Despre Eurofound

Eurofound este Agenția UE pentru îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Consultați linkurile de mai jos pentru a afla mai multe despre cine suntem, cu ce ne ocupăm, oportunitățile de achiziții publice și posturile vacante.

Cine suntem

Această secțiune prezintă pe scurt misiunea și rolul Eurofound, modul de organizare a agenției și categoriile de public cărora li se adresează. Tot aici este inclusă o prezentare generală a personalului Eurofound, cu CV-urile și biografiile membrilor, precum și cu informații de contact. De asemenea, se explică componența Consiliului de administrație și se prezintă părțile interesate și partenerii agenției.

Cu ce ne ocupăm

Această secțiune prezintă obiectivele Eurofound pentru perioada de programare, subliniind principalele domenii în care se vor desfășura activitățile de cercetare. Secțiunea oferă acces la rapoartele anuale și programele de activitate, la rapoartele anuale de activitate ale ordonatorului de credite, precum și la solicitările de informații ad-hoc. Documentația financiară a Eurofound este disponibilă și aici.

Achiziții publice

Secțiunea de achiziții publice furnizează informațiile necesare pentru licitații și acces la toate documentele pentru ofertanți. Aceasta oferă acces la oportunitățile de achiziții publice, la modalitatea de a exprima interesul pentru viitoarele contracte și enumeră cererile de manifestare a interesului pentru experții externi.

Posturi vacante

Secțiunea de posturi vacante prezintă posturile vacante disponibile. Aceasta oferă toate informațiile necesare celor interesați să lucreze la Eurofound, inclusiv informații despre stagiul la Eurofound și informații pentru solicitanții de un loc de muncă.