Europska istraživanja o poduzećima

Europsko istraživanje o poduzećima (ECS) redovito se provodi od kad je pokrenuto 2004. – 2005. kao Europsko istraživanje o radnom vremenu i ravnoteži između poslovnog i privatnog života (ESWT). Drugo istraživanje pod novim nazivom Europsko istraživanje o poduzećima dovršeno je 2009., treće 2013. i četvrto 2019. u suradnji s Eurofoundovom sestrinskom agencijom Cedefop.

Ciljevi istraživanja

Glavni ciljevi tog istraživanja su sljedeći:

  • mapiranje, procjena i kvantificiranje informacija o politikama i praksama poduzeća u Europi na usklađenoj osnovi
  • analiza odnosa između praksi poduzeća i njihova učinka, kao i promatranje praksi iz gledišta struktura na razini poduzeća s posebnim naglaskom na društveni dijalog
  • praćenje trendova
  • doprinos agendi za Europu putem mapiranja i razumijevanja politika i praksi u poduzećima na kojima Europa može izgraditi gospodarstvo u interesu građana uz zaštitu temeljnih vrijednosti EU-a – kao što su važnost funkcionalnog dijaloga – i odgovara digitalnom dobu.

Kako se istraživanje provodi?

ECS je istraživanje koje se provodi s pomoću upitnika na reprezentativnom uzorka poduzeća s najmanje 10 zaposlenika. Ispitivanje se provodi s upraviteljem odgovornim za ljudske resurse i, kad je to moguće, s predstavnikom zaposlenika.

Na što je istraživanje usmjereno?

Prvo izdanje istraživanja obuhvaćalo je probleme povezane s organizacijom radnog vremena i odnosom poslovnog i privatnog života na razini poduzeća. Drugo je izdanje razmatralo različite oblike fleksibilnosti, uključujući fleksibilno radno vrijeme, fleksibilan ugovor, varijabilnu plaću i financijske doprinose, kao i prateće mjere upravljanja ljudskim resursima te prirodu i kvalitetu socijalnog dijaloga na radnom mjestu. Treće je istraživanje bilo usmjereno na organizaciju radnog mjesta, inovacije na radnom mjestu, sudjelovanje zaposlenika i socijalni dijalog na radnim mjestima u Europi. Ove su se teme ponovile u četvrtom izdanju, koje usto uključuje pitanja o upotrebi vještina, strategijama povezanima s vještinama i digitalizacijom.

Obuhvat istraživanja

U različitim izdanjima istraživanja obuhvaćene su sljedeće države:

  • Nastavak istraživanja ECS 2020. o bolesti COVID-19: 28 država, uključujući države članice EU-a i Ujedinjenu Kraljevinu. Ispitanici koji su kao predstavnici poslovodstva sudjelovali u istraživanju ECS za 2019. i koji su pristali da im se ponovno obratimo primili su u studenom 2020. upitnik putem interneta kao nastavak istraživanja radi ispitivanja utjecaja bolesti COVID-19 na prakse na radnom mjestu.
  • ECS 2019. : 28 država, uključujući države članice EU-a i Ujedinjenu Kraljevinu
  • ESC 2013. : 32 države, uključujući države članice EU-a, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Island, Crnu Goru i Tursku
  • ECS 2009. : 30 država, uključujući države članice EU-a, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju i Tursku
  • ECS (ESWT) 2004. – 2005. : 21 država, uključujući države članice EU-a, Cipar, Češku, Mađarsku, Latviju, Poljsku i Sloveniju