Ugrás a tartalomra
image_activity1_working_conditions_sustainable_work.png

Munkakörülmények és fenntartható munka

A munkakörülmények és a fenntartható munka az Eurofound 2021–2024 közötti időszakra szóló munkaprogramjában szereplő hat fő tevékenységi terület egyike. Az Eurofound szakértői központként a továbbiakban is figyelemmel kíséri és elemzi a terület fejleményeit, köztük azt, hogy a Covid19-válság hogyan hat a munkakörülményekre és a munkahelyek minőségére, illetve a munkahelyi gyakorlatokra.

Az Eurofound 2021–2024 között érdemben fog foglalkozni az európai unióbeli munkakörülményekkel és fenntartható munkával kapcsolatos kihívásokkal és kilátásokkal. A területen hosszú évek alatt megszerzett szakértelmére támaszkodva az Eurofound tanulmányozni fogja a tendenciákat és az elért eredményeket, és azonosítja a munkakörülményekkel és a munkahelyek minőségével kapcsolatban újonnan megjelenő problémákat. Az elemzés különböző országok, ágazatok, foglalkozások és munkavállalói csoportok esetében foglalkozik olyan kérdésekkel, mint például a munkaszervezés és atávmunka, a munkaidő, a munka és a magánélet közötti egyensúly, az egyenlő bánásmód, a munkahelyi egészség és jóllét, a készségek és képzés, a kereset és kilátások, valamint a munkával való elégedettség. Külön figyelmet kapnak az atipikus foglalkoztatási formák, különös tekintettel az önfoglalkoztatásra.

Tekintettel az uniós népesség elöregedéséből eredő demográfiai problémára és a munkával töltött életszakasz növekvő diverzitására, az Eurofound folytatja azon tényezők feltérképezését, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkavállalók nagyobb számban és tovább maradjanak a munkaerőpiacon. A munkahely minőségének javításával is kiemelten fog foglalkozni, mivel ez teszi lehetővé a nagyobb arányú munkaerőpiaci részvételt, egyben növeli az alkalmazott motivációját, ami hozzájárul az élet folyamán fenntartható munkához .

A munka és az egészség közötti összefüggések vizsgálatára az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökséggel (EU-OSHA) folytatott alapos konzultáció keretében fog sor kerülni. Az Eurofound arra törekszik, hogy a munka jövőjével és a munkakörülményekkel kapcsolatos globális szintű kérdések ügyében építkezzen a Nemzetközi Munkaügyi Szervezettel (ILO) való együttműködésére.

„Ez összességében jó hír, mert az Európai Unióban, ha nagyon lassan is, de javulnak a munkakörülmények, ugyanakkor aggasztó, hogy ez nem feltétlenül igaz a munkavállalók minden csoportja esetében. Nagyon sok függ attól, hogy ki melyik ágazatban dolgozik, milyen iskolai végzettséggel rendelkezik, és őszintén szólva attól is, hogy férfiról vagy nőről van-e szó.”

Barbara Gerstenberger, a munkával töltött életszakasszal foglalkozó egység vezetője

Topic

Recent updates

ef24039-card-cover.png

There is no one future of work for all jobs – policymakers will have their work cut out to ensure that remote and platform working, artificial intelligence and climate change...

Blog
ef24002-card-cover.png

The post-pandemic recovery of Europe continued in 2023, with strong job creation despite subdued economic growth, against a background of rising geopolitical tension. Eurofound’s research over the year brought to...

2 május 2024
Publication
Annual report
eurofound-talks-20-rtd.png

In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with Eurofound Research Manager Tina Weber about new research on the right to disconnect, the evolution of the right to disconnect...

Podcast

A legfontosabb politikai üzenetek

Infografika 2021

 

Az Eurofound kutatásaiból származó fontosabb megállapítások alapot adnak a szakpolitikai döntéshozóknak a terület néhány meghatározó kérdésének vizsgálatához.

