Industrial relations and social dialogue

Eiropas nozaru sociālais dialogs: fakti un skaitļi

Report
Publicēts
6 Decembris 2019
pdf
Formats and languages
  • Lejuplādēt
Autors(-i): 
Kerckhofs, Peter

Kopsavilkums

Eiropas nozaru sociālajam dialogam ir būtiska nozīme Eiropas līmeņa dialoga veicināšanā starp rūpniecības nozaru sociālajiem partneriem. Pašlaik darbojas 43 Eiropas nozaru sociālā dialoga komitejas. Tajās pulcējas ES dalībvalstu sociālie partneri, proti, arodbiedrību un darba devēju organizāciju Read more

Eiropas nozaru sociālajam dialogam ir būtiska nozīme Eiropas līmeņa dialoga veicināšanā starp rūpniecības nozaru sociālajiem partneriem. Pašlaik darbojas 43 Eiropas nozaru sociālā dialoga komitejas. Tajās pulcējas ES dalībvalstu sociālie partneri, proti, arodbiedrību un darba devēju organizāciju pārstāvji, lai piedalītos dialogā konkrētu nozaru vārdā. Šajā pētījuma pārskatā ir sniegti fakti un skaitļi par nozaru daudzveidību, sociālo partneru organizācijām un to pārstāvību ES, dalībvalstu un nozaru līmenī.

Read less

Formats and languages

  • Lejuplādēt

Part of the series

  • Sectoral social dialogue

    Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru