Munkaidő

12 november 2020

A munkaidő az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlaRead more

A munkaidő az az időtartam, amely alatt a munkavállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően. A munkavállalók munkaideje változó a különböző foglalkozások és eltérő életszakaszok függvényében, és e különbségek meghatározásában különösen fontos szerep jut a nemnek.

Read less

A legújabb változások

Living, working and COVID-19

This report presents the findings of the Living, working and COVID-19 e-survey, carried out by Eurofound to capture the...

Regulations to address work–life balance in digital flexible working arrangements

Developments in information and communication technology (ICT) have been among the key drivers of change in working...

COVID-19: Policy responses across Europe

The effect of the COVID-19 pandemic on the lives of individuals and societies, including on the economy and labour...
Top

A munka világának rendkívül fontos részét alkotjaRead more

A munka világának rendkívül fontos részét alkotja a munkaidő, és annak szabályozása az uniós és nemzeti szintű politikai, gazdasági és társadalmi viták középpontjában áll. A munkavállalók egészségének és biztonságának védelme érdekében a munkaidőről szóló uniós irányelv valamennyi tagállam számára előírja, hogy az Unió területén valamennyi munkavállaló számára biztosítsa a munkaidőre vonatkozó minimumkövetelményeket. Ez magában foglalja a maximális heti munkaidőre (48 óra), a pihenőidő és a szünetek minimális időtartamára, az éves szabadságra, az éjszakai munkára és a váltott műszakban végzett munkára vonatkozó követelményeket.

Az Eurofound munkája

Az Eurofound már több éve gyűjti a munkaidő egyes szempontjaira, valamint azok férfiak és nők uniós munkakörülményeire és életminőségére gyakorolt hatásaira vonatkozó adatokat. Az Eurofound munkaidőre vonatkozó tanulmányai annak jobb megértésére irányulnak, hogy hogyan történik a munkaidő szervezése, és hogyan befolyásolja a foglalkoztatást, a termelékenységet, a jóllétet, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. A kollektív tárgyaláson alapuló munkaidőre és a szociális partnerek szerepére vonatkozó adatokat rendszeresen közzéteszik, és a közelmúltban hosszú távú szempontok alapján is elemezték azokat. A férfiakra irányadó munkaidő és a nőkre irányadó munkaidő kutatása rámutatott, hogy a férfiak gyakrabban dolgoznak hosszabb ideig, a nők pedig gyakrabban töltenek több időt fizetés nélküli háztartási munkával.

A munkaidő szabályozása és szervezése

A munkaidő-szervezés szerepet játszik a munka és a magánélet közötti egyensúly és a munkaerőpiaci részvétel fokozásában. A gyorsan változó gazdasági környezetben a vállalkozásoknak és a munkavállalóknak rugalmasságra van szükségük. Az Eurofound az életpálya szempontjából vizsgálta a munkaidő, valamint a munka és a magánélet egyensúlya közötti kapcsolatot.

A kutatás a munkaidő-szervezés különböző szempontjait tekintette át, valamint a termelékenységre és a munkakörülményekre gyakorolt hatásokat. Mivel a munkaidő-szervezés változik, az Eurofound és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet a közelmúltban megvizsgálta a távmunka és az ikt-mobil munka munkaidőre gyakorolt hatásait az ilyen munkaszerződéssel foglalkoztatottak esetében.

A munkaidő hosszú távú szempontjaira tekintettel egy újabb tanulmány megvizsgálta az uniós kollektív tárgyaláson alapuló munkaidőre vonatkozó szempontok fejlődését a XXI. század kezdetén. Különösen öt ágazatra összpontosított: vegyipar, fémfeldolgozás, banki ágazat, kiskereskedelem és közigazgatás. A jelentés ismerteti a szabályozás intézményi rendszereit, és értékeli a megállapodás szerinti munkaidő és a rendes munkaidő tekintetében 1999 és 2014 között bekövetkezett változásokat.

Munkaidő a felmérések elemzésében

Az Eurofound három fő felmérése adatokat szolgáltat a munkaidővel kapcsolatos kérdésekben.

Az európai munkakörülmény-felmérés különböző nézőpontokból közelít a munkaidőhöz. A 2015. évi, hatodik európai munkakörülmény-felmérésben a munkaidő minősége a munka minőségére vonatkozó hét mutató egyike volt. A hosszú munkaidő előfordulásának, a pihenési lehetőségek mértékének, az atipikus munkaidőnek, a munkaidő-szabályozásnak és a rugalmasságnak a mérésére szolgált, és annak mérésére, hogy ezek hogyan befolyásolják a munkavállalók egészségét és jóllétét. A megállapítások alapján a munkavállalók 43%-a nagyon rendszeres munkarendben dolgozik.

A hatodik európai munkakörülmény-felmérés adatainak felhasználásával az Eurofound a közelmúltban megvizsgálta a fenntartható munka munkaidősémáit. A vizsgálat a munkaidősémák, a munka és a magánélet egyensúlya és a munkaidőre vonatkozó preferenciák, valamint a munkavállalók egészsége és jólléte közötti kapcsolatokat kutatja. Azzal is foglalkozik, hogy a jelenlegi munkakörülmények és munkaidősémák mennyire tarthatók fenn a jövőben.

Az európai életminőség-felmérés a munkaidő-szabályozásokra összpontosít, fizetett vagy fizetés nélküli munka esetében, valamint a munka és a magánélet közötti egyensúllyal való elégedettségre gyakorolt hatásaikra.

A munkaidő-szabályozások jelentős hatással lehetnek a vállalkozások hatékonyságára, termelékenységére és versenyképességére, nem beszélve munkavállalóik egészségéről, jóllétéről és motiváltságáról. Az európai vállalati felmérésével az Eurofound átfogó módon kutatta a munkaidőt és a munka és magánélet közötti egyensúlyt is. Megvizsgálta a rugalmas munkaidő-szabályozások és a rugalmas munkaidő-elszámolás, a részmunkaidős foglalkoztatás, a túlóra és a rendkívüli munkaidő előfordulását; a szülői és más jellegű hosszabb távollétet; a fokozatos és a korai nyugdíjazást; valamint a munka és a magánélet közötti egyensúly támogatására irányuló különös vállalati politikákat.

Középpontban: EurWORK aktualitások a vasárnapi munkavégzésről Európában

2016. szeptember 23. - Az uniós tagállamok az üzletek és irodák vasárnapi nyitvatartását szabályozó jogszabályokat fogadnak el. Néhány tagállam azonban új szabályozásával korlátozza a nyitvatartási időket. Az európai munkakörülmény-felmérés szerint 2010. és 2015. között nőtt a vasárnapi munkavégzésről beszámoló munkavállalók aránya, támogatva azt az elképzelést, hogy a vasárnapi kereskedelem egyre megszokottabbá válik.
Ez történik Európában a vasárnapi munkával

Források

Read less

Key outputs over the years

Show more (11)
  • Publications (862)
  • Adat