HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Julkaistu
9 helmikuu 2012
pdf
Muodot
Executive summary in 25 languages
Lataa

Yhteenveto

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishmentRead more

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

Read less

Muodot

 • Raportti

 • Executive summary

  Viitenumero: 
  ef11691
  Catalogue info

  Henkilöstöjohtamiskäytännöt ja yrityksen tuloksellisuus: Euroopan yritystutkimukseen 2009 perustuva analyysi - Tiivistelmä

  Tekijä(t): 
  Eurofound
  Miten tietynlaisten henkilöstöjohtamiskäytäntöjen soveltaminen voi vaikuttaa yrityksen tulokseen? Tätä varsin monitahoista kysymystä on tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa, mutta numerotietojen riittämättömyyden vuoksi tulokset eivät aina ole olleet tyydyttäviä. Tässä selvityksessä on Eurofoundin Euroopan yritystutkimuksen 2009 aineiston avulla tarkasteltu, kuinka viisi innovoivaa työpaikkakäytäntöä – joustava työaika, rahalliset kannustimet (suurelle osalle työvoimasta), henkilöstökoulutus, itsenäinen ryhmätyö ja työntekijöiden edustus – sekä neljä suoritusmittaria – työilmapiiri, henkilöstöresurssiongelmilta välttyminen, työvoiman tuottavuus (kilpailijoihin nähden) ja yrityksen taloudellinen tila – korreloivat keskenään. Useiden keskinäisten yhteyksien välillä on havaittavissa vahva positiivinen korrelaatio, vaikka syysuhdetta onkin joskus vaikeata vahvistaa.


  Ladattavissa 25 kielellä

  Lataa

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lisää uusi kommentti