Munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd

13 január 2022

A munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd az Eurofound 2021–2024-es időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevRead more

A munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd az Eurofound 2021–2024-es időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenység egyike. Az Eurofound a jövőben is szakértői központként fog működni a nemzeti és uniós szintű munkaügyi kapcsolatrendszerekkel és szociális párbeszéddel kapcsolatos fejlemények nyomon követése és elemzése tekintetében. Az Eurofound a nemzeti kapcsolattartói hálózatának szakértelmét igénybe véve továbbra is támogatni fogja a szociális párbeszédet, többek között a Covid19 hatására való tekintettel.

Az Eurofound a következő négy évben fontos meglátásokkal fog szolgálni az EU-ban a munkaügyi kapcsolatok és a szociális párbeszéd terén várható kihívásokról és kilátásokról. Az Eurofound a hosszú múltra visszatekintő szakértelmét felhasználva vizsgálja meg a munkaügyi kapcsolatok szereplőit, folyamatait és legfontosabb eredményeit befolyásoló fejleményeket. Összehasonlítja a munkaügyi kapcsolatok nemzeti rendszereit, ideértve a nemzeti szociális párbeszédet és kollektív tárgyalást is. Az Eurofound az általa 2020-ban létrehozott, a Covid19-cel kapcsolatos uniós PolicyWatch adatbázis alapján nyomon fogja követni a kormányok, szociális partnerek és egyéb szereplők azon szakpolitikai kezdeményezéseit, amelyek a válság társadalmi és gazdasági következményeinek mérséklésére, valamint a helyreállítási erőfeszítések támogatására irányulnak. Az Eurofound továbbra is rendszeresen beszámol a bérmegállapítással, aminimálbérrel és a munkaidővel kapcsolatos fejleményekről, valamint a munkával töltött életszakasz eredményeiről.

Az Eurofound szakértelme támogatást nyújt a szociális partnerek kapacitásépítéséhez, hogy eredményes szociális párbeszéd valósuljon meg, az ügynökség pedig elősegíti az európai szociális párbeszéd kialakítását azáltal, hogy a különböző ágazatokban megvizsgálja a szociális partnerek szervezeteinek reprezentativitását , hogy megállapítsa, alkalmasak-e a párbeszédbizottságokban való részvételre.

„Azért vagyunk, hogy támogassuk a szociális párbeszédet. És úgy gondolom, hogy az általunk végzett adatgyűjtés és kutatás fontos, ha maguknak a szereplőknek segít abban, hogy jobban működhessenek... Az energikus szociális párbeszéd része annak, amit szociális piacgazdaságnak nevezhetünk, és az Európai Unió ezt szeretné megvalósítani.”

David Foden, tanácsadó, munkaügyi kapcsolatok

Read less

A legújabb változások

Social partners going digital: Using digital tools and adapting social dialogue processes

Digital transformation is changing the world of work. This report looks at how social partners – the actors involved in...

Industrial relations landscape in Europe

This report analyses and compares the industrial relations landscape in several sectors and activities that form a...

Representativeness of the European social partner organisations: Live performance sector

This study provides information allowing for an assessment of the representativeness of the actors involved in the...

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd

Feliratkozás

Az érdekelt felek prioritásai

Top

Az Eurofound kutatásának az a célja, hogy segítséget nyújtson az európai intézményeknek, a nemzeti hatóságoknak és a különböző szintű szociális partnereknek a politikaformálás, a szociális párbeszéd, a kollektív tárgyalás és a munkaügyi kapcsolatok szabályozása terén az EU előtt álló és nemzetiRead more

Az Eurofound kutatásának az a célja, hogy segítséget nyújtson az európai intézményeknek, a nemzeti hatóságoknak és a különböző szintű szociális partnereknek a politikaformálás, a szociális párbeszéd, a kollektív tárgyalás és a munkaügyi kapcsolatok szabályozása terén az EU előtt álló és nemzeti szinten tapasztalható kihívások kezeléséhez.

