Industrial relations and social dialogue

Evropski sektorski socialni dialog: dejstva in podatki

Report
Objavljeno
6 December 2019
pdf
Formats and languages
  • Prenesi
Avtor(-ji): 
Kerckhofs, Peter

Povzetek

Evropski sektorski socialni dialog ima pomembno vlogo pri spodbujanju dialoga med socialnimi partnerji v industrijskih sektorjih na evropski ravni. Trenutno je vzpostavljenih 43 evropskih odborov za sektorski socialni dialog, v katerih socialni partnerji iz držav članic EU, torej predstavniki sinRead more

Evropski sektorski socialni dialog ima pomembno vlogo pri spodbujanju dialoga med socialnimi partnerji v industrijskih sektorjih na evropski ravni. Trenutno je vzpostavljenih 43 evropskih odborov za sektorski socialni dialog, v katerih socialni partnerji iz držav članic EU, torej predstavniki sindikatov in organizacij delodajalcev, sodelujejo v dialogih v imenu posameznih sektorjev. V tem poročilu o raziskavi so prikazana dejstva in podatki o sektorski raznolikosti, organizacijah socialnih partnerjev in reprezentativnosti na ravni EU, držav članic in sektorjev.

Read less

Formats and languages

  • Prenesi

Part of the series

  • Sectoral social dialogue

    Eurofound's representativness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Dodaj nov komentar