Living and working in Europe 2017

Find out what it was like to live and work in Europe

A snapshot of social, employment and work-related developments in the EU in 2017 and the effect they have on citizens living and working across 28 Member States.

Latest Content

Enquêtes

Eurofound verricht drie enquêtes in heel Europa, die een bijdrage moeten leveren aan de planning en totstandbrenging van betere levens- en arbeidsomstandigheden. De enquêtes bieden een unieke bron van vergelijkende informatie over de kwaliteit van de levens- en arbeidsomstandigheden in de EU.

Eurofound-waarnemingscentra

Eurofound heeft twee waarnemingscentra, die zich in ruime mate baseren op het werk van Eurofound's netwerk van Europese correspondenten en op andere onderzoeksactiviteiten.