Employment structure

23 Sierpień 2022

The employment structure reflects the change in employment across occupations and sectors, using various proxies of job quality.Read more

The employment structure reflects the change in employment across occupations and sectors, using various proxies of job quality. The current debate about shifts in the employment structure is focused on the extent to which observed patterns of job polarisation and upgrading have contributed to wage inequality trends and on Europe's shrinking middle class. Eurofound’s European Jobs Monitor analyses shifts in the employment structure in the EU.

Read less

Ostatnie zmiany

Era cyfrowa: skutki automatyzacji, digitalizacji i platform internetowych dla pracy i zatrudnienia

Postęp technologiczny przyspiesza wraz z coraz szerszymi możliwościami urządzeń elektronicznych w zakresie cyfrowego...

Europejski Monitor Zatrudnienia 2021: Różnice w traktowaniu kobiet i mężczyzn a struktura zatrudnienia

Jedną z najważniejszych zmian w ciągu ostatniego półwiecza był ogromny wzrost uczestnictwa kobiet w rynku pracy. Dwa z...

Understanding the gender pay gap: What role do sector and occupation play?

Despite the increasing participation of women in the labour market and a higher share of women than men being hired...

Publications & data

Top

The sections below provide access to a range of publications, data and ongoing work on this topic. 

  • Publications (115)
  • Ongoing work (2)

Ongoing work

Research continues in this topic on a variety of themes, which are outlined below with links to forthcoming titles.