Felmérések

Az Eurofound három, rendszeres időközönként megismételt átfogó európai felmérést végez, hozzájárulva a jobb élet- és munkakörülmények tervezéséhez és megvalósításához. A felmérések egyedi komparatív információ-források az EU-n belüli élet- és munkakörülmények minőségére vonatkozóan. A felmérési adatok részletes elemzésével az Eurfoundnak lehetősége nyílik az új és kibontakozó tendenciák azonosítására, valamint mélyebb bepillantást nyerni az európai politika számára központi jelentőségű kérdésekbe. Az eredmények szilárd alapot nyújtanak a politikai döntéshozók számára a fejlesztési lehetőségek azonosításához és előretekintő nézőpontok kialakításához. A felmérések kulcsszerepet játszanak az Eurofound azon küldetésében, hogy magas színvonalú információkkal és tanácsokkal szolgáljanak az uniós és nemzeti döntéshozóknak, szociális partnereknek, kutatóknak és az európai polgároknak egyaránt.

Európai vállalati felmérés (ECS)

​Témakörök: Az európai vállalati felmérés átfogó képet nyújt a munkahelyi gyakorlatokról és azoknak az európai intézményekben tárgyalások útján történő kialakításának módjáról. A felmérés mind a vezetés, mind a munkavállalók képviselőinek nézetein alapul.

Gyakoriság: 2004-2005 óta négyévente

Első felmérés: 2004-2005-ben zajlott, mint európai munkaidő és munka-magánélet egyensúly felmérés. 21 országra terjedt ki, a 15 „régi” és 6 új uniós tagállamra: Ciprusra, a Cseh Köztársaságra, Magyarországra, Lettországra, Lengyelországra és Szlovéniára.

Második felmérés: 2009-ben új néven, európai vállalati felmérésként zajlott a különféle rugalmas megközelítésekre és a szociális párbeszéd minőségére koncentrálva. 30 országra terjedt ki, beleértve a 27 uniós tagállamot, Horvátországot, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot és Törökországot.

Harmadik felmérés: 2013; a harmadik európai vállalati felmérésről szóló átfogó jelentés 2015 márciusában jelent meg a munkahelyi szervezésre, innovációra, munkavállalói részvételre és a szociális párbeszédre koncentrálva. 32 országra terjedt ki, beleértve a 27 uniós tagállamot és Horvátországot, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Izlandot, Montenegrót és Törökországot. Az adatok másodlagos elemzése folyamatban van.

Adatkereső: ECS interaktív adatmegjelenítő eszköz

Következő felmérés: A negyedik európai vállalati felmérés (ECS) terepmunkája 2019-ban kezdődik az Európai Szakképzés-fejlesztési Központtal (Cedefop) partnerségben.

Európai életminőség-felmérés (EQLS)

​Témakörök: Az európai életminőség-felmérés (EQLS) átfogó képet nyújt az európai országok életkörülményeiről. Az életminőség különböző, objektív és szubjektív dimenzióit leíró mutatószámok széles körét tartalmazza. Tekintettel az európai polgárok életkörülményeihez fűződő nagyfokú érdekre, az európai életminőség-felmérés egyre növekvő jelentőséggel bír az Eurofoundnak a politikai és tudományos vitákhoz való hozzájárulásában.

Gyakoriság: 2003 óta négy-ötévente.

Első felmérés: 2003 28 országra terjedt ki, beleértve a 25 uniós tagállamot és három tagjelölt országot, vagyis Bulgáriát, Romániát és Törökországot.

Második felmérés: 2007. 31 országra terjedt ki, beleértve a 27 uniós tagállamot, Norvégiát és a tagjelölt országokat, vagyis Horvátországot, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot és Törökországot.

Harmadik felmérés: 2011. 34 országra terjedt ki, beleértve a 27 uniós tagállamot és hét tagjelölt vagy csatlakozás előtt álló országot: Horvátországot, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Izlandot, Koszovót, Montenegrót, Szerbiát és Törökországot.

Negyedik felmérés: 2016, külön hangsúlyt fektetve a közszolgáltatások minőségére. 33 országra terjedt ki, beleértve a 28 uniós tagállamot és öt tagjelölt országot, vagyis Albániát, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságot, Montenegrót, Szerbiát és Törökországot.

Adatkereső: Az életminőségre, a társadalom és a közszolgáltatások minőségére vonatkozó európai és országos adatokat megjelenítheti, tanulmányozhatja és összehasonlíthatja EQLS interaktív adatmegjelenítő eszközünkkel.

Következik: A 2016-os adatok teljes körének közzététele 2018 február-márciusában

Európai munkakörülményekről szóló felmérés (EWCS)

​Témakörök: Az európai munkakörülményekről szóló felmérés a leghosszabb ideje végzett felmérés és a munkakörülményekre és a munka és foglalkoztatás minőségére vonatkozó információk elismert forrásává vált. Mivel 1990 óta végzik, így lehetővé válik az európai munkakörülményekben tapasztalható hosszútávú tendenciák nyomon követése. A vizsgált témák között szerepel a foglalkoztatási státusz, a munkaidő-beosztás, a munkaszervezés, a tanulás és képzés, a fizikai és pszichológiai kockázati tényezők, az egészség és biztonság, a dolgozói részvétel, a munka és a magánélet egyensúlya, a keresetek és a pénzügyi biztonság, valamint a munka és egészség.

Gyakoriság: Ötévente

Első felmérés: 1990-1991 Az unió első 12 tagállamára terjedt ki: Belgiumra, Dániára, Franciaországra, Németországra, Görögországra, Írországra, Olaszországra, Luxemburgra, Hollandiára, Portugáliára, Spanyolországra és az Egyesült Királyságra.

Második felmérés: 1995-1996 Az unió akkori 15 tagállamára terjedt ki: Belgiumra, Dániára, Franciaországra, Németországra, Görögországra, Írországra, Olaszországra, Luxemburgra, Hollandiára, Portugáliára, Spanyolországra, az Egyesült Királyságra és az új tagállamokra, Ausztriára, Finnországra és Svédországra.

Harmadik felmérés: 2000. Első fázisa az unió 15 akkori tagállamára és Norvégiára terjedt ki, amelyet egy második fázisban 2001-ben kiterjesztettek a 12 „új” tagállamra és 2002-ben Törökországra is.

Negyedik felmérés: 2005. Az unió 27 akkori tagállamára és Horvátországra, Törökországra, Norvégiára és Svájcra terjedt ki.

Ötödik felmérés: 2010. Az unió 27 akkori tagállamára, Horvátországra, Albániára, Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságra, Koszovóra, Montenegróra, Törökországra és Norvégiára terjedt ki.

Hatodik felmérés: 2015. A hatodik európai munkakörülmény-felmérésről szóló átfogó jelentés közzététele 2016 novemberében, mely az unió 28 tagállamára, Albániára, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra, Montenegróra, Szerbiára, Törökországra, valamint Norvégiára és Svédországra terjedt ki.

Adatkereső: EWCS interaktív adatmegjelenítő eszköz

Következő felmérés: A hetedik európai munkakörülmény-felmérés terepmunkáját 2020-ban végzik majd.