Undersøgelser

Eurofound har udviklet tre undersøgelser, som gennemføres regelmæssigt som hjælp til at planlægge og etablere bedre leve- og arbejdsvilkår. Undersøgelserne udgør en unik kilde til sammenlignende oplysninger om kvaliteten af leve- og arbejdsvilkår i EU.  Gennem detaljerede analyser af undersøgelsesdata kan Eurofound identificere nye og kommende tendenser samt få et større indblik i forhold, der er væsentlige for europæisk politik. Resultaterne giver et solidt grundlag for de politiske beslutningstagere, når de skal identificere muligheder for forbedringer og udvikle fremadrettede perspektiver. Undersøgelserne er et vigtigt element i Eurofounds mission om at levere oplysninger og rådgivning af høj kvalitet til politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan samt til forskere og de europæiske borgere.

Den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS)

Emner: Den europæiske virksomhedsundersøgelse (ECS) giver et overblik over virksomhedspraksisser, og hvordan disse forhandles i de europæiske virksomheder. Den er baseret på både ledernes og medarbejderrepræsentanternes synspunkter.

Hyppighed: Hvert fjerde år siden 2004–2005

Første undersøgelse: 2004–2005, lanceret under navnet den europæiske virksomhedsundersøgelse om arbejdstid og balancen mellem arbejdsliv og privatliv (ESWT). Omfattede 21 lande, inklusive de 15 "gamle" EU-medlemsstater og seks nye medlemsstater: Cypern, Tjekkiet, Ungarn, Letland, Polen og Slovenien

Anden undersøgelse: 2009, lanceret under den nye titel Europæisk virksomhedsundersøgelse med fokus på praksis inden for fleksibilitet og kvaliteten af social dialog. Omfattede 30 lande, inklusive de 27 EU-medlemsstater, Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Tyrkiet

Tredje undersøgelse: 2013, offentliggørelse af den tredje ECS-oversigtsrapport i marts 2015, hvor fokus var på arbejdstilrettelæggelse, innovation på arbejdspladsen, medarbejderdeltagelse og social dialog. Omfattede 32 lande, inklusive 27 EU-medlemsstater og Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Island, Montenegro og Tyrkiet. Sekundær analyse er i gang.

Datavælger: ECS interaktiv datavisualiseringsværktøj

Næste undersøgelse: Feltarbejdet til den fjerde virksomhedsundersøgelse starter i 2019 i samarbejde med Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop)

Europæisk undersøgelse af livskvalitet (EQLS)

Emner: Den europæiske undersøgelse af livskvalitet (EQLS) giver et omfattende billede af leveforholdene i de europæiske lande. Den indeholder en lang række indikatorer om forskellige forhold for så vidt angår livskvalitet, både objektive og subjektive. I kraft af den store interesse for de europæiske borgeres livskvalitet bliver den europæiske undersøgelse af livskvalitet vigtigere og vigtigere for Eurofounds bidrag til den politiske og akademiske debat.

Hyppighed: Hvert fjerde til femte år siden 2003

Første undersøgelse: 2003. Omfattede 28 lande, inklusive 25 EU-medlemsstater og de tre kandidatlande Bulgarien, Rumænien og Tyrkiet

Anden undersøgelse: 2007. Omfattede 31 lande, inklusive de 27 EU-medlemsstater, Norge og kandidatlandene Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien og Tyrkiet

Tredje undersøgelse: 2011. Omfattede 34 lande, inklusive de 27 EU-medlemsstater og syv kandidat- eller førtiltrædelseslande: Kroatien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Island, Kosovo, Montenegro, Serbien og Tyrkiet

Fjerde undersøgelse: 2016 med specifikt fokus på de offentlige tjenesteydelsers kvalitet. Omfattede 33 lande, inklusive de 28 EU-medlemsstater og de fem kandidatlande Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet

Datavælger: Visualiser, udforsk og sammenlign EU- og landedata om livskvalitet, samfundets kvalitet og de offentlige tjenesteydelsers kvalitet i vores EQLS interaktive datavisualiseringsværktøj

Næste: Komplet offentliggørelse af 2016 data i februar/marts 2018

Europæisk undersøgelse af arbejdsvilkår (EWCS)

Emner: Den europæiske undersøgelse af arbejdsvilkår er den undersøgelse, der har været gennemført i længst tid, og den er blevet en etableret kilde af oplysninger om arbejdsvilkår samt arbejds- og beskæftigelseskvaliteten. Da den har været gennemført siden 1990, giver den mulighed for at holde øje med den langsigtede tendens inden for arbejdsvilkår i Europa. Temaer har omfattet beskæftigelsesstatus, arbejdstidens varighed og tilrettelæggelse, arbejdstilrettelæggelse, læring og uddannelse, fysiske og psykosociale risikofaktorer, sundhed og sikkerhed, arbejdstagerdeltagelse, balance mellem arbejde og fritid, indtjening og økonomisk sikkerhed samt arbejde og sundhed.

Hyppighed: Hvert femte år

Første undersøgelse: 1990–1991. Omfattede EF-12: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien og Det Forenede Kongerige

Anden undersøgelse: 1995-1996. Omfattede EU-15: Belgien, Danmark, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Det Forenede Kongerige og de nye medlemsstater Østrig, Finland og Sverige

Tredje undersøgelse: 2000. Omfattede EU-15 og Norge i undersøgelsens første fase, hvorefter undersøgelsens blev udvidet, så den også omfattede de 12 "nye" medlemsstater i 2001 samt Tyrkiet i 2002 i en anden fase

Fjerde undersøgelse: 2005. Omfattede EU-27, Kroatien, Tyrkiet, Norge og Schweiz

Femte undersøgelse: 2010. Omfattede EU-27, Kroatien, Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Kosovo, Montenegro, Tyrkiet og Norge

Sjette undersøgelse: 2015. Offentliggørelse af den sjette EWCS-oversigtsrapport i november 2016, omfattede EU-28, Albanien, den tidligere jugoslaviske republik Makedonien, Montenegro, Serbien, Tyrkiet samt Norge og Schweiz

Datavælger: EWCS interaktiv datavisualiseringsværktøj

Næste undersøgelse: Feltarbejdet til den syvende EWCS foregår i 2020