Az ügynökség munkaprogramja összhangban áll az Európai Bizottság következő négy évre vonatkozó szakpolitikai iránymutatásával, amely számos kulcsfontosságú, egy erős szociális Európa megteremtésére irányuló szakpolitikai terület alapjául szolgál. Az Eurofound különösen a szociális jogok európai pillérének keretében tett szakpolitikai kezdeményezéseket fogja támogatni, amelyek a szociális párbeszédhez és a munkavállalók bevonásához kapcsolódnak, főleg a Covid19-világjárványt követően. Konkrét megállapítások lesznek majd elérhetők a minimálbérekről és a fizetések átláthatóságáról, valamint a munkaidőről szóló európai irányadó vitához. Az Eurofound – az Európai Bizottsággal konzultálva – folytatni fogja az európai szociális párbeszédre koncentrált munkáját a kiválasztott ágazatokban végzett reprezentativitási vizsgálatsorozaton keresztül.

Read less

A legfontosabb szakpolitikai üzenetek

Top

A szakpolitikai döntéshozók az Eurofound kutatásából származó legfontosabb megállapításokat arra használják fel, hogy megválaszoljanak bizonyos kulcsfontosságú kérdéseket e területtel kapcsolatban.

Read more

A szakpolitikai döntéshozók az Eurofound kutatásából származó legfontosabb megállapításokat arra használják fel, hogy megválaszoljanak bizonyos kulcsfontosságú kérdéseket e területtel kapcsolatban.

 • A kollektív tárgyalások révén a szociális partnerek döntő szerepet játszanak abban, hogy az európai munkavállalók tisztességes bánásmódban részesüljenek, míg a munkáltatók egy tartós és kiszámítható kerettel számolhassanak.
 • A bérezésre és a munkakörülményekre vonatkozó közös szabályok létrehozásával az eredményes kollektív tárgyalások biztosítják, hogy a vállalkozások közötti verseny középpontjában ne a kizsákmányolás, hanem a hatékonyság növelése álljon.
 • A társadalmi, munkaerőpiaci és munkaszervezési változásoknak köszönhetően egyre inkább veszélybe kerülnek a munkaügyi kapcsolatrendszerek. Ez kihívásokat teremtett a tagállami munkaügyi kapcsolatrendszerek fő szereplőinek kapacitását illetően.
 • A bérezés vonatkozásában a megállapításokból az derül ki, hogy 10 minimálbéres munkavállaló közül 7 jelezte, hogy a megélhetéssel legalább valamilyen szinten nehézségei vannak, míg a többi munkavállaló esetében ez kevesebb, mint 10-ből 5; ezek a számok azonban országonként nagy eltéréseket mutatnak. Tekintettel a világjárványra, a minimálbérnek ebben a politikamixben az lehet a szerepe, hogy stabilizálja a jövedelmeket és ezáltal a keresletet, hogy ellensúlyozza a recesszióba vagy depresszióba vezető negatív spirált.
 • Az eredményes európai szociális párbeszéd a nemzeti szinttel való szoros kapcsolatoktól függ, így az EU programja továbbra is aktuális, és az uniós autonóm megállapodások végrehajtása észszerűen történik nemzeti szinten.
 • Bár az európai szociális párbeszéd számos közös kezdeményezést eredményezett, kevés megállapodás megkötésére került sor. Bizonyos ágazatokban aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy elutasították a szociális partnerek arra irányuló kéréseit, hogy a megállapodásokat európai jogszabályokon keresztül hajtsák végre, és jobb kapcsolatok kialakítására van szükség az uniós és a nemzeti szint között.
 • Számos tagállamban aggodalomra ad okot a szakszervezeti sűrűség tekintetében megfigyelhető csökkenő tendencia. Az EU-ban háromból kevesebb mint egy (10-nél több munkavállalót alkalmazó) munkahely (29%) rendelkezik valamilyen munkavállalói képviselettel. A jogi előírásoknak kulcsfontosságú szerepük van abban, hogy létezik-e munkavállalói képviselet.
 • Az EU-ban a kollektív tárgyalás továbbra is a munkaügyi kapcsolatrendszerek központi elemét alkotja. A szakpolitikai döntéshozóknak meg kell ragadniuk az alkalmat, hogy a Covid19-válság kapcsán új kezdeményezéseket vezessenek be a kollektív tárgyalás előmozdítására, megerősítésére és alátámasztására.
 • Az eredményes szociális párbeszédhez és a jól működő munkaügyi kapcsolatokhoz – a szociális partnerek erőfeszítésein felül – közpénzekre és az állami hatóságok támogatására is szükség van. A szakpolitikai döntéshozóknak fel kell tárniuk az ismeretek átadásának, az erőforrások biztosításának, valamint az uniós és a nemzeti szintű szociális partnerekkel való részvétel új formáit.
 • A tisztességes, jól működő és kiegyensúlyozott munkaügyi kapcsolatok védelme és előmozdítása döntő fontosságú annak biztosításához, hogy az EU-ban inkluzív és fenntartható növekedés és társadalmi haladás menjen végbe. A Covid19 következtében az is fontos lesz a szakpolitikai döntéshozók számára, hogy a szociális jogok európai pillérében meghatározottak szerint integrálják az EU szociális és gazdasági dimenzióit.
Read less

