Radni odnosi i socijalni dijalog

30 siječnja 2023

Radni odnosi i socijalni dijalog čine jednu od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. – 20Read more

Radni odnosi i socijalni dijalog čine jednu od šest glavnih aktivnosti u programu rada Eurofounda za razdoblje 2021. – 2024. Eurofound će nastaviti djelovati kao centar stručnosti za praćenje i analizu promjena u sustavima radnih odnosa i socijalnom dijalogu na nacionalnoj razini i razini EU-a. Nastavit će podupirati dijalog među socijalnim partnerima, uzimajući u obzir i učinak pandemije bolesti COVID-19, pri čemu će se oslanjati na stručno znanje svoje mreže europskih dopisnika na nacionalnoj razini.

Eurofound će tijekom sljedeće četiri godine pružati važan uvid u izazove i izglede u području radnih odnosa i socijalnog dijaloga u EU-u. Na temelju svojeg dugogodišnjeg stručnog iskustva u tom području Eurofound istražuje glavne promjene koje utječu na aktere, postupke i ključne rezultate u okviru radnih odnosa. Uspoređuje nacionalne sustave radnih odnosa, uključujući nacionalni socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje . Eurofound će s pomoću svoje baze podataka COVID-19 EU PolicyWatch, koja je izrađena 2020., pratiti inicijative politika koje su vlade, socijalni partneri i drugi akteri pokrenuli kako bi ublažili društvene i gospodarske posljedice krize te pridonijeli radu na oporavku. Eurofound će nastaviti redovito izvješćivati o promjenama u pogledu određivanja plaća minimalne plaće radnog vremena te o ishodima u pogledu radnog vijeka.

Svojim stručnim znanjem Eurofound podupire izgradnju kapaciteta socijalnih partnera za vođenje konstruktivnog socijalnog dijaloga. Osim toga, Agencija promiče razvoj europskog socijalnog dijaloga istraživanjem reprezentativnosti socijalnih partnera iz različitih sektora kako bi procijenila ispunjavaju li uvjete sudjelovanja u odborima za socijalni dijalog.

Naš je cilj podupirati dijalog među socijalnim partnerima. Smatram da su podatci koje zajedno prikupimo i istraživanja koja provodimo važni ako pomažu samim akterima da bolje funkcioniraju... Dinamičan socijalni dijalog dio je onoga što možemo nazvati socijalnim tržišnim gospodarstvom, odnosno nečega što Europska unija nastoji postići.

David Foden, savjetnik u području radnih odnosa

 

Read less

Nedavna ažuriranja

New data: 2023 minimum wage hikes struggle to improve purchasing power

Despite nominal increases in statutory minimum wages reaching an all-time high between January 2022 and January 2023,...

Razmatranje prioriteta dionika

Top

Eurofound svojim istraživanjima nastoji pomoći europskim institucijama, nacionalnim javnim tijelima i socijalnim partnerima na različitim razinama kako bi se riješili problemi na razini EU-a i na nacionalnoj razini u području oblikovanja politika, socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja iRead more

Eurofound svojim istraživanjima nastoji pomoći europskim institucijama, nacionalnim javnim tijelima i socijalnim partnerima na različitim razinama kako bi se riješili problemi na razini EU-a i na nacionalnoj razini u području oblikovanja politika, socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i uređenja radnih odnosa.

Program rada Agencije usklađen je s političkim smjernicama Europske komisije za sljedeće četiri godine, čime se izravno doprinosi nizu ključnih područja politika usmjerenih na stvaranje snažne socijalne Europe. Konkretno, Eurofound će podupirati inicijative politika u okviru europskog stupa socijalnih prava povezane sa socijalnim dijalogom i uključenosti radnika, posebno tijekom oporavka od pandemije bolesti COVID-19. Konkretni rezultati poslužit će kao izvor informacija za raspravu o europskim politikama na temu minimalne plaće i transparentnosti plaća te radnog vremena. Eurofound će se uz savjetovanje s Europskom komisijom nastaviti baviti europskim socijalnim dijalogom u okviru niza istraživanja o reprezentativnosti koje provodi u odabranim sektorima.

Read less

Ključne poruke u pogledu politike

Top

Industrial relations and social dialogue infographic
Infografika

Glavni rezultati istraživanja Eurofounda služe oblikovateljima politika kao doprinos na temelju kojeg mogu pristupiti rješavanju nekih od ključnih pitanja u tom području.

