European Working Conditions Telephone Survey 2021 – Read the findings

Eurofound has published the results of its European Working Conditions Telephone Survey (EWCTS) 2021. The survey covered over 70,000 workers in 36 countries and provides a wide-ranging picture of job quality across countries, occupations, sectors, gender and age groups in the context of the COVID-19 pandemic. The report documents the working conditions of workers across Europe in 2021, while the data explorer presents the responses to over 100 questions from the questionnaire. Read the key findings, delve deeper into the report and explore the data:

Apsekojumi

Eurofound veic trīs Eiropas mēroga apsekojumus, lai palīdzētu plānot un nodrošināt labākus dzīves un darba apstākļus. Apsekojumi piedāvā unikālu salīdzinošās informācijas avotu par dzīves un darba apstākļu kvalitāti visā ES. 2020. gada aprīlī aģentūra uzsāka e-apsekojumu “Dzīve, darbs un COVID-19”, un līdz šim ir paveiktas vairākas kārtas.

Eurofound novērošanas centri

Eurofound ir divi novērošanas centri, kuri intensīvi seko Eurofound tīkla Eiropas korespondentu darbam, kā arī citām pētniecības darbībām.