Munkaidő

19 május 2021

A munkaidő az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlaRead more

A munkaidő az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően. A munkavállalók munkaideje változó a különböző foglalkozások és eltérő életszakaszok függvényében, és e különbségek meghatározásában különösen fontos szerep jut a nemnek.

Read less

A legújabb változások

Working life in the COVID-19 pandemic 2020

This publication consists of individual country reports on working life during 2020 for 29 countries – the 27 EU Member...

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality

Living, working and COVID-19: Impact on gender equality 11 March 2021, European Economic and Social Committee (EESC)...

A Covid19-világjárvány következményei a foglalkoztatásra és a munkával töltött életszakaszra

Disclaimer: Please note that this report was updated with revised data (specifically for Bulgaria) on 23 March 2021. Ez...
Top

A munka világának rendkívül fontos részét alkotjaRead more

A munka világának rendkívül fontos részét alkotja a munkaidő, és annak szabályozása az uniós és nemzeti szintű politikai, gazdasági és társadalmi viták középpontjában áll. A munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében a munkaidőről szóló uniós irányelv valamennyi tagállam számára előírja, hogy az Unió területén valamennyi munkavállaló számára biztosítsa a munkaidőre vonatkozó minimumkövetelményeket. Ez magában foglalja a maximális heti munkaidőre (48 óra), a pihenőidő és a szünetek minimális időtartamára, az éves szabadságra, az éjszakai munkára és a váltott műszakban végzett munkára vonatkozó követelményeket.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound már több éve gyűjti a munkaidő egyes szempontjaira, valamint azok férfiak és nők uniós munkakörülményeire és életminőségére gyakorolt hatásaira vonatkozó adatokat. Az Eurofound munkaidőre vonatkozó tanulmányai annak jobb megértésére irányulnak, hogy hogyan történik a munkaidő szervezése, és hogyan befolyásolja a foglalkoztatást, a termelékenységet, a jóllétet, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. A kollektív tárgyaláson alapuló munkaidőre és a szociális partnerek szerepére vonatkozó adatokat rendszeresen közzéteszik, és a közelmúltban hosszú távú szempontok alapján is elemezték azokat. A férfiakra irányadó munkaidő és a nőkre irányadó munkaidő kutatása rámutatott, hogy a férfiak gyakrabban dolgoznak hosszabb ideig, a nők pedig gyakrabban töltenek több időt fizetés nélküli háztartási munkával.

A munkaidő szabályozása és szervezése

A munkaidő-szervezés szerepet játszik a munka és a magánélet közötti egyensúly és a munkaerőpiaci részvétel fokozásában. A gyorsan változó gazdasági környezetben a vállalkozásoknak és a munkavállalóknak rugalmasságra van szükségük. Az Eurofound az életpálya szempontjából vizsgálta a munkaidő, valamint a munka és a magánélet egyensúlya közötti kapcsolatot.

A kutatás a munkaidő-szervezés különböző szempontjait tekintette át, valamint a termelékenységre és a munkakörülményekre gyakorolt hatásokat. Mivel a munkaidő-szervezés változik, az Eurofound és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a közelmúltban megvizsgálta a távmunka és az ikt-mobil munka munkaidőre gyakorolt hatásait az ilyen munkaszerződéssel foglalkoztatottak esetében.

A munkaidő hosszú távú szempontjaira tekintettel egy újabb tanulmány megvizsgálta az uniós kollektív tárgyaláson alapuló munkaidőre vonatkozó szempontok fejlődését a XXI. század kezdetén. Különösen öt ágazatra összpontosított: vegyipar, fémfeldolgozás, banki ágazat, kiskereskedelem és közigazgatás. A jelentés ismerteti a szabályozás intézményi rendszereit, és értékeli a megállapodás szerinti munkaidő és a rendes munkaidő tekintetében 1999 és 2014 között bekövetkezett változásokat.

Munkaidő a felmérések elemzésében

Az Eurofound három fő felmérése adatokat szolgáltat a munkaidővel kapcsolatos kérdésekben.

Az európai munkakörülmény-felmérés különböző nézőpontokból közelít a munkaidőhöz. A 2015. évi, hatodik európai munkakörülmény-felmérésben a munkaidő minősége a munka minőségére vonatkozó hét mutató egyike volt. A hosszú munkaidő előfordulásának, a pihenési lehetőségek mértékének, az atipikus munkaidőnek, a munkaidő-szabályozásnak és a rugalmasságnak a mérésére szolgált, és annak mérésére, hogy ezek hogyan befolyásolják a munkavállalók egészségét és jóllétét. A megállapítások alapján a munkavállalók 43%-a nagyon rendszeres munkarendben dolgozik.

A hatodik európai munkakörülmény-felmérés adatainak felhasználásával az Eurofound a közelmúltban megvizsgálta a fenntartható munka munkaidősémáit. A vizsgálat a munkaidősémák, a munka és a magánélet egyensúlya és a munkaidőre vonatkozó preferenciák, valamint a munkavállalók egészsége és jólléte közötti kapcsolatokat kutatja. Azzal is foglalkozik, hogy a jelenlegi munkakörülmények és munkaidősémák mennyire tarthatók fenn a jövőben.

Az európai életminőség-felmérés a munkaidő-szabályozásokra összpontosít, fizetett vagy fizetés nélküli munka esetében, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúllyal való elégedettségre gyakorolt hatásaikra.

A munkaidő-szabályozások jelentős hatással lehetnek a vállalkozások hatékonyságára, termelékenységére és versenyképességére, nem beszélve munkavállalóik egészségéről, jóllétéről és motiváltságáról. Az európai vállalati felmérésével az Eurofound átfogó módon kutatta a munkaidőt és a munka és magánélet közötti egyensúlyt is. Megvizsgálta a rugalmas munkaidő-szabályozások és a rugalmas munkaidő-elszámolás, a részmunkaidős foglalkoztatás, a túlóra és a rendkívüli munkaidő előfordulását; a szülői és más jellegű hosszabb távollétet; a fokozatos és a korai nyugdíjazást; valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatására irányuló különös vállalati politikákat.

Középpontban: EurWORK aktualitások a vasárnapi munkavégzésről Európában

2016. szeptember 23. - Az uniós tagállamok az üzletek és irodák vasárnapi nyitvatartását szabályozó jogszabályokat fogadnak el. Néhány tagállam azonban új szabályozásával korlátozza a nyitvatartási időket. Az európai munkakörülmény-felmérés szerint 2010. és 2015. között nőtt a vasárnapi munkavégzésről beszámoló munkavállalók aránya, támogatva azt az elképzelést, hogy a vasárnapi kereskedelem egyre megszokottabbá válik.
Ez történik Európában a vasárnapi munkával

Források

Read less
  • Publications (800)
  • Adat
  • Ongoing work (4)

Adat

A selection of related data on this topic are linked below. 

Ongoing work