  • A munkakörülmények javítása a munkavállalók és a munkáltatók szempontjából is létfontosságú. A munkahelyek minősége esetében több különböző szempontot kell mérlegelni. A jó minőségű munkahelyeknek köszönhetően hosszabb és jobb lesz a munkával töltött életszakasz, a munka fenntarthatóbbá válik, és a munka és magánélet közötti egyensúly is kedvezően alakul.
  • A munkakörülmények az EU-ban összességében javulnak, még ha a fejlődés üteme fokozatos is. Egyes munkavállalói csoportok esetében nem olyan gyors a fejlődés: sok függ a munkaszerződés típusától, az ágazattól és az iskolai végzettség szintjétől is.
  • A munkakörülményeket és a munkahelyek minőségét sokféleképpen lehet javítani az EU-ban. A kormányokra bizonyosan fontos szerep vár a tekintetben, hogy szabályozással kialakítsák a kereteket. A munkavállalók, a munkáltatók és szervezeteik azonban szintén fontos résztvevők. A munkahelyek minőségét sok szempontból az ott zajló változások határozzák meg.
  • Az európai vállalatoknak mindössze egyötöde tudja az optimális munkahelyi jóllét és üzleti teljesítmény elérésének titkát. Kiderült, hogy a „nagy befektetéssel és nagy részvétellel” működő munkahelyek nyújtják a legjobb eredményt a munkavállalók és a munkáltatók számára, mivel a nagyobb alkalmazotti önállóság, a munkavállalói részvétel megkönnyítése és a képzés és tanulás ösztönzése fellendíti a teljesítményt és javítja a munkahely minőségét.
  • A munkahelyi és nem munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetése sok embernek nehézséget jelent, különösen a szülőknek és más gondozóknak. Bár a rugalmas munkafeltételek segíthetnek az ilyen nehézségek leküzdésében, ezekkel is járnak problémák. A távmunka például nagyobb szabadságot ad a munkavégzés idejének és helyének megválasztásában, ugyanakkor hosszabb munkaidőhöz, nagyobb intenzitással végzett munkához vezethet, és megnehezíti a munkától való elszakadást.
  • A távmunka Covid19-világjárvány alatti elterjedése felhívta a figyelmet a munka és a magánélet közötti határvonalak elmosódására. Sok kormány és szociális partner gondolkodik a „kikapcsoláshoz való joggal” kapcsolatos kezdeményezéseken annak érdekében, hogy ne legyenek munkavállalók tucatjai kitéve a fizikai és az érzelmi kimerülés kockázatának.
  • A jövőben a szociális partnereknek arra kell törekedniük, hogy a távmunka önkéntes jellegére és meghatározott feladatok távmunkában való végezhetőségére vonatkozó rendelkezéseket foglaljanak jogi keretekbe és megállapodásokba. Ugyancsak rendkívül fontos lesz tisztázni, hogy a munkáltatók hogyan járulhatnak hozzá az otthoni munkavégzés költségeihez, és milyen garanciák vonatkoznak a távmunkát végzők egyenlő fizetésére és képzéshez való hozzáférésére.

2021–2024 work plan

During 2021–2024, Eurofound will provide important insights into the challenges and prospects related to working conditions and sustainable work in the EU. Building on long-established expertise in this area, Eurofound will look at trends and progress over time and identify emerging concerns around working conditions and job quality. The analysis will cover different countries, sectors, occupations and groups of workers on issues such as work organisation and teleworkingworking timework–life balanceequal treatmentworkplace health and well-beingskills and trainingearnings and prospects, and job satisfaction. Non-standard forms of employment will be a specific focus, particularly self-employment.

In light of the EU’s demographic challenge of an ageing population and the increasing diversity of working life, Eurofound will continue to explore the factors enabling more workers to stay in employment longer. It will also put the spotlight on improving job quality as an enabler of greater labour market participation and increased employee motivation, contributing to sustainable work over the life course.

The links between work and health will be investigated in close consultation with the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Eurofound aims to build on its collaboration with the International Labour Organization (ILO) on issues around the future of work and working conditions at global level.

Addressing stakeholder priorities

Eurofound’s research aims to assist policy action to improve working conditions and job quality, while progressing towards sustainable work, helping to address the challenges facing the EU and national levels in the areas of work and employment. It focuses on identifying pressing issues and specific groups at risk and analysing selected elements.

The Agency’s work plan is aligned with the European Commission’s political guidelines over the next four years, directly feeding into a number of key policy areas aimed at creating a robust social Europe. In particular, Eurofound’s research will support policy initiatives under the European Pillar of Social Rights in the aftermath of the COVID-19 crisis and activities linked to, among other initiatives, the European Gender Equality Strategy 2020–2025, the reinforced Youth Guarantee, the Youth Employment Support package, the skills agenda, as well as innovation and job creation and the European Commission’s proposal for adequate minimum wages in the EU.

Eurofound research

Eurofound continues to monitor developments in working conditions, with a particular focus on improvements in the job quality of older workers, the challenges associated with specific types of self-employment and the longer-term structural impact of the COVID-19 pandemic. 

In 2024, fieldwork commences for the newest edition of the European Working Conditions Survey (EWCS), which includes questions on working conditions and work–life outcomes relevant to the aftermath of COVID-19. The first results are planned for the end of 2024. 

Final analysis of data from the European Working Conditions Telephone Survey 2021 (EWCTS) feeds into three studies in 2024: an analysis of working conditions and work practices in the hybrid workplace; an investigation of changing working time patterns; and an examination of the job quality of older workers.

Research commences on small and medium-sized enterprises (SMEs) in Europe, examining levels of digitalisation, digital skills, innovation and training strategies. This research assesses how workers in SMEs compare to the average in terms of working conditions, job quality, digital skills and take-up of training. 

