Sondaje

Eurofound a elaborat trei sondaje paneuropene repetate regulat pentru a contribui la planificarea și la crearea unor condiții mai bune de viață și de muncă. Sondajele oferă o sursă unică de informații comparative privind calitatea vieții și condițiile de muncă pe întreg teritoriul UE. Analiza detaliată a datelor sondajului permite Eurofound să identifice tendințele noi și emergente, precum și să dobândească o cunoaștere mai aprofundată a aspectelor esențiale pentru politica europeană. Rezultatele asigură factorilor de decizie un temei solid pentru a identifica posibilități de îmbunătățire și pentru a dezvolta perspective de viitor. Sondajele sunt un element esențial al misiunii Eurofound de a oferi informații și recomandări de înaltă calitate factorilor de decizie de la nivelul UE și de la nivel național, partenerilor sociali, cercetătorilor și cetățenilor europeni deopotrivă.

Pe lângă cele trei sondaje paneuropene, în aprilie 2020 Eurofound a lansat, ca răspuns la pandemia de COVID-19, sondajul online Living, working and COVID-19 („Viața, munca și COVID-19”). Acest sondaj online la scară largă, care utilizează metode de eșantionare neprobabilistică, a permis Eurofound să surprindă experiența traiului și a muncii în timpul unei pandemii.

Citiți mai multe informații referitoare la fiecare sondaj.

Sondajul european în rândul întreprinderilor (ECS)

Subiecte: ECS oferă o prezentare generală a practicilor de la locul de muncă în instituțiile europene. Sondajul se adresează atât managerilor, cât și reprezentanților angajaților.

ECS 2019 : Realizat în parteneriat cu Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), axat pe organizarea muncii, utilizarea și dezvoltarea competențelor, managementul resurselor umane, participarea angajaților și dialogul social. A cuprins statele membre ale UE și Regatul Unit. Un sondaj online ulterior a avut loc în 2020 cu scopul de a analiza impactul COVID-19 asupra continuității activității și schimbările practicilor de la locul de muncă.

ECS 2013 : Axat pe organizarea muncii, managementul resurselor umane, participarea angajaților și dialogul social. A cuprins 32 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Croația, Macedonia de Nord, Islanda, Muntenegru și Turcia

ECS 2009 : Lansat cu titlul nou de Sondaj european în rândul întreprinderilor, axat pe practicile de flexibilitate și pe calitatea dialogului social. A cuprins 30 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Croația, Macedonia de Nord și Turcia

ESWT 2004–2005 : Lansat cu titlul de Sondaj european cu privire la timpul de lucru și echilibrul dintre viața profesională și cea privată. A cuprins statele membre ale UE

Instrumentul de explorare a datelor: Sondajul european în rândul întreprinderilor - vizualizare date

Serie de publicații : Sondajul european în rândul întreprinderilor

Următorul sondaj: Următorul sondaj ECS este programat provizoriu pentru 2028

Sondajul european privind calitatea vieții (EQLS)

Subiecte: Sondajul EQLS oferă o imagine cuprinzătoare a condițiilor de viață în țările europene. Acesta conține o gamă largă de indicatori, atât obiectivi, cât și subiectivi, privind diferitele dimensiuni ale calității vieții. Având în vedere gradul mare de interes față de calitatea vieții cetățenilor europeni, sondajul EQLS este important pentru contribuția Eurofound la dezbaterea politică și academică.

EQLS 2016 : Cu accent specific pe calitatea serviciilor publice. A cuprins 33 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru; Serbia și Turcia

EQLS 2012 : A cuprins 34 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Croația, Macedonia de Nord, Islanda, Kosovo, Muntenegru, Serbia și Turcia

EQLS 2007 : A cuprins 31 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Norvegia, Croația, Macedonia de Nord și Turcia

EQLS 2003 : A cuprins 28 de țări, inclusiv statele membre ale UE, Bulgaria, România și Turcia

Instrumentul de explorare a datelor: Sondajul european privind calitatea vieții – vizualizare date

Serie de publicații : Sondajul european privind calitatea vieții

Următorul sondaj: Următorul sondaj EQLS este programat provizoriu pentru 2026

Sondajul european privind condițiile de muncă (EWCS)

Subiecte: EWCS este sondajul cu cea mai mare durată și a devenit o sursă consacrată de informații referitoare la condițiile de muncă și la calitatea muncii și a locului de muncă. Introdus pentru prima oară în 1990, acesta permite monitorizarea tendințelor pe termen lung în materie de condiții de muncă în Europa. Temele vizate cuprind statutul profesional, durata și organizarea timpului de lucru, organizarea muncii, învățarea și formarea, factorii de risc fizici și psihosociali, sănătatea și securitatea, participarea lucrătorilor, echilibrul dintre viața profesională și cea privată, câștigurile și securitatea financiară, precum și munca și sănătatea.

EWCS 2024 : Această ediție va cuprinde atât interviurile față în față pentru a asigura măsurarea tendințelor, cât și o componentă de testare a interviurilor de tip „push-to-web” (respondenții sunt contactați prin metode offline pentru a răspunde la chestionar online) în scopul de a adapta sondajul exigențelor viitorului. Sondajul va cuprinde toate statele membre ale UE, Norvegia, Elveția și eventual țările vizate de Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA).

