Condițiile de muncă și munca durabilă

24 Iunie 2022

Condițiile de muncă și munca durabilă reprezintă una din cele șase activități principale din programul de activitate al Eurofound pentru perioada 2021Read more

Condițiile de muncă și munca durabilă reprezintă una din cele șase activități principale din programul de activitate al Eurofound pentru perioada 2021-2024. Eurofound va continua să funcționeze ca centru de expertiză pentru urmărirea și analiza evoluțiilor din acest domeniu, inclusiv a efectului crizei provocate de pandemia de COVID-19 asupra condițiilor de muncă și calității locurilor de muncă, precum și asupra activității profesionale.

În perioada 2021-2024, Eurofound va oferi informații importante cu privire la provocările și perspectivele legate de condițiile de muncă și de munca durabilă în UE. Pe baza competenței dobândite de mult timp în acest domeniu, Eurofound va analiza tendințele și progresele de-a lungul timpului și va identifica preocupările emergente legate de condițiile de muncă și de calitatea locurilor de muncă. Analiza va cuprinde diferite țări, sectoare, ocupații și categorii de lucrători pe teme ca organizarea muncii și telemuncaprogramul de lucruechilibrul dintre viața profesională și viața personalătratamentul egalsănătatea și starea de bine la locul de muncăcompetențe și formarevenituri și perspective și satisfacția muncii. Formele atipice de muncă vor constitui o temă specială, în special activitatea independentă.

Având în vedere dificultatea demografică pe care o reprezintă pentru UE îmbătrânirea populației și diversitatea din ce în ce mai mare a vieții profesionale, Eurofound va continua să examineze factorii care favorizează rămânerea lucrătorilor cât mai mult timp în câmpul muncii. Va aduce, de asemenea, în centrul atenției îmbunătățirea calității muncii ca factor favorizant pentru creșterea ratei de activitate și creșterea motivației angajaților, care contribuie la munca sustenabilă de-a lungul vieții.

Legăturile dintre muncă și sănătate vor fi analizate în strânsă consultare cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA). Eurofound își propune să valorifice colaborarea sa cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu privire la aspecte legate de viitorul muncii și al condițiilor de muncă la nivel mondial.

„Veștile sunt în general bune, deoarece condițiile de muncă din Uniunea Europeană se îmbunătățesc — deși foarte încet — dar problema este că acest lucru nu este neapărat valabil pentru toate categoriile de lucrători. Depinde foarte mult în ce sector lucrați, depinde de nivelul de studii și, sincer, depinde și dacă sunteți bărbat sau femeie.”

Barbara Gerstenberger, șefa unității „Viața profesională”

Read less

Informări recente

Is telework really a ‘green’ choice?

The answer is yes – potentially. Assessing the environmental benefits of telework is a complex task, because any move...

Eurofound and IIEA discuss labour market change and future of work

The Directors and senior staff of Eurofound and the Institute of European Affairs (IIEA) met at Eurofound, Dublin on 2...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Condițiile de muncă și munca durabilă

Abonare

Abordarea priorităților părților interesate

Top

Scopul cercetării Eurofound este de a sprijini acțiunile politice de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a calității locurilor de muncă, avansând în același timp către locuri de muncă durabile, contribuind la rezolvarea dificultăților întâmpinate la nivelul UE și nivelurile naționale înRead more

Scopul cercetării Eurofound este de a sprijini acțiunile politice de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a calității locurilor de muncă, avansând în același timp către locuri de muncă durabile, contribuind la rezolvarea dificultăților întâmpinate la nivelul UE și nivelurile naționale în domeniul muncii și al ocupării forței de muncă. Accentul se pune pe identificarea problemelor stringente și a categoriilor specifice expuse la risc și pe analiza anumitor elemente selectate.

Planul de lucru al agenției este aliniat la orientările politice ale Comisiei Europene pentru următorii patru ani, contribuind direct la o serie de domenii-cheie de politică menite să creeze o Europă socială solidă. Mai exact, cercetarea Eurofound va sprijini inițiativele de politică din cadrul Pilonului european al drepturilor sociale în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și activitățile legate, printre altele, de Strategia europeană privind egalitatea de gen 2020-2025, Garanția pentru tineret consolidată, pachetul de sprijin pentru încadrarea în muncă a tinerilor, agenda pentru competențe, precum și inovarea și crearea de locuri de muncă și propunerea Comisiei Europene privind salariile minime adecvate în UE.

Read less

Principalele mesaje de politică

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Infografic 2021

Principalele constatări ale cercetării Eurofound sunt o contribuție la abordarea unor aspecte-cheie din acest domeniu de către factorii de decizie politică.

