Europese enquêtes naar de arbeidsomstandigheden (EWCS)

Sinds het startschot in 1990 biedt de Europese enquête naar de arbeidsomstandigheden (EWCS) een overzicht van de arbeidsomstandigheden in Europa.

Doelstellingen van de enquête

De belangrijkste doelstellingen van de enquête zijn om:

 • de arbeidsomstandigheden van zowel werknemers als zelfstandigen in heel Europa op geharmoniseerde wijze te beoordelen en te kwantificeren;
 • verbanden tussen de verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden te analyseren;
 • risicogroepen en punten van zorg, maar ook van gebieden waarop vooruitgang wordt geboekt, te identificeren;
 • trends in de gaten te houden door voor deze punten homogene indicatoren te bieden;
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van Europees beleid voor aangelegenheden op het gebied van de kwaliteit van werk en werkgelegenheid.

Focus van de enquête

De vragenlijst van de enquête is sinds de eerste editie aanzienlijk in omvang toegenomen, omdat men een breed beeld wilde krijgen van de alledaagse werkelijkheid van mannen en vrouwen op het werk. Gendermainstreaming is een belangrijk aandachtspunt geweest in recente herzieningen van de vragenlijst.

Tot de onderwerpen die aan de orde komen behoren: het type arbeidsrelatie, de werktijden en de indeling daarvan, de organisatie van het werk, leren en scholing, fysieke en psychosociale risicofactoren, gezondheid en veiligheid, evenwicht tussen werk en privéleven, werknemersparticipatie, inkomen uit arbeid en financiële zekerheid, alsook werk en gezondheid.

Omvang van de enquête

In iedere cyclus is een aselecte steekproef van werkers (werknemers en zelfstandigen) in persoon geïnterviewd. Naar aanleiding van de uitbreidingen van de EU en de belangstelling die werd getoond door de EVA-landen is de geografische dekking van de EQLS in de loop van de tijd uitgebreid:

 • Bijzondere editie van EWCS 2021 : telefonische enquête in 36 landen, waaronder de EU-lidstaten, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Montenegro, Noord-Macedonië en Servië.
 • EWCS 2020: 37 landen, waaronder de EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kosovo, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije. Vanwege de COVID-19-pandemie moest Eurofound na slechts zeven weken stoppen met het persoonlijk veldwerk voor de EWCS 2020.
 • EWCS 2015 : 35 landen, waaronder de EU-lidstaten, Noorwegen, Zwitserland, Albanië, Noord-Macedonië, Montenegro, Servië en Turkije.
 • EWCS 2010 : 34 landen, waaronder de EU-lidstaten, Noorwegen, Kroatië, Noord-Macedonië, Turkije, Albanië, Montenegro en Kosovo.
 • EWCS 2005 : 31 landen, waaronder de EU-lidstaten, Noorwegen, Kroatië, Turkije en Zwitserland.
 • EWCS 2000-2002 : de eerste fase besloeg 16 landen, waaronder de EU-lidstaten en Noorwegen; in de tweede fase werd de enquête uitgebreid naar de 12 “nieuwe” lidstaten in 2001 en Turkije in 2002.
 • EWCS 1995-1996 : bestreek de EU-lidstaten.
 • EWCS 1990-1991 : bestreek de EU-lidstaten.