Sondaje europene privind calitatea vieţii (EQLS)

Sondajul european privind calitatea vieții (EQLS) este un instrument de monitorizare care surprinde calitatea vieții în dimensiuni multiple. De la lansarea sa în 2003, sondajul EQLS a devenit un set valoros de indicatori care completează indicatorii tradiționali privind creșterea economică și nivelul de trai, cum ar fi PIB-ul sau venitul. Indicatorii EQLS sunt la fel de clari și atractivi ca PIB-ul, însă includ mai mult aspectele de mediu și sociale ale progresului și, prin urmare, se integrează ușor în procesul decizional și sunt preluați în dezbaterea publică la nivel european și național în Uniunea Europeană.

Obiectivele sondajului

Sondajul EQLS analizează atât circumstanțele obiective ale vieții cetățenilor europeni, cât și modul în care percep aceștia circumstanțele respective și viața lor în general.

Obiectivele principale ale sondajului sunt următoarele:

  • de a identifica grupurile dezavantajate și aspectele problematice, precum și progresul
  • de a monitoriza tendințele prin furnizarea de indicatori omogeni privind aspectele respective
  • de a contribui la dezvoltarea politicii europene privind condițiile de viață

Cum este realizat sondajul?

EQLS este un sondaj reprezentativ realizat prin interviu, pe bază de chestionar, care acoperă populația adultă (peste 18 ani).

Temele centrale ale sondajului

Sondajul EQLS acoperă aspecte de viață care corespund unei game largi de domenii de politică și programe realizate de instituțiile europene. Multe dintre aceste politici abordează o serie de probleme care afectează calitatea vieții, calitatea societății și calitatea serviciilor publice. Acestea includ ocuparea forței de muncă, veniturile, educația, locuințele, familia, sănătatea și echilibrul dintre viața profesională și viața privată. Sondajul analizează și teme subiective, cum ar fi nivelul de mulțumire al oamenilor, gradul lor de satisfacție cu privire la viața personală și modul în care percep calitatea societăților și a serviciilor publice. Această abordare multidimensională a calității vieții a rămas nealterată pe parcursul edițiilor sondajului, chiar dacă subiectele și indicatorii s-au extins de-a lungul timpului pentru a reflecta temele de politică emergente. Prin realizarea periodică a sondajului, de-a lungul timpului a devenit posibilă urmărirea tendințelor-cheie în ceea ce privește calitatea vieții oamenilor.

Domeniul de aplicare al sondajului

Având în vedere viitoarele extinderi europene și interesul din partea țărilor care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS), acoperirea geografică a sondajului EQLS s-a extins de-a lungul timpului:

  • EQLS 2016 : 33 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia
  • EQLS 2012 : 34 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Croația, Islanda, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia și Kosovo
  • EQLS 2007 : 31 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Croația, Macedonia de Nord, Turcia și Norvegia
  • EQLS 2003 : 28 de țări, inclusiv statele membre ale UE și Turcia

În plus, o serie de întrebări din EQLS 2007–2008 au fost adresate ca parte a unui sondaj Eurobarometru în 2009, care a permis realizarea studiului Tendințe ale calității vieții în UE: 2003-2009.