Raziskave

Eurofound je pripravil tri vseevropske raziskave, ki se redno opravljajo ter prispevajo k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer. Raziskave so edinstven vir primerljivih informacij o kakovosti življenjskih in delovnih razmer v EU. Podrobna analiza podatkov iz raziskav mu omogoča, da prepoznava nova in pojavljajoča se gibanja ter pridobi globlji vpogled v vprašanja, ki so osrednjega pomena za evropsko politiko. Rezultati zagotavljajo oblikovalcem politike trdno podlago za prepoznavanje priložnosti za izboljšanje in razvoj naprednih perspektiv. Raziskave so ključni element pri Eurofoundovem poslanstvu, da oblikovalcem politike na ravni EU in na nacionalni ravni, socialnim partnerjem, raziskovalcem in evropskim državljanom zagotovi kakovostne informacije in nasvete.

Evropska raziskava podjetij (ECS)

Teme: raziskava ECS nudi pregled praks na delovnih mestih in načinov, kako se usklajujejo v evropskih podjetjih. Temelji na pogledih članov uprave in predstavnikov zaposlenih.

Pogostost: vsaka štiri leta, od leta 2004–2005.

Prva raziskava: v letih 2004–2005, prvič izvedena kot Evropska raziskava o delovnem času ter ravnotežju med delom in zasebnim življenjem. Zajela je 21 držav, vključno s 15 „starimi“ državami članicami EU in šestimi novimi državami članicami: Ciprom, Češko, Madžarsko, Latvijo, Poljsko in Slovenijo.

Druga raziskava: leta 2009, izvedena je bila pod novim naslovom Evropska raziskava podjetij ter osredinjena na prakse za prilagodljivost in kakovost socialnega dialoga. Zajela je 30 držav, vključno s 27 državami članicami EU ter Hrvaško, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Turčijo.

Tretja raziskava: leta 2013, objava Preglednega poročila o tretji evropski raziskavi podjetij marca 2015, v ospredju je organizacija delovnega mesta, inovacije, sodelovanje delavcev in socialni dialog. Zajela je 32 držav, vključno s 27 državami članicami EU ter Hrvaško, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Islandijo, Črno Goro in Turčijo. Sekundarne analize se izvajajo sproti.

Raziskovalec podatkov: interaktivno orodje za ponazoritev podatkov iz raziskav ECS.

Naslednja raziskava: terensko delo za četrto raziskavo ECS se začne leta 2019 v partnerstvu z Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop).

Evropska raziskava o kakovosti življenja (EQLS)

Teme: raziskava EQLS nudi celovit prikaz življenjskih pogojev v evropskih državah. Vsebuje širok nabor kazalnikov različnih razsežnosti kakovosti življenja, tako objektivnih kot subjektivnih. Glede na visoko raven zanimanja za kakovost življenja evropskih državljanov je raziskava EQLS vse pomembnejša za Eurofoundov prispevek k politični in akademski razpravi.

Pogostost: vsakih štiri do pet let, od leta 2003.

Prva raziskava: leta 2003. Zajela je 28 držav, vključno s 25 državami članicami EU in tremi državami kandidatkami: Bolgarijo, Romunijo in Turčijo.

Druga raziskava: leta 2007. Zajela je 31 držav, vključno s 27 državami članicami EU, Norveško in državami kandidatkami Hrvaško, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo in Turčijo.

Tretja raziskava: leta 2011. Zajela je 34 držav, vključno s 27 državami članicami EU in sedmimi državami kandidatkami ali predpristopnimi državami: Hrvaško, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Islandijo, Kosovo, Črno goro, Srbijo in Turčijo.

Četrta raziskava: leta 2016, s posebnim poudarkom na kakovosti javnih storitev. Zajela je 33 držav, vključno z 28 državami članicami EU in petimi državami kandidatkami: Albanijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro, Srbijo in Turčijo.

Raziskovalec podatkov: poglejte, raziščite in primerjajte podatke o kakovosti življenja, družbe in javnih storitev v EU in državah s pomočjo našega interaktivnega orodja za ponazoritev podatkov iz raziskav EQLS.

Sledi: objava popolnih podatkov iz leta 2016 februarja/marca 2018.

Evropska raziskava o delovnih razmerah (EWCS)

Teme: raziskava EWCS poteka najdlje in je postala uveljavljen vir informacij o delovnih razmerah ter kakovosti dela in zaposlovanja. Izvaja se od leta 1990, zato omogoča spremljanje dolgoročnih gibanj na področju delovnih razmer v Evropi. Med vprašanji, ki se obravnavajo, so zaposlitveni status, organizacija delovnega časa, organizacija dela, izobraževanje in usposabljanje, fizični in psihosocialni dejavniki tveganja, zdravje in varnost, udeležba delavcev, usklajenost družinskega in poklicnega življenja, dohodki in finančna varnost ter delo in zdravje.

Pogostost: vsakih pet let.

Prva raziskava: leti 1990–1991. Zajela je države ES12: Belgijo, Dansko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, Nizozemsko, Portugalsko, Španijo in Združeno kraljestvo.

Druga raziskava: leti 1995–1996. Zajela je države EU15: Belgijo, Dansko, Francijo, Nemčijo, Grčijo, Irsko, Italijo, Luksemburg, Nizozemsko, Portugalsko, Španijo, Združeno kraljestvo in nove države članice Avstrijo, Finsko in Švedsko.

Tretja raziskava: leta 2000. Na prvi stopnji je najprej zajela države EU15 in Norveško ter leta 2001 še 12 „novih“ držav članic, na drugi leta 2002 pa Turčijo.

Četrta raziskava: leta 2005. Zajela je države EU27, Hrvaško, Turčijo, Norveško in Švico.

Peta raziskava: leta 2010. Zajela je države EU27, Hrvaško, Albanijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Kosovo, Črno goro, Turčijo in Norveško.

Šesta raziskava: leta 2015. Objava Preglednega poročila o šesti evropski raziskavi o delovnih razmerah novembra 2016, ki je zajelo države EU28, Albanijo, nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, Črno goro, Srbijo, Turčijo ter Norveško in Švico.

Raziskovalec podatkov: interaktivno orodje za ponazoritev podatkov iz raziskav EWCS.

Naslednja raziskava: terensko delo za sedmo raziskavo EWCS bo potekalo leta 2020.