Condițiile de muncă și munca durabilă

11 February 2020

Provocarea demografică reprezentată de îmbătrânirea populației și creșterea diversității vieții profesionale au dus la acordarea unei atenții sporite conceptului de muncă durabilă pe parcursul vieții. Acest lucru pune în evidență importanța calității locului de muncă și a mediului de lucru pe toată durata vieții profesionale a unui lucrător.

A munci mai mulți ani înseamnă și a munci mai bine. Organizarea muncii și regimurile de lucru ar trebui să răspundă nevoilor individuale. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Condițiile de muncă și munca durabilă

Printre preocupările actuale ale factorilor de decizie ai UE se numără echilibrul dintre viața profesională și cea privată, în special pentru părinții care lucrează, prelungirea vieții profesionale și asigurarea unui echilibru adecvat între flexibilitate și siguranță. Aceasta înseamnă și combaterea muncii frauduloase și nedeclarate, investirea în capitalul uman și combaterea inegalităților semnificative cu care se confruntă oamenii pe piața muncii.

Strategia Europa 2020 a Comisiei Europene urmărește o „creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”, ceea ce implică punerea accentului pe calitatea locurilor de muncă și pe condițiile de muncă. Această abordare este evidențiată în „Agenda pentru noi competențe și locuri de muncă” a Comisiei, din 2010. În aprilie 2017, Comisia a lansat pachetul privind pilonul european al drepturilor sociale. Principiile și drepturile prevăzute în acest pilon sunt structurate în jurul a trei categorii principale, una dintre ele fiind condițiile de muncă echitabile.

Activitatea Eurofound

Pe parcursul a peste 40 de ani, Eurofound a demonstrat că deține expertiză în monitorizarea și analiza condițiilor de muncă din perspectiva unor dimensiuni foarte diverse. Printre acestea se numără timpul de lucru și echilibrul dintre viața profesională și cea privată, sănătatea, siguranța și bunăstarea, formarea și competențele, organizarea muncii, câștigurile și perspectivele, precum și satisfacția profesională.

Eurofound a analizat în mod special condițiile de muncă pentru bărbați și femei, condițiile de muncă din diferite sectoare și din diferite ocupații, precum și condițiile pe care le au lucrătorii din diferite grupe de vârstă.

O atenție deosebită a fost acordată condițiilor cu care se confruntă lucrătorii în vârstă și legăturii dintre condițiile care li se oferă și capacitatea și dorința lor de a lucra până la vârsta de pensionare. Conexiunile dintre muncă și sănătate sunt analizate în strânsă consultare cu Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA). De asemenea, Eurofound colaborează cu Organizația Internațională a Muncii (OIM) cu privire la problemele legate de viitorul muncii.

Principalele contribuții

În cadrul celui de al șaselea sondaj european privind condițiile de muncă (EWCS), efectuat de Eurofound în 2015, au fost intervievați 44 000 de lucrători din 35 de țări cu privire la o gamă largă de teme legate de muncă. Sondajul a valorificat lecțiile învățate din cele cinci sondaje anterioare, pentru a obține o imagine amplă cu privire la locurile de muncă din Europa în funcție de țări, ocupații, sectoare și grupe de vârstă. Instrumentul de cartografiere a sondajelor prezintă aceste date într-un format interactiv, care permite analiza variabilelor potrivit caracteristicilor demografice și ale statelor membre. 

Utilizând datele din EWCS, Eurofound a elaborat indici de măsurare a diferitelor dimensiuni ale calității locurilor de muncă în întreaga Europă. Alte cercetări au analizat politicile care le permit oamenilor să participe la piața muncii până la o vârstă mai înaintată și în mod special modalitățile de prelungire a vieții profesionale prin regimuri de pensionare flexibile.

Colaborarea cu EU-OSHA s-a concretizat într-un raport comun privind riscurile psihosociale asociate locurilor de muncă din Europa. De asemenea, Eurofound a analizat cu mai multă atenție violența fizică și psihică la locul de muncă.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (14)

Toate (290)

Publications (60)

Articles (190)

News (23)

Events (17)