Categoria NEET

15 Septembrie 2022

Reducerea șomajului în rândul tinerilor și găsirea de soluții prin care cât mai mulți tineri europeni să poată fi încadrați efectiv în câmpul muncii se află în centrul agendei politice a UE începând cu anul Read more

Reducerea șomajului în rândul tinerilor și găsirea de soluții prin care cât mai mulți tineri europeni să poată fi încadrați efectiv în câmpul muncii se află în centrul agendei politice a UE începând cu anul 2010. Criza economică a generat rate mari ale șomajului în rândul tinerilor și, astfel, a dus la o lipsă de implicare a tinerilor. În acest context, cercetătorii și funcționarii guvernamentali au căutat noi modalități de monitorizare și analiză a prevalenței vulnerabilității pieței de muncă și a neimplicării în rândul tinerilor. 

Termenul NEET se folosește pentru a descrie categoria de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare

Read less

Informări recente

Youth first! Employment, skills and social policies that work for young Europeans in times of uncertainty

In the European Year of Youth, five EU Agencies, the European Centre for the Development of Vocational Training (...

Celebrate Europe day 2022: All about YOUth LIVE webinar

The European Parliament Liaison office in Ireland, the European Commission Representation in Ireland, and the EU Agency...

Impactul pandemiei de COVID-19 asupra tinerilor din UE

După o lungă perioadă de redresare în urma crizei economice (2007-2013), tinerii din UE s-au dovedit a fi mai...
Top

Conceptul a fost folosit la scară largă ca indicator pentru politicile orientate către tineret cu privire la ocupare, educație, formare și, de asemenea, incluziune socială în cele 28 de state membre ale UE, începând cu 2010. 

Read more

Conceptul a fost folosit la scară largă ca indicator pentru politicile orientate către tineret cu privire la ocupare, educație, formare și, de asemenea, incluziune socială în cele 28 de state membre ale UE, începând cu 2010. 

Categoria NEET a fost pentru prima dată menționată în mod expres în discuțiile politice europene în cadrul inițiativei emblematice „Tineretul în mișcare” a Strategiei Europa 2020. Termenul viza categoria de vârstă 15-24 de ani, fiind ulterior extinsă pentru a cuprinde persoanele cu vârste între 15 și 29 de ani. Conceptul este acum inclus la nivel central în discursul politic la nivelul UE. În prezent, 14,2 % din populația în vârstă de 15-29 de ani face parte din categoria NEET. 

În aprilie 2013, a fost adoptată propunerea Comisiei Europene adresată Consiliului Uniunii Europene de punere în aplicare a unei Garanții pentru tineret în toate statele membre. Reducerea numărului de persoane NEET este un obiectiv politic explicit al Garanției pentru tineret. Această inițiativă urmărește să garanteze că toți tinerii cu vârste între 15 și 24 de ani beneficiază de o ofertă de bună calitate în materie de ocupare , de educație continuă, de ucenicie sau de stagiu, în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la încheierea formării. Introducerea Garanției pentru tineret în statele membre, prin Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, a contribuit la îmbunătățirea situației din teren, reducând numărul persoanelor NEET. 

Mai recent, la 7 decembrie 2016, Comisia Europeană a lansat inițiativa Investiția în tinerii Europei, un efort reînnoit de sprijinire a tinerilor. Având în vedere impactul pozitiv al garanției pentru tineret până în prezent, Comisia dorește să stimuleze și să extindă finanțările disponibile pentru Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor până în 2020, pentru a încuraja mobilizarea mai eficientă a tinerilor. 

Activitatea Eurofound

În ceea ce privește implementarea Garanției pentru tineret, numărul persoanelor NEET cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani a scăzut ușor, de la aproximativ 14 milioane în perioada de vârf a crizei, la 12,5 milioane în 2016 (14,2 %). Cu toate acestea, cercetările Eurofound estimează că pierderile semnificative pentru economiile europene vor fi de aproximativ 142 de miliarde de euro pe an (2015) - în termeni de beneficii sau profituri și impozite pierdute. Acest lucru are un impact semnificativ asupra dezvoltării economice și sociale a UE. 

Contribuții-cheie

Până în prezent, Eurofound a inițiat o cercetare amplă privind NEET (vezi publicațiile de mai jos) și:

 • a efectuat prima analiză comparativă a UE privind categoria NEET
 • a explicat cine sunt reprezentanții NEET
 • a estimat costurile economice ale NEET
 • a investigat consecințele sociale ale NEET
 • a estimat factorii de risc de a aparține categoriei NEET
 • a investigat eficacitatea politicilor de reintegrare a persoanelor NEET
 • a monitorizat implementarea Garanției pentru tineret. 

Diversitatea categoriei NEET

În cadrul acestei cercetări, Eurofound a căutat să explice eterogenitatea populației NEET. Cel mai recent studiu privind diversitatea NEET oferă o nouă clasificare în șapte subgrupuri pentru a înțelege mai bine componența acestui grup de tineri. Scopul este de a ajuta mai bine factorii de decizie în a înțelege cine sunt persoanele NEET și de a oferi sprijin în conceperea de măsuri de sprijin adecvate care să satisfacă o mare varietate de nevoi. Fiecare dintre aceste grupuri este alcătuit dintr-un amestec de tineri vulnerabili și non-vulnerabili care nu acumulează capital uman prin canale oficiale, nici voluntar, nici involuntar.

Alte teme ale cercetării

În plus față de studiul de mai sus, în ultimii ani, Eurofound a explorat (vezi publicațiile de mai jos):

 • caracteristicile și valorile antreprenoriale ale tinerilor
 • modalitățile de implicare a „segmentului de mijloc absent”: tinerii cu studii secundare care nu urmează un parcurs academic în învățământul superior
 • incluziunea socială a tinerilor 
 • tranzițiile tinerilor pe piața muncii
 • predilecția tinerilor pentru locuri de muncă temporare și accesul la protecție socială
 • condițiile de muncă pentru tinerii nou intrați pe piața muncii
 • recentele evoluții politice care afectează problematic NEET

Vezi mai jos lista publicațiilor.

Articol de interes: Analiza diversității populației NEET

4 iulie 2016 - Inspirat din raportul Eurofound din 2012 NEET – Tinerii neîncadrați profesional, acest raport explorează diversitatea categoriei NEET prin intermediul a șapte subgrupuri sugerate în care populația NEET poate fi dezagregată, utilizând datele extrase din Ancheta din 2013 privind forța de muncă din UE. Aceste subgrupuri permit o analiză mai bună a modului în care politicile, climatul social și îmbunătățirea lentă, dar treptată, a pieței muncii au avut un impact asupra populației NEET în UE28. Acestea ajută la identificarea măsurilor de urmat pentru a aborda situații în care, de exemplu, șomerii pe termen lung reprezintă 22 % din populația NEET în vârstă de 15-24 de ani. De asemenea, cele 28 de profiluri de țară privind diversitatea NEET sunt disponibile și oferă o imagine a situației NEET la nivel de stat membru. Acestea analizează tendințele privind șomajul în rândul tinerilor și numărul persoanelor NEET, componența grupului NEET și riscul de excludere socială la care este expus.

Analiza diversității populației NEET

Infografic privind categoria NEE

Read less
 • Publications (55)
 • Data
 • Ongoing work

Data

Data related to this topic are linked below

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

 

Other ongoing work

 • Policy brief on underemployment, long-term unemployment and in-work poverty