Istraživanja

Eurofound je razvio tri paneuropska istraživanja koja redovito provodi radi doprinosa planiranju i stvaranju boljih životnih i radnih uvjeta. Ta istraživanja jedinstven su izvor poredbenih informacija o kvaliteti životnih i radnih uvjeta diljem EU-a. Detaljna analiza rezultata istraživanja Eurofoundu omogućuje utvrđivanje novih trendova i trendova u nastajanju te detaljniji uvid u teme od ključne važnosti za europsku politiku. Rezultati oblikovateljima politika pružaju dobru osnovu za prepoznavanje prilika za unapređenje te za razvijanje dugoročnih perspektiva. Ta su istraživanja ključni element misije Eurofounda, koja je utvrđena kao pružanje visokokvalitetnih informacija i smjernica politike europskim i nacionalnim oblikovateljima politika, socijalnim partnerima, istraživačima te europskim građanima.

Uz tri paneuropska istraživanja, kao odgovor na bolest COVID-19 Eurofound je u travnju 2020. objavio e-anketu Život, posao i COVID-19. Ta opsežna internetska anketa, u kojoj se upotrebljavaju neprobabilističke metode uzorkovanja, omogućila je Eurofoundu da zabilježi iskustvo života i rada u pandemiji.

Pročitajte više o pojedinačnim istraživanjima.

Europsko istraživanje o poduzećima (ECS)

Teme: ECS pruža uvid u prakse koje se primjenjuju na radnim mjestima u europskim poduzećima. Ciljane skupine su rukovoditelji i predstavnici zaposlenika.

ECS 2019. : Ovo istraživanje provedeno je u partnerstvu s Europskim centrom za razvoj strukovnog osposobljavanja ( Cedefop) i bilo je usmjereno na organizaciju rada, upotrebu i razvoj vještina, upravljanje osobljem, sudjelovanje zaposlenika i socijalni dijalog. Obuhvatilo je države članice EU-a i Ujedinjenu Kraljevinu. Na internetu je 2020. provedeno još jedno istraživanje utjecaja bolesti COVID-19 na kontinuitet poslovanja i promjene praksi na radnome mjestu.

ECS 2013. : Bilo je usmjereno na organizaciju rada, upravljanje osobljem, sudjelovanje zaposlenika i socijalni dijalog. Obuhvatilo je 32 zemlje, uključujući države članice EU-a, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Island, Crnu Goru i Tursku.

ECS 2009. : Provedeno pod novim nazivom, Europsko istraživanje o poduzećima, bilo je usmjereno na prakse fleksibilnosti i kvalitetu socijalnog dijaloga. Obuhvatilo je 30 zemalja, uključujući države članice EU-a, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Island, Crnu Goru i Tursku.

ESWT 2004. – 2005. : Provedeno je kao Europsko istraživanje o radnom vremenu i ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Obuhvatilo je države članice EU-a.

Pretraživanje podataka: Europsko istraživanje o poduzećima – vizualni prikaz podataka

Serija publikacija : Europska istraživanja o poduzećima

Sljedeće istraživanje: Sljedeće istraživanje ECS okvirno se planira za 2028.

Europsko istraživanje o kvaliteti života (EQLS)

Teme: EQLS pruža cjelovitu sliku životnih uvjeta u europskim zemljama. Sadržava širok spektar pokazatelja različitih dimenzija kvalitete života, objektivnih i subjektivnih. S obzirom na veliko zanimanje za kvalitetu života europskih državljana, istraživanje EQLS važan je doprinos Eurofounda političkoj i akademskoj raspravi.

EQLS 2016.: Bilo je posebno usmjereno na kvalitetu javnih usluga. Obuhvatilo je 33 države, uključujući države članice EU-a, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku

EQLS 2012.: Obuhvatilo je 34 države, uključujući države članice EU-a, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju, Island, Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i Tursku

EQLS 2007.: Obuhvatilo je 31 državu, uključujući države članice EU-a, Norvešku, Hrvatsku, Sjevernu Makedoniju i Tursku

EQLS 2003.: Obuhvatilo je 28 država, uključujući države članice EU-a, Bugarsku, Rumunjsku i Tursku

Pretraživanje podataka: Europsko istraživanje o kvaliteti života – vizualni prikaz podataka

Serija publikacija : Europska istraživanja o kvaliteti života

Sljedeće istraživanje: Sljedeće Europsko istraživanje o kvaliteti života okvirno se planira za 2026.

Europsko istraživanje o radnim uvjetima (EWCS)

Teme: EWCS je najdugovječnije istraživanje koje se potvrdilo kao vrijedan izvor informacija o radnim uvjetima te o kvaliteti rada i zaposlenja. Budući da je prvi put provedeno 1990., ono omogućuje praćenje dugoročnih trendova radnih uvjeta u Europi. Teme koje obuhvaća odnose se na radni status, duljinu i organizaciju radnog vremena, organizaciju rada, učenje i osposobljavanje, tjelesne i psihosocijalne rizične faktore, zaštitu na radu, sudjelovanje radnika, ravnotežu između poslovnog i privatnog života, plaće i financijsku sigurnost te rad i zdravlje.

