Read less

A legújabb változások

Sign up #AskTheExpert webinar - Key ingredients for the future of work: job quality and gender equality

Eurofound organises a live interactive webinar on ‘Key ingredients for the future of work: job quality and gender...

Eurofound Talks: The work-life challenges of women and men

Today, International Women’s Day, is an opportunity to celebrate the social, economic, cultural, and political...

Women over 3 times more likely to suffer from unwanted sexual attention than men at the workplace

Healthcare workers report up to three times higher levels of unwanted sexual attention than the EU average. Women in...

Az érdekelt felek prioritásai

Top

Az Eurofound kutatásainak célja, hogy segítse a munkakörülmények és a munkahelyek minőségének javítására irányuló politikai fellépést, törekedve ugyanakkor a munka fenntarthatóságára és támogatva a munka és a foglalkoztatás területén az EU és az országok előtt álló kihívások kezelését.Read more

Az Eurofound kutatásainak célja, hogy segítse a munkakörülmények és a munkahelyek minőségének javítására irányuló politikai fellépést, törekedve ugyanakkor a munka fenntarthatóságára és támogatva a munka és a foglalkoztatás területén az EU és az országok előtt álló kihívások kezelését. Kiemelten foglalkozik a sürgető problémák és a veszélyeztetett csoportok felismerésével, egyes kiválasztott elemek elemzésével.

Az ügynökség munkaterve igazodik az Európai Bizottság következő négy évre szóló politikai iránymutatásaihoz, amelyek közvetlenül beépülnek a stabil szociális Európa megteremtésére irányuló legfontosabb szakpolitikai területekbe. Az Eurofound kutatásai mindenekelőtt támogatni fogják a szociális jogok európai pillére alá tartozó, a Covid19-válság utóhatásaira tekintettel lévő szakpolitikai kezdeményezéseket, és egyéb kezdeményezések mellett a 2020–2025-re szóló európai nemi esélyegyenlőségi stratégiához, a megerősített ifjúsági garanciához, a fiatalok foglalkoztatását támogató csomaghoz, a készségfejlesztési programhoz, az innovációhoz és munkahelyteremtéshez, illetve az EU-n belüli megfelelő minimálbérekre vonatkozó európai bizottsági javaslathoz kapcsolódó tevékenységeket.

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

A legfontosabb politikai üzenetek

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Infografika 2021

 

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a szakpolitikai döntéshozóknak a terület néhány meghatározó kérdésének vizsgálatához.

  • A munkakörülmények javítása a munkavállalók és a munkáltatók szempontjából is létfontosságú. A munkahelyek minősége esetében több különböző szempontot kell mérlegelni. A jó minőségű munkahelyeknek köszönhetően hosszabb és jobb lesz a munkával töltött életszakasz, a munka fenntarthatóbbá válik, és a munka és magánélet közötti egyensúly is kedvezően alakul.
  • A munkakörülmények az EU-ban összességében javulnak, még ha a fejlődés üteme fokozatos is. Egyes munkavállalói csoportok esetében nem olyan gyors a fejlődés: sok függ a munkaszerződés típusától, az ágazattól és az iskolai végzettség szintjétől is.
  • A munkakörülményeket és a munkahelyek minőségét sokféleképpen lehet javítani az EU-ban. A kormányokra bizonyosan fontos szerep vár a tekintetben, hogy szabályozással kialakítsák a kereteket. A munkavállalók, a munkáltatók és szervezeteik azonban szintén fontos résztvevők. A munkahelyek minőségét sok szempontból az ott zajló változások határozzák meg.
  • Az európai vállalatoknak mindössze egyötöde tudja az optimális munkahelyi jóllét és üzleti teljesítmény elérésének titkát. Kiderült, hogy a „nagy befektetéssel és nagy részvétellel” működő munkahelyek nyújtják a legjobb eredményt a munkavállalók és a munkáltatók számára, mivel a nagyobb alkalmazotti önállóság, a munkavállalói részvétel megkönnyítése és a képzés és tanulás ösztönzése fellendíti a teljesítményt és javítja a munkahely minőségét.
  • A munkahelyi és nem munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetése sok embernek nehézséget jelent, különösen a szülőknek és más gondozóknak. Bár a rugalmas munkafeltételek segíthetnek az ilyen nehézségek leküzdésében, ezekkel is járnak problémák. A távmunka például nagyobb szabadságot ad a munkavégzés idejének és helyének megválasztásában, ugyanakkor hosszabb munkaidőhöz, nagyobb intenzitással végzett munkához vezethet, és megnehezíti a munkától való elszakadást.
  • A távmunka Covid19-világjárvány alatti elterjedése felhívta a figyelmet a munka és a magánélet közötti határvonalak elmosódására. Sok kormány és szociális partner gondolkodik a „kikapcsoláshoz való joggal” kapcsolatos kezdeményezéseken annak érdekében, hogy ne legyenek munkavállalók tucatjai kitéve a fizikai és az érzelmi kimerülés kockázatának.
  • A jövőben a szociális partnereknek arra kell törekedniük, hogy a távmunka önkéntes jellegére és meghatározott feladatok távmunkában való végezhetőségére vonatkozó rendelkezéseket foglaljanak jogi keretekbe és megállapodásokba. Ugyancsak rendkívül fontos lesz tisztázni, hogy a munkáltatók hogyan járulhatnak hozzá az otthoni munkavégzés költségeihez, és milyen garanciák vonatkoznak a távmunkát végzők egyenlő fizetésére és képzéshez való hozzáférésére.
Read less

Jelenlegi és folyamatban lévő kutatások

Top

Az Eurofound folytatja a páneurópai felmérésekkel kapcsolatos munkát, különös tekintettel a COVID19 hatására és a muRead more

Az Eurofound folytatja a páneurópai felmérésekkel kapcsolatos munkát, különös tekintettel a COVID19 hatására és a munkahelyek minőségére. Az Ügynökség 2022-ben közzéteszi a 2021-ben számítógépes telefonos interjúk (CATI) segítségével végzett legutóbbi európai munkakörülmény-felmérés (EWCS) eredményeit.

Az új adatállomány elemzése a nem szabványos foglalkoztatási formákat és a különböző típusú önfoglalkoztatók munkakörülményeit fogja vizsgálni, összehasonlítva a különböző kategóriák munkaminőségét és munkaeredményeit. Az EWCS és az Élet, munka és a COVID19 e-felmérés adatainak felhasználásával az Eurofound megvizsgálja a pszichoszociális kockázatok előfordulását az egyes ágazatokban és foglalkozásokban, elemzi a konkrét munkakörülményekkel fennálló kapcsolatokat, és azonosítja a munkavállalók védelmét elősegítő munkaerőforrásokat. A világjárvány idején „nélkülözhetetlen munkavállalóként” azonosított személyek munkaminőségét és munkaeredményeit vizsgáló kutatás szintén 2022-ben kezdődik.

Az Eurofound továbbra is vizsgálja majd, hogy milyen hatást gyakorolt a COVID19 a munkafeltételekre és a munkahelyi gyakorlatokra – különösen a távmunka-megállapodásokra – a válság előtt és alatt, az ágazatok és foglalkozások vonatkozásában, továbbá vizsgálja a munka minőségére gyakorolt hatásokat. Ez a kutatás a 2020. évi európai vállalati felmérés (ECS) nyomon követési kérdőívén, az EWCS 2021. évi rendkívüli kiadásán valamint az Élet, munka és COVID19 témájú elektronikus felmérés több fordulóján alapul. A távmunkát illetően a távkapcsolat megszüntetéséhez való joggal kapcsolatos további kutatás azt fogja feltárni, hogy az ilyen politikák vállalati szinten milyen hatással vannak a munkavállalók jólétére és a munka-magánélet egyensúlyára.

Az alábbi részekben a témával kapcsolatos különféle kiadványok, adatok és folyamatban lévő munka elérhetőségei találhatók.

Read less
  • Publications (2556)
  • Adat
  • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.