EWCTS 2021 : Din cauza pandemiei de COVID-19, Eurofound a realizat pentru prima dată un sondaj EWCS modificat folosind interviul telefonic asistat de calculator (CATI). Sondajul a cuprins statele membre ale UE, Regatul Unit, Norvegia, Elveția, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia.

EWCS 2020: După doar șapte săptămâni, Eurofound a trebuit să înceteze activitatea de teren față în față din cauza pandemiei de COVID-19.

EWCS 2015 : A cuprins statele membre ale UE, Albania, Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia, Turcia, precum și Norvegia și Elveția

EWCS 2010 : A cuprins statele membre ale UE, Croația, Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Muntenegru, Turcia și Norvegia

EWCS 2005 : A cuprins statele membre ale UE, Croația, Turcia, Norvegia și Elveția

EWCS 2000-2002 : A cuprins statele membre ale UE și Norvegia în prima fază, studiul fiind extins la cele 12 state membre „noi” în 2001 , incluzând Turcia în 2002 într-o a doua fază

EWCS 1995–1996 : A cuprins statele membre ale UE

EWCS 1990–1991 : A cuprins statele membre ale UE

Instrumentul de explorare a datelor: Sondajul european privind condițiile de muncă - vizualizare date

Serie de publicații : Sondajul european privind condițiile de muncă

Următorul sondaj: Activitatea pe teren este planificată să înceapă în luna februarie 2024, primele rezultate și date urmând să fie prezentate la sfârșitul anului 2025.

Sondaj online privind viața, munca și COVID-19

Eurofound și-a ajustat cercetările pentru a monitoriza evoluția situației în timpul pandemiei de COVID-19 și pentru a colecta date privind impactul asupra vieții cetățenilor UE și răspunsurile de politică menite să atenueze efectele. În aprilie 2020, agenția a lansat sondajul online Viața, munca și COVID-19, finalizând a cincea rundă în primăvara anului 2022.

Subiecte: Sondajul online Viața, munca și COVID-19 urmărește să surprindă implicațiile de anvergură ale pandemiei asupra modului în care trăiesc și lucrează oamenii în întreaga UE, cu scopul de a ajuta factorii de decizie să obțină o redresare uniformă în urma crizei. Sondajul a examinat calitatea vieții și calitatea societății în timpul pandemiei, întrebările vizând teme variate, de la satisfacția vieții, fericire și optimism, până la sănătate și nivelurile de încredere în instituții. De asemenea, acesta s-a axat pe situația profesională a respondenților, pe echilibrul dintre viața profesională și cea privată și pe utilizarea telemuncii în timpul crizei. În cea de-a doua rundă, întrebările s-au axat și pe calitatea locului de muncă și securitatea și sănătatea în muncă, învățământul online, utilizarea serviciilor online, precum și pe măsura în care respondenții au solicitat scheme de sprijin guvernamental și au beneficiat de acestea. În cea de-a treia rundă, alte întrebări au vizat atitudinile față de vaccinare și dorința respondenților de a se vaccina, încrederea în știință, utilizarea platformelor de comunicare socială și încrederea în acestea. Întrebările au analizat și accesul la serviciile publice și calitatea acestora în timpul pandemiei de COVID-19. A patra rundă a constat într-un sondaj de grup, doar respondenții incluși în grup fiind contactați din nou, ceea ce a făcut posibilă urmărirea evoluțiilor de la începutul pandemiei.

Deși este o continuare a sondajelor precedente, a cincea rundă se concentrează mai mult pe întrebări legate de locuință, de condițiile de trai și de condițiile financiare și pe reflecțiile privind munca la distanță și echilibrul dintre viața privată și viața profesională, inclusiv pe repartizarea sarcinilor între bărbați și femei acasă. Această rundă pune în lumină și o realitate nouă incertă care are drept cauze războiul din Ucraina, inflația record și creșterile bruște ale costului vieții. În paralel, Fundația Europeană de Formare (ETF) a folosit un chestionar scurt pentru a realiza un sondaj online pilot în 10 țări învecinate cu UE. Primele rezultate ale celei de a cincea runde au fost publicate în iulie 2022 și o fișă de informare comună a Eurofound și a ETF care prezintă o selecție a rezultatelor finale referitoare la situația socioeconomică a respondenților din UE27 și din alte 10 țări a fost publicată în decembrie 2022.

Runda 5 : 29 martie-2 mai 2022

Runda 4: 21 octombrie-30 noiembrie 2021 (sondaj de grup)

Runda 3 12 februarie - 31 martie 2021

Runda 2 : 22 iunie - 27 iulie 2020

Runda 1 9 aprilie - 11 iunie 2020

Rezultatele evidențiază provocările cu care se confruntă UE și problemele pe care trebuie să se concentreze în viitor, de exemplu telemunca, dreptul la deconectare, sănătatea și starea de bine, timpul de lucru și accesul la serviciile publice

Instrumentul de explorare a datelor: Date privind viața, munca și COVID-19

Serie de publicații: COVID-19

Infografic: Viața, munca și COVID-19

Informații suplimentare despre sondaje