Uvjeti rada i održivi rad

22 ožujka 2023

Uvjeti rada i održivi rad jedno su od šest glavnih područja djelovanja u programu rada Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za razdoblje 2021. – 2Read more

Uvjeti rada i održivi rad jedno su od šest glavnih područja djelovanja u programu rada Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za razdoblje 2021. – 2024. Zaklada Eurofound nastavit će djelovati kao centar stručnosti za praćenje i analizu kretanja u tom području, između ostalog i načina na koji kriza uzrokovana bolešću COVID-19 utječe na uvjete rada i kvalitetu radnih mjesta, kao i na prakse na radnom mjestu.

Zaklada će tijekom razdoblja 2021. – 2024. pružiti važne uvide u izazove i izglede u vezi s uvjetima rada i održivim radom u EU-u. Oslanjajući se na veliko stručno znanje temeljeno na iskustvu u tom području, Eurofound će istražiti trendove i napredak koji se ostvare tijekom vremena te će utvrditi nove izazove u području uvjeta rada i kvalitete radnih mjesta. Analizom provedenom o pitanjima kao što su organizacija rada rad na daljinu radno vrijeme ravnoteža između poslovnog i privatnog života jednako postupanje zdravlje i dobrobit na radnom mjestu vještine i osposobljavanje zarade i očekivanja te zadovoljstvo poslom obuhvatit će se različite zemlje, sektori, zanimanja i skupine radnika. Posebna pozornost posvetit će se nestandardnim oblicima zapošljavanja , posebice samozapošljavanju.

U svjetlu demografskog izazova starenja stanovništva s kojim je EU suočen i sve veće raznolikosti radnog vijeka, zaklada Eurofound i dalje će istraživati čimbenike koji omogućuju dulje zaposlenje radnika. Analiza će se usmjeriti i na poboljšanje kvalitete radnih mjesta kojim se potiče veće sudjelovanje na tržištu rada te snažnija motivacija zaposlenika koji doprinose održivom radu tijekom životnog vijeka.

U bliskoj suradnji s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) istražit će se veze između rada i zdravlja. Zaklada Eurofound želi nastaviti razvijati suradnju s Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u pitanjima vezanima uz budućnost rada i uvjete rada na svjetskoj razini.

„Općenito gledajući, to su dobre vijesti jer se uvjeti rada diljem Europske unije poboljšavaju, iako veoma sporo, no postoji zabrinutost da se to nužno ne odnosi na sve skupine radnika. To uvelike ovisi o sektoru u kojem radite, stečenom stupnju obrazovanja te, iskreno govoreći, i o tome jeste li muškarac ili žena.”

Barbara Gerstenberger, voditeljica Jedinice za radni vijek

Read less

Nedavna ažuriranja

Watch the webinar: #AskTheExpert - Key ingredients for the future of work: job quality and gender equality

Eurofound organised a live interactive webinar on ‘Key ingredients for the future of work: job quality and gender...

Eurofound Talks: The work-life challenges of women and men

Today, International Women’s Day, is an opportunity to celebrate the social, economic, cultural, and political...

Women over 3 times more likely to suffer from unwanted sexual attention than men at the workplace

Healthcare workers report up to three times higher levels of unwanted sexual attention than the EU average. Women in...

Rješavanje prioritetnih pitanja dionika

Top

Zaklada Eurofound provodi istraživanja kako bi pružila potporu političkom djelovanju usmjerenom na poboljšanje uvjeta rada i kvalitete radnih mjesta uz istodobno ostvarivanje napretka prema održivom radu, čime doprinosi rješavanju izazova s kojima se EU i države članice suočavaju u područjimaRead more

Zaklada Eurofound provodi istraživanja kako bi pružila potporu političkom djelovanju usmjerenom na poboljšanje uvjeta rada i kvalitete radnih mjesta uz istodobno ostvarivanje napretka prema održivom radu, čime doprinosi rješavanju izazova s kojima se EU i države članice suočavaju u područjima rada i zaposlenja. Zaklada je usredotočena na utvrđivanje gorućih pitanja i određenih rizičnih skupina te na analizu odabranih elemenata.

Plan rada zaklade Eurofound usklađen je s političkim smjernicama Europske komisije tijekom iduće četiri godine te izravno utječe na niz ključnih područja politike usmjerenih na razvoj snažne socijalne Europe. Preciznije, istraživanjima koje Eurofound provodi pružit će se potpora političkim inicijativama u okviru europskog stupa socijalnih prava u razdoblju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 i aktivnostima koje su, među ostalim inicijativama, povezane s europskom strategijom za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. – 2025., pojačanom Garancijom za mlade, paketom potpore za zapošljavanje mladih, Programom vještina, kao i s inovacijama i otvaranjem radnih mjesta te prijedlogom Europske komisije o primjerenim minimalnim plaćama u EU-u.

Read less

Blogs on this topic

Show more (12)

Ključne poruke politike

Top

Working conditions and sustainable work infographic
Infografika 2021

Glavni nalazi istraživanja koje će zaklada Eurofound provesti poslužit će kao doprinos tvorcima politika u rješavanju nekih od ključnih pitanja u tom području.

