Working conditions and sustainable work

Casual work: Characteristics and implications

Report
Publicat
20 Decembrie 2019
pdf
Formate
Executive summary in 22 languages
Descarcă

Sumar

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers soRead more

Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment. While it offers some advantages for both employers and workers, it is often discussed by policymakers at EU and national levels due to the observed negative consequences it has for some workers. Impacts include economic insecurity and unpredictability of working time, which in turn affect workers’ health, well-being and social security. From a labour market perspective, casual work raises concerns about decent social inclusion of vulnerable groups, labour market segmentation and more general trends towards fragmentation of work and brain drain. Some policy responses have already been implemented to tackle these issues; further policy pointers are flagged in the report.

Read less

Formate

 • Raport

  Nr. pagini: 
  48
  Nr. referință: 
  EF18044
  ISBN: 
  978-92-897-1992-6
  Nr. catalog: 
  TJ-04-19-676-EN-N
  DOI: 
  10.2806/63115
  Catalogue info

  Casual work: Characteristics and implications

  Casual work, both intermittent and on-call, contributes to labour market flexibility and is therefore increasingly used across Europe. In some countries, practices go beyond the use of casual employment contracts to include other types of contracts and forms of self-employment.

  Formate

  Mod de citare publicație: 

  Eurofound (2019), Casual work: Characteristics and implications, New forms of employment series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Nr. referință: 
  EF18044EN1
  Catalogue info

  Munca ocazională: caracteristici și implicații

  Autor(i): 
  Eurofound

  Munca ocazională, atât intermitentă, cât și la cerere, contribuie la flexibilizarea pieței muncii și, prin urmare, este utilizată din ce în ce mai mult în întreaga Europă. În unele țări, practicile depășesc utilizarea contractelor de muncă ocazională, cuprinzând și alte tipuri de contracte și forme de activitate independentă. Deși oferă unele avantaje atât pentru angajatori, cât și pentru lucrători, este deseori adusă în discuție de factorii de decizie de la nivelul UE și de la nivel național din cauza consecințelor negative observate asupra anumitor categorii de lucrători. Printre efecte se numără nesiguranța economică și caracterul imprevizibil al programului de muncă, care, la rândul lor, afectează sănătatea, starea de bine și securitatea socială a lucrătorilor. Din perspectiva pieței muncii, munca ocazională generează preocupări cu privire la incluziunea socială decentă a categoriilor vulnerabile, segmentarea pieței muncii și tendințele mai generale către fragmentarea muncii și migrația creierelor. S-au pus deja în aplicare unele măsuri de politică pentru abordarea acestor aspecte; în raport sunt semnalați și alți indicatori pentru elaborarea de politici.

  Disponibil pentru descărcare în 22 de limbi

  Descarcă

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Adaugă comentariu nou