Research in 2024 also aims to identify the most vulnerable group of workers by examining employment relationships that combine several unfavourable characteristics. The research investigates the job quality of workers in these employment relationships, their access to social protection and training, as well as ways to support the transition to more secure forms of employment. 
 

Key outputs

image_event_ep_24012023.png

Eurofound's 2024 work programme is set in the context of the upcoming European elections, war in Ukraine, renewed Middle East conflict and rising cost of living across the EU.

23 január 2024
Publication
Work programme
ef23016_card_cover.png

A 2022-es év elejét óvatos optimizmus jellemezte. A Covid19-világjárvány két évét követően Európa ismét magára talált, és a NextGenerationEU helyreállítási eszköz keretében kidolgoztak egy erős és fenntartható jövő építésére irányuló...

4 május 2023
Publication
Annual report
ef22012_card_cover.png

A kormányok által 2020-ban a Covid19-világjárvány megfékezése érdekében bevezetett szigorú közegészségügyi korlátozások hirtelen megváltoztatták a munkakörülményeket, és azokat az azt követő két évben is tovább formálták. 2021 márciusa és novembere...

29 november 2022
Publication
Research report

Eurofound expert(s)

barbara-gerstenberger-2023.png

Barbara Gerstenberger is Head of the Working Life unit at Eurofound. In this role, she coordinates the research teams investigating job quality in Europe based on the European...

​Head of Unit,
Working life research unit
Publications results (567)

The post-pandemic recovery of Europe continued in 2023, with strong job creation despite subdued economic growth, against a background of rising geopolitical tension. Eurofound’s research over the year brought to light evidence on the key issues shaping the daily lives and work of Europeans.

02 May 2024

Ensuring greater social protection for self-employed people has been the subject of much policy debate in recent years. In 2019, the Council of the European Union adopted a recommendation on access to social protection for workers and the self-employed. Sudden reductions in income during the COVID-1

30 January 2024

This report explores EU Member States’ legislation around the right to disconnect and assesses the impact of company policies in this area on employees’ hours of connection, working time, work–life balance, health and well-being, and overall workplace satisfaction.

30 November 2023

Using data from the European Working Conditions Telephone Survey 2021 and building on a theoretical model that differentiates between job stressors and job resources, this report examines key psychosocial risks in the workplace and their impact on health.

23 November 2023

During the COVID-19 pandemic, a diverse collection of workers ensured the functioning of our societies. In a time of crisis, they maintained access to healthcare, long-term care and other essential goods and services, including food, water, electricity, the internet and waste treatment.

10 October 2023

A „hibrid munkavégzés” kifejezés a távmunka elterjedésével vált népszerűvé a COVID19-világjárvány idején, amikor a vállalatok és a munkavállalók elkezdték megvitatni a munkavégzés válság utáni megszervezésének különféle módjait. A kifejezést egyre gyakrabban használják olyan helyzetek leírására

25 May 2023

A 2022-es év elejét óvatos optimizmus jellemezte. A Covid19-világjárvány két évét követően Európa ismét magára talált, és a NextGenerationEU helyreállítási eszköz keretében kidolgoztak egy erős és fenntartható jövő építésére irányuló helyreállítási tervet. Az év elején az Ukrajna elleni orosz

04 May 2023

A jelentés megtárgyalja azokat a valószerű és elképzelhető forgatókönyveket, amelyek azt vizsgálják, hogy 2035-re merre fejlődhet a távmunka és a hibrid munka az EU-ban, valamint hogy ezek a változások milyen következményekkel járnak a munka világára nézve. Mennyire vannak felkészülve a vezetők és a

28 April 2023

This paper presents an analytical summary of current academic and policy literature on the impact of climate change and policies to manage the transition to a carbon-neutral economy on four key domains: employment, working conditions, social dialogue and living conditions. It maps the main empirical

12 April 2023

Ez a jelentés a távmunka Covid19-világjárvány alatti, 2020-as és 2021-es helyzetével kapcsolatban az Eurofound által végzett kutatást ismerteti. Megvizsgálja a távmunka előfordulásában bekövetkezett változásokat, az otthonról dolgozó munkavállalók által tapasztalt munkakörülményeket és az e

08 December 2022

Online resources results (1778)

In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with Eurofound Research Manager Tina Weber about new research on the right to disconnect, the evolution of the right to disconnect in Europe, the reasons why legislative and procedural actions are being called for, the impacts that effective

15 április 2024

Flexible work increases post-pandemic, but not for everyone

Even before the outbreak of COVID-19, various forms of flexible work, such as teleworking and flexitime, were in place across EU Member States. However, the pandemic led to a surge in flexible working practices with many workers wanting to focus on their work–life balance and have more time for

Eurofound presentation to the European Parliament Committee on Employment and Social Affairs (EMPL), Ivailo Kalfin, Executive Director, Eurofound, 24 January 2023.

