Living, working and COVID-19 e-survey – Round 5 results

Initial results from round 5 of Eurofound’s unique Living, working and COVID-19 e-survey, published in July, will be followed by a final joint factsheet in December 2022 in collaboration with the European Training Foundation (ETF). The survey, first launched in early 2020, aims to capture the wide-ranging impact of the pandemic on the work and lives of EU citizens over the past two years. It also sheds light on a new uncertain reality caused by the war in Ukraine, record high inflation and sharp rises in the cost of living. The joint factsheet will present a selection of results from the fifth round of the e-survey in the EU27 and 10 ETF pilot countries.

Apsekojumi

Eurofound veic trīs Eiropas mēroga apsekojumus, lai palīdzētu plānot un nodrošināt labākus dzīves un darba apstākļus. Apsekojumi piedāvā unikālu salīdzinošās informācijas avotu par dzīves un darba apstākļu kvalitāti visā ES. 2020. gada aprīlī aģentūra uzsāka e-apsekojumu “Dzīve, darbs un COVID-19”, un līdz šim ir paveiktas vairākas kārtas.

Eurofound novērošanas centri

Eurofound ir divi novērošanas centri, kuri intensīvi seko Eurofound tīkla Eiropas korespondentu darbam, kā arī citām pētniecības darbībām.