Sondaje

Eurofound a elaborat trei sondaje paneuropene repetate regulat pentru a contribui la planificarea și la crearea unor condiții mai bune de viață și de muncă. Sondajele oferă o sursă unică de informații comparative privind calitatea vieții și condițiile de muncă pe întreg teritoriul UE. Analiza detaliată a datelor sondajului permite Eurofound să identifice tendințele noi și emergente, precum și să dobândească o cunoaștere mai aprofundată a aspectelor esențiale pentru politica europeană. Rezultatele asigură factorilor de decizie un temei solid pentru a identifica posibilități de îmbunătățire și pentru a dezvolta perspective de viitor. Sondajele sunt un element esențial al misiunii Eurofound de a oferi informații și recomandări de înaltă calitate factorilor de decizie de la nivelul UE și de la nivel național, partenerilor sociali, cercetătorilor și cetățenilor europeni deopotrivă.

Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS)

Teme: ECS oferă o prezentare generală a practicilor de la locul de muncă și a modului în care sunt ele negociate în instituțiile europene. Sondajul se bazează pe opiniile cadrelor de conducere, dar și pe cele ale reprezentanților angajaților.

Frecvența: O dată la patru ani, din 2004-2005

Primul sondaj: 2004–2005, lansat cu titlul de Sondaj european cu privire la timpul de lucru și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. A cuprins 21 de țări, și anume cele 15 state membre „vechi” ale UE și 6 state membre noi: Cipru, Letonia, Polonia, Republica Cehă, Slovenia și Ungaria

Al doilea sondaj: 2009, lansat cu titlul nou de Sondaj european în rândul întreprinderilor, axat pe practicile de flexibilitate și pe calitatea dialogului social. A cuprins 30 de țări, și anume cele 27 de state membre ale UE, Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia

Al treilea sondaj: 2013, publicare a celui de Al treilea raport general ECS în martie 2015, axat pe organizarea la locul de muncă, inovare, participarea angajaților și dialogul social. A cuprins 32 de țări, și anume cele 27 de state membre ale UE și Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Muntenegru și Turcia. Analiza secundară este în derulare.

Instrumentul de explorare a datelor: Instrumentul interactiv de vizualizare a datelor ECS

Următorul sondaj: Activitatea de teren pentru cel de-al patrulea ECS începe în 2019, în parteneriat cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop)

Sondajul european privind calitatea vieții (EQLS)

Teme: EQLS oferă o imagine cuprinzătoare a condițiilor de viață în țările europene. Acesta conține o gamă largă de indicatori privind diferitele dimensiuni ale calității vieții, atât obiectivi, cât și subiectivi. Având în vedere nivelul ridicat de interes față de calitatea vieții cetățenilor europeni, EQLS este din ce în ce mai important pentru contribuția Eurofound la dezbaterea politică și academică.

Frecvența: O dată la cinci ani, din 2003

Primul sondaj: 2003. A cuprins 28 de țări, și anume 25 de state membre ale UE și 3 țări candidate: Bulgaria, România și Turcia

Al doilea sondaj: 2007. A cuprins 31 de țări, și anume cele 27 de state membre ale UE, Norvegia și țările candidate: Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei și Turcia

Al treilea sondaj: 2011. A cuprins 34 de țări, și anume 27 de state membre ale UE și 7 țări candidate sau aflate în faza de preaderare: Croația, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Islanda, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia

Al patrulea sondaj: 2016, cu accent specific pe calitatea serviciilor publice. A cuprins 33 de țări, și anume cele 28 de state membre ale UE și 5 țări candidate: Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia și Turcia

Instrumentul de explorare a datelor: Vizualizați, explorați și comparați datele de la nivelul UE și de la nivel național privind calitatea vieții, calitatea societății și calitatea serviciilor publice în instrumentul nostru interactiv de explorare a datelor EQLS

Urmează: Publicarea datelor complete pentru 2016 în februarie/martie 2018

Sondajul european privind condițiile de muncă (EWCS)

Teme: EWCS este sondajul cu cea mai mare durată și a devenit o sursă consacrată de informații referitoare la condițiile de muncă și la calitatea muncii și a locului de muncă. Introdus încă din 1990, acesta permite monitorizarea tendințelor pe termen lung în materie de condiții de muncă în Europa. Temele vizate cuprind statutul profesional, durata și organizarea timpului de lucru, organizarea muncii, învățarea și formarea, factorii de risc fizici și psihosociali, sănătatea și securitatea, participarea lucrătorilor, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, câștigurile și securitatea financiară, precum și munca și sănătatea.

Frecvența: O dată la cinci ani

Primul sondaj: 1990–1991. A cuprins statele CE12: Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Regatul Unit

Al doilea sondaj: 1995–1996. A cuprins statele UE15: Belgia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Țările de Jos, Portugalia, Spania și Regatul Unit, precum și noile state membre Austria, Finlanda și Suedia

Al treilea sondaj: 2000. A cuprins statele UE15 și Norvegia în prima fază, studiul fiind extins la cele 12 state membre „noi” în 2001, incluzând Turcia în 2002 într-o a doua fază

Al patrulea sondaj: 2005. A cuprins statele UE27, Croația, Turcia, Norvegia și Elveția

Al cincilea sondaj: 2010. A cuprins statele UE27, Croația, Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Kosovo, Muntenegru, Turcia și Norvegia

Al șaselea sondaj: 2015. Publicare a celui de Al șaselea raport general EWCS în noiembrie 2016, cuprinzând UE28, Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia, precum și Norvegia și Elveția

Instrumentul de explorare a datelor: Instrumentul interactiv de vizualizare a datelor EWCS

Următorul sondaj: Activitatea de teren pentru cel de-al șaptelea EWCS va avea loc în 2020