Uvjeti rada i održivi rad

3 ožujka 2022

Uvjeti rada i održivi rad jedno su od šest glavnih područja djelovanja u programu rada Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za razdoblje 2021. – 2Read more

Uvjeti rada i održivi rad jedno su od šest glavnih područja djelovanja u programu rada Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (Eurofound) za razdoblje 2021. – 2024. Zaklada Eurofound nastavit će djelovati kao centar stručnosti za praćenje i analizu kretanja u tom području, između ostalog i načina na koji kriza uzrokovana bolešću COVID-19 utječe na uvjete rada i kvalitetu radnih mjesta, kao i na prakse na radnom mjestu.

Zaklada će tijekom razdoblja 2021. – 2024. pružiti važne uvide u izazove i izglede u vezi s uvjetima rada i održivim radom u EU-u. Oslanjajući se na veliko stručno znanje temeljeno na iskustvu u tom području, Eurofound će istražiti trendove i napredak koji se ostvare tijekom vremena te će utvrditi nove izazove u području uvjeta rada i kvalitete radnih mjesta. Analizom provedenom o pitanjima kao što su organizacija rada rad na daljinu radno vrijeme ravnoteža između poslovnog i privatnog života jednako postupanje zdravlje i dobrobit na radnom mjestu vještine i osposobljavanje zarade i očekivanja te zadovoljstvo poslom obuhvatit će se različite zemlje, sektori, zanimanja i skupine radnika. Posebna pozornost posvetit će se nestandardnim oblicima zapošljavanja , posebice samozapošljavanju.

U svjetlu demografskog izazova starenja stanovništva s kojim je EU suočen i sve veće raznolikosti radnog vijeka, zaklada Eurofound i dalje će istraživati čimbenike koji omogućuju dulje zaposlenje radnika. Analiza će se usmjeriti i na poboljšanje kvalitete radnih mjesta kojim se potiče veće sudjelovanje na tržištu rada te snažnija motivacija zaposlenika koji doprinose održivom radu tijekom životnog vijeka.

U bliskoj suradnji s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) istražit će se veze između rada i zdravlja. Zaklada Eurofound želi nastaviti razvijati suradnju s Međunarodnom organizacijom rada (ILO) u pitanjima vezanima uz budućnost rada i uvjete rada na svjetskoj razini.

„Općenito gledajući, to su dobre vijesti jer se uvjeti rada diljem Europske unije poboljšavaju, iako veoma sporo, no postoji zabrinutost da se to nužno ne odnosi na sve skupine radnika. To uvelike ovisi o sektoru u kojem radite, stečenom stupnju obrazovanja te, iskreno govoreći, i o tome jeste li muškarac ili žena.”

Barbara Gerstenberger, voditeljica Jedinice za radni vijek

Read less

Nedavna ažuriranja

Register now: Foundation Forum 2022

Recovery and resilience in the EU – Back to the future? Hybrid online event LIVE from Dublin Castle, Ireland. Join...

Nije sve po starom: kako su se poduzeća iz EU-a prilagodila pandemiji bolesti COVID-19

Cilj je ovog izvješća pomoći europskim poduzećima u suočavanju s izazovima koje je donijela pandemija bolesti COVID-19...

Challenges for sustainable work

Challenges for sustainable work 07 October 2021, High-level conference on 'Quality Work for a Quality Life' - Slovenian...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Uvjeti rada i održivi rad

Prijavi se

Rješavanje prioritetnih pitanja dionika

Top

Zaklada Eurofound provodi istraživanja kako bi pružila potporu političkom djelovanju usmjerenom na poboljšanje uvjeta rada i kvalitete radnih mjesta uz istodobno ostvarivanje napretka prema održivom radu, čime doprinosi rješavanju izazova s kojima se EU i države članice suočavaju u područjimaRead more

Zaklada Eurofound provodi istraživanja kako bi pružila potporu političkom djelovanju usmjerenom na poboljšanje uvjeta rada i kvalitete radnih mjesta uz istodobno ostvarivanje napretka prema održivom radu, čime doprinosi rješavanju izazova s kojima se EU i države članice suočavaju u područjima rada i zaposlenja. Zaklada je usredotočena na utvrđivanje gorućih pitanja i određenih rizičnih skupina te na analizu odabranih elemenata.

Plan rada zaklade Eurofound usklađen je s političkim smjernicama Europske komisije tijekom iduće četiri godine te izravno utječe na niz ključnih područja politike usmjerenih na razvoj snažne socijalne Europe. Preciznije, istraživanjima koje Eurofound provodi pružit će se potpora političkim inicijativama u okviru europskog stupa socijalnih prava u razdoblju nakon krize uzrokovane bolešću COVID-19 i aktivnostima koje su, među ostalim inicijativama, povezane s europskom strategijom za rodnu ravnopravnost za razdoblje 2020. – 2025., pojačanom Garancijom za mlade, paketom potpore za zapošljavanje mladih, Programom vještina, kao i s inovacijama i otvaranjem radnih mjesta te prijedlogom Europske komisije o primjerenim minimalnim plaćama u EU-u.