 • Socijalni partneri u okviru kolektivnog pregovaranja imaju presudnu ulogu u osiguravanju pravednog postupanja s europskim radnicima te stabilnog i predvidivog okvira za poslodavce.
 • Uspješno kolektivno pregovaranje, odnosno utvrđivanje zajedničkih pravila o plaćama i radnim uvjetima, omogućuje da se tržišno natjecanje među poduzećima temelji na povećanju učinkovitosti, a ne na izrabljivanju radne snage.
 • Sustavi radnih odnosa u sve su većoj opasnosti zbog promjena u društvu, na tržištima rada i u organizaciji rada. To je dovelo do problema u pogledu sposobnosti ključnih aktera u sustavima radnih odnosa u državama članicama.
 • Kad je riječ o plaći, rezultati pokazuju da sedmero od deset radnika u EU-u koji primaju minimalnu plaću navodi da, barem u određenoj mjeri, teško spaja kraj s krajem, a kad je riječ o ostalim radnicima, to navodi manje od petero od deset radnika. Međutim, te se brojke znatno razlikuju među zemljama. U kontekstu pandemije, minimalne plaće mogu imati ulogu u kombinaciji politika čija je svrha stabilizacija dohodaka, i samim time potražnje, radi sprječavanja recesije ili depresije.
 • Uspješnost europskog socijalnog dijaloga ovisi o snažnim vezama s nacionalnom razinom kako bi program EU-a i dalje bio relevantan te kako bi se autonomni sporazumi EU-a svrhovito provodili na nacionalnoj razini.
 • Iako je iz europskog socijalnog dijaloga proizašlo nekoliko zajedničkih inicijativa, sklopljen je malen broj sporazuma. U nekim je sektorima izražena zabrinutost da su zahtjevi socijalnih partnera za provedbu sporazuma u okviru europskog zakonodavstva odbijeni te se smatra da je potrebno uspostaviti bolju povezanost razine EU-a i nacionalne razine.
 • Trend smanjenja sindikalne gustoće razlog je za zabrinutost u brojnim državama članicama. Određeni oblik predstavljanja zaposlenika prisutan je u manje od jedne trećine poduzeća (s više od deset radnika) u EU-u (29 %). Zakonski su zahtjevi ključan razlog postojanja predstavljanja.
 • Kolektivno pregovaranje i dalje je u središtu sustava radnih odnosa u EU-u. Oblikovatelji politika trebali bi iskoristiti krizu uzrokovanu bolešću COVID-19 za uvođenje novih inicijativa usmjerenih na promicanje, jačanje i podupiranje kolektivnog pregovaranja.
 • Osim truda koji ulažu socijalni partneri, za uspostavljanje uspješnog socijalnog dijaloga i radnih odnosa koji dobro funkcioniraju potrebna su javna sredstva i potpora javnih tijela. Oblikovatelji politika trebali bi istražiti nove načine prijenosa znanja, pribavljanja resursa ili suradnje sa socijalnim partnerima na razini EU-a i nacionalnoj razini.
 • Očuvanje i promicanje pravednih i uravnoteženih radnih odnosa koji dobro funkcioniraju ključno je za osiguranje uključivog i održivog rasta i društvenog napretka u EU-u. Uslijed pandemije bolesti COVID-19 to će isto tako bitno pridonijeti radu oblikovatelja politika na integraciji društvene i gospodarske dimenzije EU-a u skladu s europskim stupom socijalnih prava.
Read less

Postojeća istraživanja i istraživanja u tijeku

Top

Eurofound će 2022. nastaviti izvješćivati o uređenju odnosa između poslodavaca i radnika, socijalnog dijaloga i radnog vijeka na nacionalnoj razini te ishodima u tom poRead more

Eurofound će 2022. nastaviti izvješćivati o uređenju odnosa između poslodavaca i radnika, socijalnog dijaloga i radnog vijeka na nacionalnoj razini te ishodima u tom pogledu. To uključuje analizu različitih pokretača promjena, načina na koji oni utječu na odnose između poslodavaca i radnika te načina na koji ti odnosi oblikuju procese i učinak promjena.

Kako bi pružila potporu europskom socijalnom dijalogu, Agencija će provesti ispitivanja o prepoznatljivosti organizacija socijalnih partnera u sektorima plina, električne energije, civilnog zrakoplovstva, hrane i pića te tekstila. Bit će objavljena godišnja preispitivanja minimalnih plaća i radnog vremena u EU-u. Pripremit će se izvješće u kojem će se istaknuti razvoj događaja u kolektivnom pregovaranju s obzirom na zdravstvenu, socijalnu i gospodarsku krizu povezanu s bolešću COVID-19. Podatci koje prikupi mreža europskih dopisnika Eurofounda iskoristit će se i za ažuriranja profila zemalja s obzirom na radni vijek te baze podataka o plaćama, radnom vremenu i kolektivnim sporovima.

Nadovezujući se na prethodni rad, uključujući analizu mjera za potporu kolektivnom pregovaranju, Eurofound planira održati trostrani „ljetni forum” o izgradnji kapaciteta, usmjeren na stručnjake od rane do srednje karijere.

Eurofound će svake godine nadzirati ulogu nacionalnih socijalnih partnera u donošenju politika u kontekstu postupka europskog semestra i Mehanizma za oporavak i otpornost. U 2022. bit će objavljeni nalazi usmjereni na mjere za promicanje oporavka nakon zdravstvene i socijalne krize, a novi ciklus rada bit će usmjeren na akcijski plan za europski stup socijalnih prava.

Nastavit će se redovito praćenje sustava odnosa između poslodavaca i radnika, među ostalim redovitim ažuriranjem Eurofoundove baze podataka EU PolicyWatch i Europskog rječnika industrijskih odnosa.

U odjeljcima u nastavku možete pristupiti brojnim publikacijama, podatcima i informacijama o trenutačnom radu u pogledu ove teme.

Read less
 • Publikacije (2398)
 • Podatci
 • Rad u tijeku (4)

Podatci

Data related to this topic are linked below.

Rad u tijeku

Kontinuirano se provode istraživanja o ovoj temi u pogledu brojnih pitanja, a navedena su u nastavku u obliku poveznica na naslove koji će uskoro biti objavljeni.