A jelenlegi és folyamatban lévő kutatások

Top

2021-ben az Eurofound továbbra is elkészíti a nemzeti beszámolókat a munkaügyi kapcsolatokról, a szociális párbeszédről és a munkával töltött életszakasszal kapcsolatos rendelkezésekről és az eredRead more

2021-ben az Eurofound továbbra is elkészíti a nemzeti beszámolókat a munkaügyi kapcsolatokról, a szociális párbeszédről és a munkával töltött életszakasszal kapcsolatos rendelkezésekről és az eredményekről. Ez magában foglalja a különböző gazdasági tevékenységi ágazatokra kiterjedő rendszeres reprezentativitási vizsgálatokat. 2021-ben befejeződik a minimálbérek és a munkaidő éves áttekintése. A kutatások keretében a Covid19-világjárvánnyal összefüggő egészségügyi, társadalmi és gazdasági válságot követő kollektív tárgyalással kapcsolatos fejlemények vizsgálatára is sor kerül majd. Az Eurofound nemzeti kapcsolattartói hálózata által összegyűjtött adatok a munkával töltött életszakaszra vonatkozó országprofilok, valamint a bérekkel, munkaidővel és kollektív vitarendezéssel kapcsolatos adatbázis frissítéseihez is információkat szolgáltatnak.

Az Eurofound a munkaharcfigyelővel kapcsolatos kísérleti projekt nyomán munkaügyi vitákra vonatkozó adatokat és megállapításokat fog összegyűjteni. Tovább folytatódik az európai munkaügyi kapcsolatok szótárának frissítése. A kutatás arra is összpontosít majd, milyen szerepet töltenek be a nemzeti szociális partnerek az európai szemeszter folyamatában.

A munkaügyi kapcsolatok és a szociális párbeszéd elemzése az Eurofound azon tevékenységeinek is részét képezi, amelyek a változás hatásaival, valamint a társadalmi kohézióval és konvergenciával foglalkoznak. A Covid19-cel kapcsolatos uniós PolicyWatch adatbázis folyamatban lévő frissítéseit is felhasználják majd az egyéb tevékenységi területeken végzendő további kutatásokhoz.

Az alábbi szakaszok a témával kapcsolatos számos kiadványhoz, adathoz és folyamatban lévő munkához biztosítanak hozzáférést.

Read less
 • Kiadványok (2350)
 • Adatok
 • Folyamatban lévő munka (18)

Adatok

Data related to this topic are linked below.

Folyamatban lévő munka

E témában folytatódnak a kutatások különböző témakörökben, amelyeket az alábbiakban ismertetünk a hamarosan megjelenő kiadványokhoz vezető linkek segítségével.

Receive updates

Subscribe to updates on our work in the area of Munkaügyi kapcsolatok és szociális párbeszéd

Any personal data (names, e-mail, etc.) that you provide to us by completing the forms which appear on our website (e.g. comment forms) will be processed in accordance with Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. The purpose of collection of personal data is to allow interaction between Eurofound and external users who provide their feedback on or express their interest in our work.

You have the right to obtain access to and rectification of your personal data. You may also, under certain circumstances, ask to have this data blocked or request the erasure of personal data which you consider to have been unlawfully processed; or object to the processing of your personal data at any time on legitimate compelling grounds relating to your particular situation.