 

EWCS 2024. : Ovo će izdanje obuhvaćati i razgovore uz fizičku prisutnost kako bi se osiguralo mjerenje trendova i ispitni element razgovora „push-to-web” kako bi se istraživanje prilagodilo budućim promjenama. Obuhvatit će sve države članice EU-a, Norvešku, Švicarsku, a možda i zemlje iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

EWCTS 2021. : Zbog bolesti COVID-19 Eurofound je prvi put proveo prilagođeno istraživanje EWCS primjenom metode računalno potpomognutog telefonskog ispitivanja (CATI). Istraživanje je obuhvatilo države članice EU-a, Ujedinjenu Kraljevinu, Norvešku, Švicarsku, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju.

EWCS 2020. : Nakon samo sedam tjedana Eurofound je morao završiti rad na terenu licem u lice zbog pandemije bolesti COVID-19.

EWCS 2015. : Obuhvatilo je države članice EU-a, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju, Tursku te Norvešku i Švicarsku

EWCS 2010. : Obuhvatilo je države članice EU-a, Hrvatsku, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Tursku i Norvešku

EWCS 2005. : Obuhvatilo je države članice EU-a, Hrvatsku, Tursku, Norvešku i Švicarsku.

EWCS 2000. – 2002. : Obuhvatilo je države članice EU-a i Norvešku u prvoj fazi, uz proširenje na 12 „novih” država članica 2001. te Tursku 2002. u drugoj fazi.

EWCS 1995. – 1996. : Obuhvatilo je države članice EU-a

EWCS 1990. – 1991. : Obuhvatilo je države članice EU-a

Pretraživanje podataka: Europsko istraživanje o radnim uvjetima – vizualni prikaz podataka

Serija publikacija : Europska istraživanja o radnim uvjetima

Sljedeće istraživanje: Planira se da će terenski rad započeti u veljači 2024., a prvi rezultati i podatci očekuju se krajem 2025.

E-anketa Život, posao i COVID-19

Eurofound je prilagodio svoje istraživanje kako bi se omogućilo praćenje nestabilne situacije za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 i prikupljanje podataka o utjecaju na živote građana EU-a i odgovore politike za ublažavanje učinaka. Agencija je u travnju 2020. pokrenula e-anketu Život, posao i COVID-19, čime je peti krug dovršen u proljeće 2022.

Teme: E-anketom Život, posao i COVID-19 nastoje se zabilježiti dalekosežne posljedice pandemije na način života i rada u EU-u kako bi se pružila pomoć oblikovateljima politika da omoguće ravnomjeran oporavak od krize. U anketi je ispitivana kvaliteta života i društva za vrijeme pandemije s pomoću pitanja o zadovoljstvu životom, radosti i optimizmu, zdravlju i razini povjerenja u institucije. Ona je isto tako bila usmjerena na poslovnu situaciju ispitanika, ravnotežu između njihova poslovnog i privatnog života te korištenju mogućnosti rada na daljinu za vrijeme krize. U drugom krugu pitanja su bila usmjerena i na kvalitetu posla te zdravlje i sigurnost na poslu, nastavu putem interneta, upotrebu internetskih usluga kao i podnošenje zahtjeva za vladine programe potpore te njihovu upotrebu. Dodatna pitanja u trećem krugu odnosila su se na stav prema cijepljenju i pristanak na cijepljenje, povjerenje u znanost, upotrebu društvenih medija i povjerenje u njih. Pitanjima se ujedno ispitao pristup javnim uslugama i njihova kvaliteta za vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Četvrti krug bila je panel anketa u kojoj se ponovno stupilo u kontakt samo s ispitanicima iz panela, čime je omogućeno praćenje razvoja događaja od početka pandemije.

Iako se nastavlja na prethodna istraživanja, pet krug više je usmjeren na pitanja koja se odnose na stanovanje, životne i financijske uvjete te na razmatranja o radu na daljinu i ravnoteži između poslovnog i privatnog života, uključujući podjelu rada kod kuće. Upućuje i na novu neizvjesnu stvarnost prouzročenu ratom u Ukrajini, rekordno visoku inflaciju i nagli porast troškova života. Istodobno je Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) upotrijebila skraćeni upitnik za izradu pilot e-ankete u 10 susjednih zemalja EU-a. Prvi rezultati petog kruga objavljeni su u srpnju 2022., a zajednički informativni letak Eurofounda i ETF-a s odabranim konačnim rezultatima socijalnog i gospodarskog stanja ispitanika u 27 država članica EU-a i 10 dodatnih zemalja objavljen je u prosincu 2022.

5. krug : 29. ožujka – 2. svibnja 2022.

4. krug: 21. listopada – 30. studenoga 2021. (panel anketa)

3. krug : 12. veljače – 31. ožujka 2021.

2. krug : 22. lipnja – 27. srpnja 2020.

1. krug : 9. travnja – 11. lipnja 2020.

Rezultati upućuju na izazove s kojima se EU susreće i one s kojima će se susresti u budućnosti, na primjer rad na daljinu, pravo na isključivanje nakon radnog vremena, zdravlje i dobrobit, radno vrijeme i pristup javnim službama.

Serija publikacija: COVID-19

Pretraživanje podataka: Podatci o anketi Život, posao i COVID-19

Infografika: Život, posao i COVID-19

 

Dodatne informacije o istraživanjima