O nadácii Eurofound

​Nadácia Eurofound je agentúra EÚ zameraná na zlepšovanie životných a pracovných podmienok. Kliknite na ďalej uvedené odkazy, kde sa uvádzajú ďalšie informácie o tom, kto sme, čo robíme, o príležitostiach v oblasti verejného obstarávania a voľných pracovných miestach.

Kto sme

V tejto časti sa vysvetľuje poslanie a úloha nadácie Eurofound, jej usporiadanie a kto je jej cieľovým publikom. Uvádzajú sa tu informácie o zamestnancoch nadácie Eurofound, životopisy a biografie a kontaktné informácie. Vysvetlené je zloženie správnej rady a kto sú zúčastnené strany a partneri nadácie.

Čo robíme

V tejto sekcii sú opísané ciele nadácie Eurofound na programové obdobie, poukazuje sa na hlavné tematické oblasti, kde sa budú vykonávať výskumné činnosti. Poskytuje sa tu prístup k výročným správam a pracovným programom, výročným správam o činnosti povoľujúceho úradníka a tiež k ad hoc žiadostiam o informácie. K dispozícii tu je aj finančná dokumentácia nadácie Eurofound.

Verejné obstarávanie

V sekcii Verejné obstarávanie sa poskytujú potrebné informácie pre verejné obstarávanie a prístup ku všetkým dokumentom pre uchádzačov. Poskytuje sa tu prístup k príležitostiam v oblasti verejného obstarávania, k informáciám týkajúcim sa toho, ako máte vyjadriť záujem o nadchádzajúce zákazky, ako aj k zoznamom výziev na výber externých odborníkov.

Voľné pracovné miesta

V sekcii Voľné pracovné miesta sa uvádzajú voľné pracovné pozície. Poskytujú sa tu všetky potrebné informácie pre záujemcov o prácu v nadácii Eurofound vrátane informácií o tom, ako sa stať stážistom v nadácii Eurofound a informácií pre uchádzačov o zamestnanie.