Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS)

Europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) har sedan starten 1990 gett en bild av arbetsvillkoren i Europa.

Undersökningens mål

Undersökningen har följande huvudsakliga mål:

 • Utvärdera och kvantifiera arbetsvillkoren för både anställda och egenföretagare i hela Europa på ett samordnat sätt.
 • Analysera förhållandet mellan arbetsvillkorens olika aspekter.
 • Identifiera riskgrupper och problemområden men även framsteg.
 • Övervaka trender genom att ta fram homogena indikatorer för de ämnen som tas upp.
 • Bidra till att utveckla EU:s politik angående sysselsättningsfrågor och arbetets kvalitet.

Inriktning

Frågeformuläret har breddats väsentligt sedan den första undersökningen. Syftet är att kunna ge en detaljerad bild av den verklighet som män och kvinnor upplever på sina arbetsplatser. Jämställdhetsfrågor har varit en viktig del när de senaste frågeformulären reviderats.

Undersökningen tar upp frågor om anställningsform, arbetstidens längd och organisation, arbetets organisation, lärande och utbildning, fysiska och psykosociala riskfaktorer, hälsa och säkerhet, medbestämmande, balans mellan arbetsliv och privatliv, löner och ekonomisk trygghet samt arbete och hälsa.

Omfattning

I varje omgång har personliga intervjuer genomförts med ett slumpmässigt urval av arbetstagare (anställda och egenföretagare). Efter EU:s utvidgningar och Eftaländernas intresse har undersökningens geografiska omfattning utökats enligt följande:

 • EWCS 2021 – särskild upplaga : Telefonundersökning i 36 länder – EU:s medlemsstater, Förenade kungariket, Norge, Schweiz, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nordmakedonien och Serbien.
 • EWCS 2020: 37 länder – EU:s medlemsstater, Norge, Schweiz, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet. Eurofound fick avbryta fältarbetet med personliga intervjuer för EWCS 2020 efter bara sju veckor på grund av covid-19-pandemin.
 • EWCS 2015 : 35 länder – EU:s medlemsstater, Norge, Schweiz, Albanien, Nordmakedonien, Montenegro, Serbien och Turkiet.
 • EWCS 2010 : 34 länder – EU:s medlemsstater, Norge, Kroatien, Nordmakedonien, Turkiet, Albanien, Montenegro och Kosovo.
 • EWCS 2005 : 31 länder – EU:s medlemsstater, Norge, Kroatien, Turkiet och Schweiz.
 • EWCS 2000–2002 : Omfattade 16 länder – EU:s dåvarande medlemsstater och Norge – i en första fas. Undersökningen utökades sedan till att omfatta de tolv ”nya” medlemsstaterna 2001 och Turkiet i en andra fas 2002.
 • EWCS 1995–1996 : Den omfattade EU:s medlemsstater.
 • EWCS 1990–1991 : Den omfattade EU:s medlemsstater.