Eiropas uzņēmumu apsekojumi

Eiropas uzņēmumu apsekojums (ECS) ir regulāri veikts kopš 2004.–2005. gada, kad tika uzsākts pirmais ECS, kura nosaukums bija Eiropas apsekojums par darba laiku un darba un privātās dzīves līdzsvaru (ESWT). Otrais apsekojums ar jauno nosaukumu “Eiropas uzņēmumu apsekojums” tika pabeigts 2009. gadā, trešais – 2013. gadā un ceturtais – 2019. gadā sadarbībā arEurofound meitasuzņēmuma aģentūru Cedefop.

Apsekojuma mērķi

Šī apsekojuma galvenie mērķi ir šādi:

  • kartēt, novērtēt un kvantitatīvi analizēt informāciju par uzņēmumu politiku un praktisko darbību visā Eiropā saskaņotā veidā
  • analizēt attiecības starp uzņēmumu praktisko darbību un tās ietekmi, kā arī aplūkot praktisko darbību no struktūru viedokļa uzņēmumu līmenī, īpašu uzmanību pievēršot sociālajam dialogam
  • uzraudzīt tendences
  • dot ieguldījumu Eiropas programmā, kartējot un izprotot uzņēmumu politiku un praktisko darbību, uz kuras pamata Eiropa var veidot ekonomiku, kas darbojas cilvēku labā, aizsargājot ES pamatvērtības – piemēram, labi funkcionējoša dialoga nozīmi – un kas atbilst digitālā laikmeta prasībām.

Kā apsekojums tiek veikts?

ECS ir uz anketām balstīta reprezentatīva izlases veida aptauja par uzņēmumiem, kuros strādā vismaz 10 darbinieki. Intervijas notiek ar vadītāju, kas ir atbildīgs par cilvēkresursiem uzņēmumā, un, ja iespējams, ar darbinieku pārstāvi.

Apsekojuma fokuss

Apsekojuma pirmais izdevums aptvēra jautājumus par darba laiku, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvaru uzņēmuma līmenī. Otrajā izdevumā tika aplūkoti dažādi elastības veidi, tostarp darba laika elastība, līgumiskā elastība, mainīgs atalgojums un finansiālā līdzdalība, kā arī papildu pasākumi cilvēkresursu jomā, kā arī darba vietas sociālā dialoga būtība un kvalitāte. Trešajā apsekojumā tika aplūkota darba vietas organizācija, inovācijas darbavietās, darbinieku līdzdalība un sociālais dialogs Eiropas darbavietās. Šīs tēmas tika atkārtotas ceturtajā izdevumā, kas ietver arī jautājumus par prasmju izmantošanu, prasmju stratēģijām un digitalizāciju.

Apsekojuma tvērums

Dažādos apsekojuma izdevumos ir ietvertas šādas valstis:

  • 2020. gada ECS COVID-19 papildu apsekojums: 28 valstis, tostarp ES dalībvalstis un Apvienotā Karaliste.
  • 2020. gada novembrī 2019. gada ECS vadības respondenti, kuri bija piekrituši atkārtotai saziņai, saņēma tiešsaistē papildu anketu, kuras mērķis bija noskaidrot COVID-19 ietekmi uz praktisko darbību darbavietā.
  • 2019. gada ECS : 28 valstis, tostarp ES dalībvalstis un Apvienotā Karaliste
  • 2013. gada ECS : 32 valstis, tostarp ES dalībvalstis, Horvātija, Ziemeļmaķedonija, Islande, Melnkalne un Turcija
  • 2009. gada ECS : 30 valstis, tostarp ES dalībvalstis, Horvātija, Ziemeļmaķedonija un Turcija
  • 2004.–2005. gada ECS (ESWT) : 21 valsts, tostarp ES dalībvalstis, Kipra, Čehija, Ungārija, Latvija, Polija un Slovēnija