  • Poboljšanje uvjeta rada presudno je i za radnike i poslodavce. Potrebno je razmotriti mnogo različitih aspekata kvalitete radnih mjesta. Kvalitetna radna mjesta omogućuju dulji i bolji radni vijek, čime se doprinosi održivom radu i ravnoteži između posla i privatnog života.
  • Uvjeti rada u EU-u općenito su sve bolji unatoč činjenici da je napredak postupan. U slučaju nekih skupina radnika ne ostvaruje se jednako brz napredak. On ovisi o vrsti ugovora o radu, sektoru i stupnju stečenog obrazovanja.
  • Uvjeti rada i kvaliteta radnih mjesta u EU-u mogu se poboljšati na brojne načine. Vlade zakonodavstvom koje donose zasigurno imaju važnu ulogu u uspostavi relevantnog okvira. No radnici i poslodavci te njihove organizacije također su važni akteri. Kad je riječ o brojnim dimenzijama kvalitete radnih mjesta, upravo su radna mjesta ta na kojima dolazi do promjena.
  • Samo je petina europskih poduzeća otkrila tajnu postizanja optimalne dobrobiti na radnom mjestu i optimalnih poslovnih rezultata. Radna mjesta u koja se puno ulaže i na kojima je razina uključenosti zaposlenika visoka najbolji su ishod za radnike i poslodavce jer poboljšavaju poslovne rezultate i kvalitetu radnih mjesta davanjem veće razine autonomije zaposlenicima, poticanjem njihove uključenosti i promicanjem osposobljavanja i učenja.
  • Mnogi teško usklađuju profesionalne i druge obveze, posebice roditelji i drugi pružatelji skrbi. Fleksibilni uvjeti rada mogu pomoći u rješavanju tih poteškoća, no donose i izazove. Rad na daljinu, primjerice, daje više slobode u pogledu odabira vremena i mjesta rada, no može rezultirati i duljim i intenzivnijim radnim vremenom te težim isključivanjem od posla.
  • Porast učestalosti rada na daljinu tijekom pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 upućuje na gubljenje granica između poslovnog i privatnog života. Brojne vlade i socijalni partneri raspravljaju o inicijativama za „pravo na isključivanje” kako bi se spriječila izloženost velikih skupina radnika riziku od tjelesne i emocionalne iscrpljenosti.
  • Socijalni bi partneri ubuduće u sve pravne okvire ili sporazume trebali nastojati uključiti odredbe za radnike o dobrovoljnoj prirodi rada na daljinu ili prikladnosti određenih zadaća za takav rad. Ključno će biti i pojasniti način na koji poslodavci mogu sudjelovati u troškovima povezanima s radom od kuće te zajamčiti jednake plaće i pristup osposobljavanju za osobe koje rade na daljinu.
Read less

Trenutačna istraživanja i istraživanja u tijeku

Top

Eurofound će nastaviti s radom na svojim paneuropskim istraživanjima, s posebnim naglaskom na utjecaj bolesti COVID-19 i kvalitetu radnih mjesta. Agencija će 2022. objaviti rezultate najnovijeg Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) provedenog 202Read more

Eurofound će nastaviti s radom na svojim paneuropskim istraživanjima, s posebnim naglaskom na utjecaj bolesti COVID-19 i kvalitetu radnih mjesta. Agencija će 2022. objaviti rezultate najnovijeg Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) provedenog 2021. s pomoću računalno potpomognutih telefonskih razgovora (CATI).

Analizom novog skupa podataka istražit će se nestandardni oblici zapošljavanja i uvjeti rada različitih vrsta samozaposlenih radnika, uspoređujući kvalitetu radnog mjesta i rezultate rada za različite kategorije. Koristeći se podatcima EWCS-a i e-ankete Život, posao i COVID-19, Eurofound će ispitati učestalost psihosocijalnih rizika u svim sektorima i zanimanjima, analizirati poveznice s određenim radnim uvjetima i utvrditi radne resurse koji mogu pomoći u zaštiti radnika. Istraživanje u kojem se ispituju kvaliteta radnih mjesta i rezultati rada osoba za koje je tijekom pandemije utvrđeno da su „ključni radnici” također će započeti 2022.

Eurofound će nastaviti ispitivati utjecaj bolesti COVID-19 na radne uvjete i radne prakse, posebno rad na daljinu prije i tijekom krize te među sektorima i zanimanjima, kao i posljedice na kvalitetu radnih mjesta. To se istraživanje temelji na upitniku za praćenje europskog istraživanja o poduzećima (ECS) iz 2020., izvanrednom izdanju EWCS-a iz 2021. i više krugova e-ankete Život, posao i COVID-19. Kad je riječ o radu na daljinu, daljnja istraživanja o pravu na isključivanje istražit će učinak takvih politika na razini poduzeća na dobrobit radnika i ravnotežu između poslovnog i privatnog života.

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i radu koji se provodi u području ove teme.

Read less
  • Publications (2556)
  • Data
  • Ongoing work (6)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.