Felmérések

Az Eurofound három, rendszeres időközönként megismételt páneurópai felmérést végez annak érdekében, hogy hozzájáruljon a jobb élet- és munkakörülmények tervezéséhez és megvalósításához. A felmérések az uniós életminőségre és munkakörülményekre vonatkozó összehasonlítható információk egyedülálló forrásai. A felmérési adatok részletes elemzése lehetővé teszi az Eurofound számára, hogy azonosítsa az új és kibontakozó tendenciákat, valamint mélyebb bepillantást nyerjen az európai szakpolitikák központi kérdéseibe. Az eredmények szilárd alapot nyújtanak a szakpolitikai döntéshozóknak a fejlesztési lehetőségek meghatározásához és az előretekintő nézőpontok kialakításához. A felmérések kulcsszerepet játszanak az Eurofound azon küldetésében, hogy magas színvonalú információkkal és tanácsokkal szolgáljon az uniós és nemzeti döntéshozóknak, szociális partnereknek, kutatóknak és az európai polgároknak egyaránt.

A COVID19-járványra adott válaszként az Eurofound a három páneurópai felmérés mellett 2020 áprilisában útjára indította az „ Élet, munka és a COVID19” című elektronikus felmérést. Ez a nagyszabású, nem valószínűségi mintavételi módszereket alkalmazó online felmérés lehetővé tette a világjárvány ideje alatti élettel és munkával kapcsolatos tapasztalatok bemutatását.

Az egyes felmérésekről itt olvashat részletesebben.

Európai vállalati felmérés (ECS)

Témakörök: Az európai vállalati felmérés áttekintést nyújt az európai vállalatokra jellemző munkahelyi gyakorlatokról. Célnépességét a vezetők és a munkavállalói képviselők alkotják.

2019. évi európai vállalati felmérés : Végrehajtása az Európai Szakképzésfejlesztési Központtal ( Cedefop) partnerségben történt, fókuszában a munkaszervezés, a készségek használata és fejlesztése, az emberierőforrás-gazdálkodás, a munkavállalói részvétel és a szociális párbeszéd állt. Az EU tagállamaira és az Egyesült Királyságra terjedt ki. Az eredmények nyomon követése érdekében 2020-ban egy online felmérésre került sor, amely a COVID19-járvány üzletmenet-folytonosságra gyakorolt hatásait és a munkahelyi gyakorlatok változásait vizsgálta.

2013. évi európai vállalati felmérés : Központi témái a munkaszervezés, az emberierőforrás-gazdálkodás, a munkavállalói részvétel és a szociális párbeszéd voltak. 32 országra terjedt ki, beleértve az EU tagállamait, Horvátországot, Észak-Macedóniát, Montenegrót és Törökországot.

2009. évi európai vállalati felmérés : Új néven, európai vállalati felmérésként zajlott, és a különféle rugalmas megközelítésekre és a szociális párbeszéd minőségére összpontosított. 30 országra terjedt ki, beleértve az EU tagállamait, Horvátországot, Észak-Macedóniát és Törökországot.

2004–2005. évi európai felmérés a munkával töltött időről, valamint a munka és a magánélet egyensúlyáról (ESWT) : A munkával töltött időt, valamint a munka és a magánélet egyensúlyát vizsgáló európai felmérésként indult. Az EU tagállamaira terjedt ki.

Adatkereső: Európai vállalati felmérés – Adatmegjelenítés

Kiadványsorozat : Európai vállalati felmérések

Következő felmérés: A következő európai vállalati felmérésre az előzetes tervek szerint 2028-ban kerül sor.

Európai életminőség-felmérés (EQLS)

Témakörök: Az európai életminőség-felmérés átfogó képet nyújt az európai országok életkörülményeiről. Az életminőség különböző objektív és szubjektív összetevőit leíró mutatók széles körét tartalmazza. Tekintettel az európai polgárok életminőségét övező nagyfokú érdeklődésre, az Eurofound politikai és tudományos vitákhoz való hozzájárulásának fontos eleme ez a felmérés.

2016. évi európai életminőség-felmérés : Különös figyelmet szentelt a közszolgáltatások minőségének. 33 országra terjedt ki, beleértve az EU tagállamait, Albániát, Észak-Macedóniát, Montenegrót, Szerbiát és Törökországot.

2012. évi európai életminőség-felmérés : 34 országra terjedt ki, beleértve az EU tagállamait, Horvátországot, Észak-Macedóniát, Izlandot, Koszovót, Montenegrót, Szerbiát és Törökországot.

2007. évi európai életminőség-felmérés : 31 országra terjedt ki, beleértve az EU tagállamait, Norvégiát, Horvátországot, Észak-Macedóniát és Törökországot.

2003. évi európai életminőség-felmérés : 28 országra terjedt ki, beleértve az EU tagállamait, Bulgáriát, Romániát és Törökországot.

Adatkereső: Európai életminőség-felmérés – Adatmegjelenítés

Kiadványsorozat : Európai életminőség-felmérések

Következő felmérés: A következő európai életminőség-felmérésre az előzetes tervek szerint 2026-ban kerül sor.

