Sondaje europene privind calitatea vieţii (EQLS)

Desfăşurat odată la patru ani, acest sondaj unic, paneuropean analizează atât condiţiile obiective de viaţă ale cetăţenilor europeni, cât şi percepţia lor faţă de aceste condiţii şi faţă de viaţa lor, în general. Sondajul examinează o diversitate de teme, precum ocuparea forţei de muncă, veniturile, educaţia, locuinţa, familia, sănătatea, echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată. Urmăreşte, de asemenea, aspecte subiective, precum gradul de fericire al persoanelor, gradul de satisfacţie în raport cu viaţa lor şi modul de percepţie a calităţii societăţilor în care trăiesc.

Prin realizarea periodică a acestui sondaj, a devenit posibil şi să se identifice tendinţele principale în ceea ce priveşte calitatea vieţii persoanelor în decursul timpului. Sondajele anterioare au arătat, de exemplu, că oamenii se confruntă cu dificultăţi mai mari în a-şi asigura existenţa de când a început criza economică. În multe ţări, se constată totodată o creştere a tensiunilor între oamenii care aparţin diferitelor grupuri etnice. De asemenea, în întreaga Europă, oamenii au mai puţină încredere decât înainte în guvernele lor. Totuşi, cele mai mari satisfacţii provin în continuare din viaţa de familie şi din relaţiile personale.

În decursul anilor, sondajul EQLS a ajuns să reprezinte un set valoros de indicatori care vine în completarea indicatorilor tradiţionali de creştere economică şi nivel de trai, precum PIB-ul sau veniturile. Indicatorii EQLS sunt la fel de clari şi de interesanţi ca PIB-ul; cu toate acestea, integrează mai mult aspectele ecologice şi sociale ale progresului şi sunt aşadar mai uşor de introdus în procesul de decizie şi preluaţi în dezbaterea publică la nivel naţional şi european în cadrul Uniunii Europene.

La fiecare rundă, a fost ales în mod aleatoriu un eşantion de persoane adulte pentru un interviu faţă în faţă. Având în vedere eventualele extinderi ale Uniunii Europene şi interesul arătat de ţările AELS, acoperirea geografică a sondajului a fost extinsă în decursul timpului:

În plus, o serie de întrebări provenind din cel de-al doilea sondaj EQLS au fost adresate în cadrul unui sondaj Eurobarometru în 2009, ceea ce a permis realizarea studiului Tendinţe privind calitatea vieţii în UE: 2003-2009.

Datele din EQLS şi alte surse complementare alimentează, de asemenea, baza de date electronică a Eurofound care reuneşte indicatorii statistici privind calitatea vieţii (EurLIFE).