Tyrimai

Siekdamas padėti planuoti ir sudaryti geresnes gyvenimo ir darbo sąlygas, Eurofound reguliariai rengia tris Europos masto tyrimus. Tyrimai yra išskirtinis lyginamosios informacijos apie gyvenimo ir darbo sąlygų kokybę visoje Europos Sąjungoje šaltinis. Išsamiai analizuodamas tyrimų duomenis, Eurofound gali nustatyti naujas ir besiformuojančias tendencijas, taip pat geriau suprasti svarbiausius Europos politikos klausimus. Tyrimų rezultatai politikos formuotojams suteikia tvirtą pagrindą siekiant nustatyti padėties gerinimo galimybes ir rengti ateities perspektyvas. Tyrimai yra labai svarbūs įgyvendinant Eurofound misiją – teikti kokybišką informaciją ir konsultuoti ES ir nacionalinio lygmens politikos formuotojus, socialinius partnerius, mokslininkus ir Europos piliečius.

Europos įmonių tyrimas (EĮT)

Temos. EĮT apžvelgiami darbo organizavimo principai ir tai, kaip dėl jų deramasi Europos įmonėse. Tyrimas yra pagrįstas tiek vadovų, tiek darbuotojų atstovų nuomone.

Dažnumas: kas ketverius metus (nuo 2004–2005 m.).

Pirmasis tyrimas. 2004–2005 m. atliktas Europos darbo laiko ir profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros tyrimas. Tyrime dalyvavo 21 šalis: 15 „senųjų“ ES valstybių narių ir 6 naujosios valstybės narės (Kipras, Čekija, Vengrija, Latvija, Lenkija ir Slovėnija).

Antrasis tyrimas. 2009 m. tyrimas atliktas nauju – Europos įmonių tyrimo – pavadinimu, ir jame daugiausia dėmesio skirta lankstumo užtikrinimo ir socialinio dialogo kokybės temoms. Tyrime dalyvavo 30 šalių: 27 ES valstybės narės, Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija.

Trečiasis tyrimas. 2013 m. (Trečiojo EĮT apžvalgos ataskaita paskelbta 2015 m. kovo mėn.) tyrime nagrinėtos darbo organizavimo, inovacijų, darbuotojų dalyvavimo ir socialinio dialogo temos. Tyrime dalyvavo 32 šalys: 27 ES valstybės narės, taip pat Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Juodkalnija ir Turkija. Antrinė analizė tebevykdoma.

Duomenų analizės priemonė. EĮT interaktyvi duomenų vizualizacijos priemonė.

Kitas tyrimas. Ketvirtasis EĮT bus pradėtas vykdyti 2019 m., bendradarbiaujant su Europos profesinio mokymo plėtros centru (Cedefop).

Europos gyvenimo kokybės tyrimas (EGKT)

Temos. EGKT pateikiama išsami gyvenimo sąlygų Europos šalyse apžvalga. Jame pateikiama daug įvairių objektyvių ir subjektyvių rodiklių, apimančių įvairius gyvenimo kokybės aspektus. Atsižvelgiant į didelį susidomėjimą Europos piliečių gyvenimo kokybe, EGKT tampa vis svarbesne priemone siekiant užtikrinti Eurofound indėlį į politinio ir akademinio lygmens diskusijas.

Dažnumas: kas ketverius ar penkerius metus (nuo 2003 m.).

Pirmasis tyrimas2003 m. Dalyvavo 28 šalys: 25 ES valstybės narės ir 3 šalys kandidatės (Bulgarija, Rumunija ir Turkija)

Antrasis tyrimas2007 m. Dalyvavo 31 šalis: 27 ES valstybės narės, Norvegija ir šalys kandidatės (Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija ir Turkija)

Trečiasis tyrimas2011 m. Dalyvavo 34 šalys: 27 ES valstybės narės ir 7 šalys kandidatės arba šalys, kurios rengėsi narystei (Kroatija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Kosovas, Juodkalnija, Serbija ir Turkija)

Ketvirtasis tyrimas2016 m. Tyrime nagrinėta viešųjų paslaugų kokybė. Dalyvavo 33 šalys: 28 ES valstybės narės ir 5 šalys kandidatės (Albanija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija ir Turkija).

Duomenų analizės priemonė. Vizualizuokite, nagrinėkite ir lyginkite ES ir šalių gyvenimo kokybės, visuomenės kokybės ir viešųjų paslaugų kokybės duomenis pasinaudodami mūsų EGKT interaktyvia duomenų vizualizacijos priemone.

Tolesnis etapas. Išsamūs 2016 m. duomenys bus paskelbti 2018 m. vasario–kovo mėn.

Europos darbo sąlygų tyrimas (EDST)

Temos. EDTS yra ilgiausiai vykdomas tyrimas, tapęs pripažintu informacijos apie darbo sąlygas ir darbo bei užimtumo kokybę šaltiniu. Kadangi tyrimas vykdomas nuo 1990 m., jis suteikia galimybę stebėti ilgalaikes darbo sąlygų Europoje tendencijas. Tyrime nagrinėjamos tokios temos, kaip užimtumo statusas, darbo laiko tvarka, darbo organizavimas, mokymasis ir rengimas, fizinės ir psichosocialinės rizikos veiksniai, sveikata ir saugumas, darbuotojų dalyvavimas, profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, darbo užmokestis ir finansinis saugumas, taip pat darbas ir sveikata.

Dažnumas: kas penkerius metus

Pirmasis tyrimas 1990–1991 m. Tyrime dalyvavo 12 Europos Bendrijos narių: Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė.

Antrasis tyrimas 1995–1996 m. Tyrime dalyvavo ES-15 valstybės narės (Belgija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Italija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Portugalija, Ispanija ir Jungtinė Karalystė), taip pat naujosios valstybės narės (Austrija, Suomija ir Švedija).

Trečiasis tyrimas 2000 m. Pirmame etape dalyvavo ES-15 valstybės narės ir Norvegija; antrame etape 2001 m. prie tyrimo prisijungė 12 naujųjų valstybių narių, o 2002 m. – Turkija.

Ketvirtasis tyrimas 2005 m. Tyrime dalyvavo ES-27 valstybės narės, Kroatija, Turkija, Norvegija ir Šveicarija.

Penktasis tyrimas 2010 m. Tyrime dalyvavo ES-27 valstybės narės, Kroatija, Albanija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Kosovas, Juodkalnija, Turkija ir Norvegija.

Šeštasis tyrimas 2015 m. Šeštojo EDST apžvalgos ataskaita paskelbta 2016 m. lapkričio mėn.; tyrime dalyvavo ES-28 valstybės narės, Albanija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Juodkalnija, Serbija, Turkija, taip pat Norvegija ir Šveicarija.

Duomenų analizės priemonė. EDST interaktyvi duomenų vizualizacijos priemonė.

Kitas tyrimas: septintasis EDST bus pradėtas vykdyti 2020 m.