Uvjeti rada i održivi rad

14 May 2019

Demografski izazovi starenja stanovništva i povećanje raznolikosti radnog života doveli su do veće usredotočenosti na koncept održivog rada tijekom životnog vijeka. Time se naglašava važnost kvalitete radnog mjesta i radnog okruženja tijekom cijelog radnog vijeka.

Raditi dulje znači raditi bolje. Organizacija rada i radni uvjeti trebali bi odgovarati potrebama pojedinca. 

Subscribe now and receive updates on Eurofound's work in the area of Uvjeti rada i održivi rad

Zabrinutost donositelja politika EU-a koja trenutačno postoji uključuje ravnotežu između poslovnog i privatnog života, posebice za roditelje koji su zaposleni, produljenje radnog vijeka te osiguranje odgovarajuće ravnoteže između fleksibilnosti i sigurnosti. To podrazumijeva i borbu protiv neprijavljenog rada i rada koji se smatra prijevarom, ulaganje u ljudski kapital te rješavanje znatnih neravnopravnosti s kojima se ljudi suočavaju na tržištu rada.

Strategija Europske komisije Europa 2020. teži „pametnom, održivom i uključivom rastu”, što podrazumijeva usmjerenost na kvalitetu radnog mjesta i radnih uvjeta. To je naglašeno u „Agendi za nove vještine i poslove” Komisije iz 2010. Komisija je u travnju 2017. pokrenula paket Europskog stupa socijalnih prava. Načela i prava utvrđeni u stupu strukturirani su u tri glavne kategorije, a pravedni radni uvjeti jedna su od tih kategorija.

Rad Eurofounda

Eurofound je dokazao svoju stručnost u nadzoru i analizi radnih uvjeta u raznim dimenzijama tijekom više od 40 godina. To uključuje radno vrijeme i ravnotežu između poslovnog i privatnog života, zdravlje na radnom mjestu, sigurnost i dobrobit, obuku i vještine, organizaciju rada, zaradu i očekivanja te zadovoljstvo poslom.

Detaljno je istražio radne uvjete muškaraca i žena, radne uvjete u različitim sektorima i zanimanjima te radne uvjete radnika različitih dobnih skupina.

Posebno se usredotočio na uvjete s kojima se suočavaju stariji radnici te kako su oni povezani s mogućnošću i željom za radom do dobi umirovljenja. Veze između rada i zdravlja istražuju se u bliskoj suradnji s Europskom agencijom za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA). Osim toga, Eurofound surađuje s Međunarodnom organizacijom rada (ILO) na pitanjima povezanima s budućnošću rada.

Ključni doprinosi

Eurofoundovim šestim Europskim istraživanjem o radnim uvjetima (EWCS), koje je provedeno 2015., intervjuirano je 44 000 radnika u 35 država o nizu problema povezanih s radom. Ono se nadovezuje na rezultate prijašnjih pet istraživanja i daje široku sliku radnih uvjeta u Europi u raznim državama, zanimanjima, sektorima i dobnim skupinama. Alat za grafički prikaz rezultata istraživanja predstavlja podatke u interaktivnom obliku, omogućujući analizu varijabli prema državama članicama i demografskim karakteristikama. 

Koristeći podatke dobivene EWCS-om Eurofound je razvio indekse za mjerenje raznih dimenzija kvalitete radnih mjesta diljem Europe. Drugim su istraživanjima istražene politike koje omogućuju ljudima sudjelovanje na tržištu rada do starije dobi te posebice načine produljenja radnog vijeka putem fleksibilnog sustava mirovinskog osiguranja.

Suradnja s EU-OSHA-om rezultirala je zajedničkim izvješćem o psihosocijalnim rizicima na europskim radnim mjestima. Osim toga, Eurofound je detaljnije istražio fizičko i psihološko nasilje na radnom mjestu.

Ongoing work

Other topics addressed will include:

  • Analysis of how working conditions differ across sectors to provide evidence on working conditions and their implications for sustainable work.
  • Links between employee engagement and development of workers knowledge and skills
  • A flagship report covering working conditions and sustainable work (including findings from ‘Differences in working conditions between various groups of workers – analysing trends over time’)

 

Highlights (10)

Svi (296)

Publications (69)

Articles (190)

News (21)

Events (16)