  • Îmbunătățirea condițiilor de muncă este esențială pentru lucrători și angajatori. Trebuie luate în considerare numeroase aspecte diferite în ceea ce privește calitatea locurilor de muncă. Locurile de muncă de bună calitate le permit oamenilor să aibă o viață profesională mai lungă și mai bună, contribuind la o activitate durabilă și la un echilibru pozitiv între viața profesională și cea personală.
  • În general, condițiile de muncă din UE se îmbunătățesc, chiar dacă ritmul progreselor este treptat. Pentru anumite categorii de lucrători, progresele nu au fost așa de rapide, în funcție de tipul de contract de muncă, de sector și de nivelul de instruire.
  • Există multe mijloace de îmbunătățire a condițiilor de muncă și a calității locurilor de muncă în UE. Guvernele au, desigur, un rol important de jucat în stabilirea cadrului pe calea reglementării. Dar și lucrătorii, angajatorii și organizațiile lor sunt actori importanți. În multe privințe ale calității locului de muncă, schimbările se produc la locul de muncă.
  • Doar o cincime din întreprinderile europene au găsit secretul nivelului optim de stare de bine la locul de muncă și de performanță economică. S-a demonstrat că locurile de muncă cu grad mare de dedicare și implicare oferă cele mai bune rezultate pentru lucrători și angajatori, mărind performanța și îmbunătățind calitatea locurilor de muncă prin creșterea autonomiei angajaților, facilitarea implicării angajaților și promovarea formării și învățării.
  • Multora le este greu să împace îndatoririle profesionale cu cele neprofesionale, în special părinților și altor îngrijitori. Deși formulele flexibile de lucru pot contribui la soluționarea acestor dificultăți, ele comportă și probleme. Munca la distanță, de exemplu, permite mai multă libertate în alegerea momentului și locului de muncă, dar poate duce și la un program prelungit și intensitate mai mare a muncii și deconectarea mai dificilă de muncă.
  • Creșterea incidenței telemuncii în timpul pandemiei COVID-19 a evidențiat estomparea granițelor dintre viața profesională și cea personală. Multe guverne și mulți parteneri sociali discută introducerea de inițiative ca „dreptul la deconectare” pentru a evita riscul de epuizare fizică și emoțională pentru segmente mari de lucrători.
  • Pe viitor, partenerii sociali ar trebui să vizeze includerea în cadre sau acorduri juridice a unor dispoziții pentru lucrători cu privire la caracterul voluntar al telemuncii sau la adecvarea sarcinilor specifice pentru munca la distanță. Vor fi esențiale, de asemenea, clarificarea modului în care angajatorii pot contribui la cheltuielile ocazionate de munca de acasă, precum și garantarea remunerării egale și a accesului la formare pentru cei care lucrează de la distanță.
Read less

Cercetări actuale și în curs

Top

În 2021, Eurofound va continua să lucreze la sondajele sale paneuropene, în centrul acestor eforturi aflându-se impactul COVID-19 și calitatea locurilor de Read more

În 2021, Eurofound va continua să lucreze la sondajele sale paneuropene, în centrul acestor eforturi aflându-se impactul COVID-19 și calitatea locurilor de muncă. Pe baza edițiilor anterioare ale sondajului, agenția va explora o serie de teme privind condițiile de muncă în cadrul unei ediții adaptate a Sondajului european privind condițiile de muncă (EWCS) din 2021 și al unei ediții suplimentare în 2023, efectuând totodată analiza secundară a datelor sale din 2019 privind sondajul european în rândul întreprinderilor.

Se va analiza ce efect a avut criza provocată de COVID-19 asupra condițiilor de muncă și activităților profesionale, inclusiv asupra modalităților de muncă la distanță, pe baza unui chestionar de monitorizare ECS și a mai multor runde ale sondajului electronic privind Viața, munca și COVID-19. Accentul pus pe măsurile la locul de muncă va completa informațiile culese prin intermediul bazei de date EU PolicyWatch a Eurofound privind COVID-19 și analiza măsurilor guvernamentale și ale partenerilor sociali.

Analiza condițiilor de muncă este inclusă și în activitățile Eurofound care abordează impactul schimbărilor, precum și coeziunea și convergența socială.

Secțiunile de mai jos dau acces la o gamă largă de publicații, date și lucrări în derulare pe această temă.

Read less
  • Publications (2534)
  • Data
  • Ongoing work (3)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Condițiile de muncă și munca durabilă

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.