23 január 2023

The rise in cost of living and energy poverty: Social impact and policy responses. 14 October 2022, Informal Meeting of Employment and Social Affairs Ministers (EPSCO). Presentation by Ivailo Kalfin, Executive Director, Eurofound.

14 október 2022
ef22035.png

COVID-19 in the workplace: Employer’s responsibility to ensure a safe workplace

Throughout 2021, the second year of the COVID-19 pandemic, specific occupational health and safety rules were reintroduced due to increases in infection rates. Mandatory face masks, physical distancing and hygiene measures were enforced, and the recommendation to telework was largely re-instated in

Female teleworker taking notes during video conference on her laptop

Workers want to telework but long working hours, isolation and inadequate equipment must be tackled

The COVID-19 pandemic prompted a surge in telework, with dramatic increases in the number of employees working from home (teleworking) in many European countries. What for many employees started out as a mandatory move seems to have transformed into a preference among the majority for part-time or

image_article_cloxit_12122018.jpg

Summer time arrangements in the EU: A tripartite outlook on ‘Cloxit’

On 31 March 2019, clocks across the EU will go forward one hour, a Union-wide event since 2002. However, the European Commission has proposed abolishing the bi-annual hour change, an idea favoured by the vast majority of respondents in a public consultation. This article discusses reactions by


Blogs results (61)

There is no one future of work for all jobs – policymakers will have their work cut out to ensure that remote and platform working, artificial intelligence and climate change policies will benefit and not disadvantage workers.

2 május 2024

There’s a demographic shift sweeping Europe: people are living longer and working longer. Older workers, however, face significant labour market barriers.

25 január 2024

The COVID-19 pandemic made us acutely aware of how dependent our society is on certain essential workers. We felt deep gratitude towards workers in healthcare especially, because they worked ceaselessly in often-difficult conditions.

22 november 2023

The jury is still out on the question whether men and women are from distinct planets. When it comes to the world of work, however, they are worlds apart.

25 október 2023
image_ef23039.png

Women and frontline workers are most exposed to the risks of adverse social behaviour at work, such as burnout, exhaustion, anxiety and depression. This is according to the European Working Conditions Telephone Survey 2021 (EWCTS). In this data story, we dive into EWCTS data (EU27) to examine the

A worker sitting on the floor

The COVID-19 pandemic has changed the way we live and work. With the lifting of restrictions across the globe, we are now able to examine the many repercussions on the world of work. In particular, the unique demands of the last few years have shone a harsh spotlight on the pressures brought to bear

17 január 2023
ef22060.png

Telework has become a permanent feature of working life in Europe. While we’ve seen the benefits of more flexible ways of working – particularly during the pandemic – the problems that arise from an increasingly connected life are also becoming clearer. Unfortunately, legislation alone may not be

13 július 2022
ef22059.png

The answer is yes – potentially. Assessing the environmental benefits of telework is a complex task, because any move to work from home involves a series of changes in individuals’ daily lives and activities, as well as company-level decisions, that may positively or negatively influence the level

23 június 2022
ef21079.png

As we leave behind the lockdowns and business disruptions of COVID-19 and enter a ‘new normal’, it is time to talk about how workplaces might be transformed to drive innovation. Some may baulk at this suggestion, as we continue to grapple with the pandemic fallout, but crises have always been a

28 június 2021
ef21077.png

COVID-19 has shown that some things can hit us out of the blue. The pandemic sent a shockwave through businesses all over the world and has brought massive changes to work organisation, internal communication and day-to-day operations for many companies. Doubtless, the depth of the pandemic’s impact

21 június 2021

Upcoming publications results (4)

This policy brief investigates how organisations are adapting their work organisation and practices to hybrid work. Based on case studies and on data from the European Working Conditions Survey 2024, the policy brief examines how hybrid work is being managed in organisations and profiles t

April 2025

The European population is living longer, with a declining natural population since 2014, offset only by positive net migration. The proportion of older people, especially those over 50, is increasing. Demographic ageing, where the working-age population shrinks while the number of older individuals

March 2025

Over the last decade, Information and Communication Technologies (ICTs) have changed the way employees work and communicate with each other. Despite the many benefits of digitalisation of work, the widespread access to digital devices in working life provides an alternative medium for new forms of a

September 2024

Workers will experience the effects of climate change in many ways: job insecurity, changes to their work tasks and responsibilities and changes in their workplaces that may involve different work practices and the development of new activities and products. Climate change is associated with higher

July 2024
Data results (1)

Disclaimer

When freely submitting your request, you are consenting Eurofound in handling your personal data to reply to you. Your request will be handled in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data. More information, please read the Data Protection Notice.