Europese enquêtes naar de arbeidsomstandigheden (EWCS)

De Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (European Working Conditions Survey - EWCS) is in 1990 van start gegaan en geeft sindsdien een beeld van de arbeidsomstandigheden in Europa met als doel:

 • de arbeidsomstandigheden van zowel werknemers als zelfstandig ondernemers in heel Europa op een vergelijkbare basis te beoordelen en te kwantificeren;
 • verbanden tussen verschillende aspecten van arbeidsomstandigheden te analyseren;
 • risicogroepen en punten van zorg, maar ook van gebieden waarop vooruitgang wordt geboekt, te identificeren;
 • trends te volgen door daartoe homogene indicatoren te leveren;
 • een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Europees beleid.

De vragenlijst van de enquête is sinds de eerste editie aanzienlijk in omvang toegenomen, omdat men een breed beeld wilde krijgen van de alledaagse werkelijkheid van mannen en vrouwen op het werk. Gender mainstreaming is een belangrijk aandachtspunt geweest in recente herzieningen van de vragenlijst.

Tot de onderwerpen die nu aan de orde komen behoren: de basis waarop mensen werken (arbeidscontracten), de werktijden en de indeling daarvan, de organisatie van het werk, leren en scholing, fysieke en psychosociale risicofactoren, gezondheid en veiligheid, balans werk-privéleven, werknemersparticipatie, inkomen uit arbeid en financiële zekerheid, en werk en gezondheid.

In elke enquêteronde is een aselecte steekproef werkenden (werknemers en zelfstandig ondernemers) persoonlijk geïnterviewd. Met de uitbreidingen van de EU is het geografische gebied waarin de enquête wordt afgenomen, ook uitgebreid:

 • Eerste EWCS in 1990/1991: werkenden in de EG-12 werden geïnterviewd.
 • Tweede EWCS in 1995/1996: werkenden in de EU-15 werden geïnterviewd.
 • Derde EWCS in 2000: in de eerste fase werden werkenden in de EU-15 en Noorwegen geïnterviewd, vervolgens werd in de tweede fase de enquête in 2001 uitgebreid met de 12 'nieuwe' lidstaten, en in 2002 met Turkije.
 • Vierde EWCS in 2005: EU-27, plus Noorwegen, Kroatië, Turkije en Zwitserland.
 • Het veldwerk voor de vijfde EWCS vond plaats van januari tot juni 2010, waarbij bijna 44 000 werkenden werden ondervraagd in de EU-27, Noorwegen, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Turkije, Albanië, Montenegro en Kosovo.
 • De zesde enquête (2015) omvat de 28 EU-lidstaten, de vijf kandidaat-EU-lidstaten (Albanië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije), evenals Zwitserland en Noorwegen.
 • Zevende EWCS in 2020: onderzoek onder werknemers in de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.