Par Eurofound

Eurofound ir ES aģentūra dzīves un darba apstākļu uzlabošanai. Lai uzzinātu, kas mēs esam, ko darām, un uzzinātu informāciju par iepirkumiem un vakancēm, dodieties uz turpmāk norādītajām saitēm.

Kas mēs esam

Šajā sadaļā ir izklāstīta Eurofound misija un uzdevumi, kā aģentūra ir organizēta, un kas ir tās mērķauditorija. Tajā ir sniegts pārskats par Eurofound darbiniekiem, viņu CV un biogrāfijām, kā arī norādīta kontaktinformācija. Sadaļā ir izskaidrots valdes sastāvs un kas ir ieinteresētās personas un partneri.

Ko mēs darām

Šajā sadaļā ir izklāstīti Eurofound mērķi plānošanas periodam, īpaši izceļot galvenās jomas, kurās tiks veiktas pētniecības darbības. Šajā sadaļā var piekļūt gada ziņojumiem un darba programmām, kredītrīkotāja gada darbības pārskatiem, kā arī ad-hoc informācijas pieprasījumiem. Šeit ir pieejama arī Eurofound finanšu dokumentācija.

Iepirkums

Iepirkuma sadaļā ir iekļauta piedāvājumiem nepieciešamā informācija un ir pieejami visi dokumenti, kas vajadzīgi konkursu pretendentiem. Sadaļā var arī piekļūt informācijai par iepirkuma iespējām, par to, kā izteikt savu interesi par gaidāmajiem līgumiem, un tajā ir arī ietverts uzaicinājumu saraksts ārējiem ekspertiem.

Vakances

Vakanču sadaļā ir ietverts aktuālo vakanču saraksts. Tajā ir sniegta visa nepieciešamā informācija tiem, kurus interesē darbs Eurofound, tostarp informācija par to, kā kļūst par stažieri Eurofound, un informācija amata kandidātiem.