Europos darbo sąlygų tyrimai (EDST)

Nuo 1990 m. vykdomas Europos darbo sąlygų tyrimas (EDST) suteikia galimybę apžvelgti darbo sąlygas Europoje.

Tyrimo tikslai

Pagrindiniai tyrimo tikslai yra šie:

 • suderintai įvertinti ir kiekybiškai išreikšti tiek samdomų darbuotojų, tiek savarankiškai dirbančių asmenų darbo sąlygas visoje Europoje;
 • išanalizuoti įvairių darbo sąlygų aspektų sąsajas;
 • nustatyti rizikos grupes ir problemas, keliančias susirūpinimą, taip pat pažangos problemas;
 • stebėti tendencijas pateikiant vienodus šių klausimų rodiklius;
 • prisidėti prie Europos politikos, susijusios su darbo kokybės ir užimtumo klausimais, plėtojimo.

Į ką tyrime buvo kreipiamas didžiausias dėmesys?

Palyginti su pirmuoju leidimu, tyrimo klausimynas labai išplėstas, siekiant perteikti išsamų kasdienės vyrų ir moterų darbo tikrovės vaizdą Peržiūrint šį klausimyną daug dėmesio skirta lyčių aspekto integravimui.

Tyrime nagrinėjamos tokios temos, kaip užimtumo statusas, darbo laiko trukmė ir organizavimas, darbo organizavimas, mokymasis ir rengimas, fizinės ir psichosocialinės rizikos veiksniai, sveikata ir saugumas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbuotojų dalyvavimas, darbo užmokestis ir finansinis saugumas, taip pat darbas ir sveikata.

Tyrimo taikymo sritis

Kiekvienos bangos metu atsitiktinai atrinkti darbuotojai (samdomi darbuotojai ir savarankiškai dirbantys asmenys) buvo tiesiogiai apklausti. Po Europos Sąjungos plėtros ir ELPA šalių susidomėjimo tyrimo geografinė aprėptis išsiplėtė:

 • 2021 m. EDST neeilinis leidimas . Tyrime dalyvavo 36 šalys: ES valstybės narės, Jungtinė Karalystė, Norvegija, Šveicarija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Juodkalnija, Šiaurės Makedonija ir Serbija.
 • 2020 m. EDST. Tyrime dalyvavo 37 šalys: ES valstybės narės, Norvegija, Šveicarija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Kosovas, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija. Dėl COVID-19 pandemijos EUROFOUND vos po septynių savaičių turėjo nutraukti tiesioginį darbą dėl 2020 m. EDST.
 • 2015 m. EDST . Tyrime dalyvavo 35 šalys: ES valstybės narės, Norvegija, Šveicarija, Albanija, Šiaurės Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija.
 • 2010 m. EDST . Tyrime dalyvavo 34 šalys: ES valstybės narės, Norvegija, Kroatija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Albanija, Juodkalnija ir Kosovas.
 • 2005 m. EDST . Tyrime dalyvavo 31 šalis: ES valstybės narės, Norvegija, Kroatija, Turkija ir Šveicarija.
 • 2000–2002 m. EDST . Pirmame etape dalyvavo 16 šalių: ES valstybės narės ir Norvegija; antrame etape 2001 m. prie tyrimo prisijungė 12 naujųjų valstybių narių , o 2002 m. – Turkija.
 • 1995–1996 m. EDST . Tyrime dalyvavo ES valstybės narės.
 • 1990–1991 m. EDST . Tyrime dalyvavo ES valstybės narės.