Living and working in Europe

A snapshot of social, employment and work-related developments in the EU in 2016 and the effect they have on citizens living and working across 28 member states.​

Explore the interactive presentation of the report

Media

  • EU Agencies Network

    The video presents more than 40 members of the EU Agencies Network, of which Eurofound is one. The EU Agencies improve the lives of Europe's citizens.

Istraživanja

Eurofound provodi tri paneuropska istraživanja kako bi doprinio planiranju i stvaranju boljih životnih i radnih uvjeta. Ta istraživanja nude jedinstveni izvor poredbenih informacija o kvaliteti životnih i radnih uvjeta diljem EU-a.

Opservatoriji

Eurofound ima dva opservatorija čiji se rad uvelike temelji na radu mreže europskih korespondenata Eurofounda kao i na drugim istraživačkim aktivnostima.