Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem

2 Červenec 2020

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem představuje uspokojivý stav vyváženosti mezi pracovním a soukRead more

Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem představuje uspokojivý stav vyváženosti mezi pracovním a soukromým životem jednotlivce. Umožnit pracovníkům v průběhu celého života lepší rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem je již řadu let jedním z politických cílů EU, protože má zásadní význam z hlediska zajištění udržitelnosti práce pro všechny. 

Read less

Recent updates

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

COVID-19 unleashed the potential for telework – How are workers coping?

The COVID-19 health crisis prompted governments to take the unprecedented step of shutting down all workplaces, apart...

COVID-19 fallout takes a higher toll on women, economically and domestically

​​​​​​​While women appear to be more resilient than men to COVID-19 in terms of health outcomes, that is not the case...
Top

Dne 26. dubna 2017 předložila Komise balíček týkající se evropského pilíře sociálních práv. Ten zahrnuje i iniciativu na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osobRead more

Dne 26. dubna 2017 předložila Komise balíček týkající se evropského pilíře sociálních práv. Ten zahrnuje i iniciativu na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob. Cílem této iniciativy je řešit nedostatečné zastoupení žen na trhu práce a upozorňuje na řadu nových nebo zlepšených minimálních pravidel pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou.

Činnost nadace Eurofound

Sběr údajů

Průzkum kvality života v Evropě nadace Eurofound poskytuje srovnání mezi zeměmi v oblasti sladění pracovního a rodinného života, pružné úpravy pracovní doby a poskytování kvalitní péče. Evropské průzkumy společností poskytují údaje o tom, z jakého důvodu a jak společnosti využívají širokou škálu různých úprav pracovní doby. Průzkum pracovních podmínek v Evropě zkoumá úpravu pracovní doby v EU a související otázky, včetně pružné úpravy pracovní doby, preferencí souvisejících s pracovní dobou a rovnováhou mezi pracovním a soukromým životem.

Evropská observatoř pracovního života (EurWORK) poskytuje informace o pracovních podmínkách a udržitelné práci, včetně databáze mezd, pracovní doby a kolektivních sporů. Nadace Eurofound rovněž provedla odhad hospodářských a sociálních nákladů rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů a nabízí informace o vytvoření zaměstnání v pečovatelských službách.

Vizualizace dat

Vybrané téma: Tematický dokument nadace: řešení rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem

23. prosince 2016 – Toto vydání tematických dokumentů (Foundation Focus) se zaměřuje na rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a některé činitele, které pomáhají pracovníkům při sladění pracovního a mimopracovního života, a které jim naopak brání. Vzhledem k tomu, že průměrná délka pracovní doby trvale klesá, klade si otázku, zde je rovnováha mezi pracovním a soukromým životem stále důležitá. Jak může být v této souvislosti prospěšná směrnice o pracovní době a jakou úlohu mohou sehrát politiky v oblasti flexibilní pracovní doby? Jaké konkrétní podpory potřebují ti, kdo mají odpovědnost za péči o děti nebo dospělé? Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem souvisí s dalšími hledisky života, včetně potřeby vysoce kvalitní péče o děti, řešení rozdílů v zaměstnanosti žen a mužů a opatření pro starší pracovníky, kteří nemohou pracovat na plný pracovní úvazek.
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem: najít řešení pro všechny

Read less

Key outputs over the years

Show more (12)
  • Publications (290)
  • Data
  • Ongoing work (1)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.

Living, working and COVID-19

Publication Září 2020