Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

Report
Vydáno
14 Prosinec 2017
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Stáhnout

Souhrn

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2Read more

While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade. It explores the determinants of long-term unemployment, at both sociodemographic and macroeconomic levels. It also provides evidence on the serious consequences for young people of spending a protracted time in unemployment, such as scarring effects on income and occupation and on several dimensions of young people’s well-being. The report concludes with a discussion of selected policy measures recently implemented by 10 Member States in order to prevent young people from becoming long-term unemployed or, if they are in such circumstances, to integrate them into the labour market or education.

Read less

Formats and languages

 • Zpráva

  Počet stran: 
  94
  Ref. č.: 
  EF1729
  ISBN: 
  978-92-897-1621-5
  Katalogové číslo: 
  TJ-06-17-298-EN-N
  DOI: 
  10.2806/940447
  Catalogue info

  Long-term unemployed youth: Characteristics and policy responses

  While the youth labour market has improved considerably since 2014, one legacy of the recent economic crisis is the large cohort of long-term unemployed young people, which represents nearly one-third of jobless young people. This report provides an updated profile of the youth labour market in 2016 and describes trends over the past decade.

  Formáty

 • Executive summary

  Ref. č.: 
  EF17291
  Catalogue info

  Dlouhodobě nezaměstnaní mladí lidé: charakteristika a politické reakce

  Autor/autoři: 
  Eurofound

  Přestože se trh práce pro mladé lidi od roku 2014 výrazně zlepšil, jedním z pozůstatků poslední hospodářské krize je velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných mladých lidí, která představuje téměř jednu třetinu mladých lidí bez práce. Tato zpráva poskytuje aktualizovaný profil trhu práce pro mladé lidi v roce 2016 a popisuje trendy posledního desetiletí. Zkoumá určující faktory dlouhodobé nezaměstnanosti na sociodemografické i makroekonomické úrovni. Předkládá rovněž důkazy o vážných důsledcích pro mladé lidi, kteří jsou delší dobu nezaměstnaní, jako jsou trvalé účinky na příjmy a povolání a řadu aspektů kvality života mladých lidí. Zprávu uzavírá pojednání o vybraných politických opatřeních, která nedávno realizovalo deset členských států s cílem zabránit tomu, aby se mladí lidé stali dlouhodobě nezaměstnanými, nebo je začlenit na trh práce či do systému vzdělávání, pokud v takové situaci jsou.

  K dispozici ke stažení ve 22 jazycích

  Stáhnout
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Přidat komentář