Európai munkakörülmény-felmérés (EWCS)

Témakörök: A legrégebb óta végzett felmérésként az európai munkakörülmény-felmérés a munkakörülményekre, valamint a munka és foglalkoztatás minőségére vonatkozó információk elismert forrásává vált. Mivel az első felmérésre még 1990-ben került sor, lehetővé teszi az európai munkakörülményekben tapasztalható hosszútávú tendenciák nyomon követését. A vizsgált témakörök között a foglalkoztatási státusz, a munkaidő-beosztás, a munkaszervezés, a tanulás és képzés, a fizikai és pszichoszociológiai kockázati tényezők, az egészség és biztonság, a dolgozói részvétel, a munka és a magánélet egyensúlya, a keresetek és a pénzügyi biztonság, valamint a munka és az egészség viszonya szerepel.

2021. évi rendkívüli európai munkakörülmény-felmérés A COVID19-járvány miatt az Eurofound egy módosított európai munkakörülmény-felmérést végzett, melynek során első alkalommal használta a számítógéppel támogatott telefonos kérdezési (CATI) módszert. A felmérés az EU tagállamaira, az Egyesült Királyságra, Norvégiára, Svájcra, Albániára, Bosznia-Hercegovinára, Koszovóra, Montenegróra, Észak-Macedóniára és Szerbiára terjedt ki. Az első eredmények 2022 végén kerülnek bemutatásra egy átfogó jelentésben.

2020. évi európai munkakörülmény-felmérés A COVID19-világjárvány miatt az Eurofound arra kényszerült, hogy mindössze hét hétnyi terepmunka után megszakítsa a személyes megkereséseket.

2015. évi európai munkakörülmény-felmérés Az EU tagállamaira, Albániára, Észak-Macedóniára, Montenegróra, Szerbiára, Törökországra, valamint Norvégiára és Svájcra terjedt ki.

2010. évi európai munkakörülmény-felmérés Az EU tagállamaira, Horvátországra, Albániára, Észak-Macedóniára, Koszovóra, Montenegróra, Törökországra és Norvégiára terjedt ki.

2005. évi európai munkakörülmény-felmérés Az EU tagállamaira, Horvátországra, Törökországra, Norvégiára és Svájcra terjedt ki.

2000-2002. évi európai munkakörülmény-felmérés A felmérés első fázisa az EU tagállamaira és Norvégiára terjedt ki, majd kiterjesztették: 2001-ben a 12 „új” tagállam , 2002-ben pedig már Törökország is részt vett a második fázisban.

1995–1996. évi európai munkakörülmény-felmérés : Az EU tagállamaira terjedt ki.

1990–1991. évi európai munkakörülmény-felmérés : Az EU tagállamaira terjedt ki.

Adatkereső: Európai munkakörülmény-felmérés – Adatmegjelenítés

Kiadványsorozat : Európai munkakörülmény-felmérések

Következő felmérés: A következő felmérés előkészítése folyamatban van, a terepmunkára a tervek szerint 2024 tavaszán kerül sor. A 2024. évi európai munkakörülmény-felmérés ötvözni fogja a személyes megkeresésen alapuló és az online adatgyűjtést.

Az „Élet, munka és a COVID19” című elektronikus felmérés

Az Eurofound módosította kutatási tevékenységét, hogy nyomon követhesse a COVID19-világjárvány ideje alatt kialakuló helyzetet, és adatokat gyűjtsön az uniós polgárok életére gyakorolt hatásokról, valamint az e hatások mérséklését célzó szakpolitikai válaszlépésekről. Az Ügynökség 2020 áprilisában indította el az „Élet, munka és a COVID19” címet viselő elektronikus felmérést, amelynek eddig több köre lezajlott.

Témakörök: Az „Élet, munka és a COVID19” című elektronikus felmérés célja, hogy képet adjon a világjárvány életre és munkára gyakorolt messzemenő hatásairól az EU-ban, és ezáltal segítséget nyújtson a politikai döntéshozók számára az egyenlőség biztosításához a válságból való kilábalás során. A felmérés a pandémia során tapasztalt életminőséget és társadalmi minőséget vizsgálta, amelyhez az élettel való elégedettségre, a boldogságra és optimizmusra, az egészségre és az intézmények iránti bizalom szintjére vonatkozó kérdéseket használt. A válaszadók foglalkoztatási helyzete, a munka és a magánélet egyensúlya, valamint a távmunka válság alatti alkalmazása is a figyelem középpontjában állt. A második körben feltett kérdések a munkahelyek minőségét, a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot, az online oktatást, az online szolgáltatások használatát, valamint a kormányzati támogatási programok iránti igény, illetve az azok igénybevételének a mértékét is érintették. A harmadik körben az oltáshoz való hozzáállásra és az oltás felvételére való hajlandóságra, a tudományba vetett hitre, valamint a közösségi média használatára és az iránta érzett bizalomra vonatkozó kérdésekkel egészült ki a felmérés. Az új kérdések azt is vizsgálták, hogy a járvány alatt hogyan alakult a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés és a közszolgáltatások minősége.

5. kör 2022. március 29-tól 2022. május 2-ig

4. kör 2021. október 21.–tól 2021. november 30-ig (panel felmérés)

3. kör 2021. február 12-tól 2021. március 31-ig

2. kör : 2020. június 22-től 2020. július 27-ig

1. kör 2020. április 9-től 2020. június 11-ig

Az eredmények megmutatják az EU előtt álló kihívásokat és a jövőben figyelmet érdemlő kérdéseket, mint amilyen például a távmunka, a lecsatlakozás joga, az egészség és jóllét, a munkaidő és a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés.

Adatok: Élet, munka és a COVID19

Kiadványsorozat COVID19

Következő felmérés: Az utolsó körre 2022 áprilisában kerül sor.

További felvilágosítás a felmérésekről