Read less

Ključne poruke politike

Top

Glavni nalazi istraživanja koje će zaklada Eurofound provesti poslužit će kao doprinos tvorcima politika u rješavanju nekih od ključnih pitanja u tom području.

Read more

Glavni nalazi istraživanja koje će zaklada Eurofound provesti poslužit će kao doprinos tvorcima politika u rješavanju nekih od ključnih pitanja u tom području.

  • Poboljšanje uvjeta rada presudno je i za radnike i poslodavce. Potrebno je razmotriti mnogo različitih aspekata kvalitete radnih mjesta. Kvalitetna radna mjesta omogućuju dulji i bolji radni vijek, čime se doprinosi održivom radu i ravnoteži između posla i privatnog života.
  • Uvjeti rada u EU-u općenito su sve bolji unatoč činjenici da je napredak postupan. U slučaju nekih skupina radnika ne ostvaruje se jednako brz napredak. On ovisi o vrsti ugovora o radu, sektoru i stupnju stečenog obrazovanja.
  • Uvjeti rada i kvaliteta radnih mjesta u EU-u mogu se poboljšati na brojne načine. Vlade zakonodavstvom koje donose zasigurno imaju važnu ulogu u uspostavi relevantnog okvira. No radnici i poslodavci te njihove organizacije također su važni akteri. Kad je riječ o brojnim dimenzijama kvalitete radnih mjesta, upravo su radna mjesta ta na kojima dolazi do promjena.
  • Samo je petina europskih poduzeća otkrila tajnu postizanja optimalne dobrobiti na radnom mjestu i optimalnih poslovnih rezultata. Radna mjesta u koja se puno ulaže i na kojima je razina uključenosti zaposlenika visoka najbolji su ishod za radnike i poslodavce jer poboljšavaju poslovne rezultate i kvalitetu radnih mjesta davanjem veće razine autonomije zaposlenicima, poticanjem njihove uključenosti i promicanjem osposobljavanja i učenja.
  • Mnogi teško usklađuju profesionalne i druge obveze, posebice roditelji i drugi pružatelji skrbi. Fleksibilni uvjeti rada mogu pomoći u rješavanju tih poteškoća, no donose i izazove. Rad na daljinu, primjerice, daje više slobode u pogledu odabira vremena i mjesta rada, no može rezultirati i duljim i intenzivnijim radnim vremenom te težim isključivanjem od posla.
  • Porast učestalosti rada na daljinu tijekom pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 upućuje na gubljenje granica između poslovnog i privatnog života. Brojne vlade i socijalni partneri raspravljaju o inicijativama za „pravo na isključivanje” kako bi se spriječila izloženost velikih skupina radnika riziku od tjelesne i emocionalne iscrpljenosti.
  • Socijalni bi partneri ubuduće u sve pravne okvire ili sporazume trebali nastojati uključiti odredbe za radnike o dobrovoljnoj prirodi rada na daljinu ili prikladnosti određenih zadaća za takav rad. Ključno će biti i pojasniti način na koji poslodavci mogu sudjelovati u troškovima povezanima s radom od kuće te zajamčiti jednake plaće i pristup osposobljavanju za osobe koje rade na daljinu.
Read less

Trenutačna istraživanja i istraživanja u tijeku

Top

Zaklada Eurofound nastavit će 2021. rad na svojim paneuropskim istraživanjima, u kojima će se najviše usmjeriti na pitanja učinka bolesti COVID-19 i kvalitetu radnih mjRead more

Zaklada Eurofound nastavit će 2021. rad na svojim paneuropskim istraživanjima, u kojima će se najviše usmjeriti na pitanja učinka bolesti COVID-19 i kvalitetu radnih mjesta. Nadovezujući se na prethodna izdanja istraživanja, zaklada će istražiti niz različitih tema u vezi s uvjetima rada u prilagođenom izdanju svog Europskog istraživanja o radnim uvjetima (EWCS) koje će provesti 2021., te u dodatnom valu istraživanja 2023., pri čemu će istodobno provesti sekundarnu analizu podataka prikupljenih u okviru svog Europskog istraživanja o poduzećima (ECS) iz 2019.

Zaklada će ispitati načine na koje kriza izazvana bolešću COVID-19 utječe na uvjete rada i prakse na radnom mjestu, uključujući režime rada na daljinu, na temelju dodatnog upitnika koji se nadovezuje na istraživanje ECS te na temelju nekoliko krugova internetske ankete naslovljene „Život, posao i COVID-19”. Usmjerenošću na mjere na radnom mjestu dopunit će se podatci prikupljeni u bazi podataka zaklade Eurofound COVID-19 EU PolicyWatch database i podatci iz analize mjera vlada i socijalnih partnera.

Analiza uvjeta rada također je dio aktivnosti zaklade Eurofound posvećenih pružanju odgovora na učinak promjene te aktivnosti posvećenih socijalnoj koheziji i konvergenciji.

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i radu koji se provodi u području ove teme.

Read less
  • Publications (2530)
  • Data
  • Ongoing work (4)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles. 

 

 

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Uvjeti rada i održivi rad

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.