Najnoviji podatci istraživanja

Europsko istraživanje o kvaliteti života za 2016. godinu

Eurofoundovo Europsko istraživanje o kvaliteti života pruža jedinstven uvid u kvalitetu života Europljana današnjice. Ukupni rezultati pokazuju opći napredak u trima ključnim područjima koja se ispituju: kvalitete života, kvalitete društva i kvalitete javnih usluga, iako ne u svim zemljama i svim društvenim skupinama.

Proučite i usporedite rezultate za pojedine zemlje

Media

Istraživanja

Eurofound provodi tri paneuropska istraživanja kako bi doprinio planiranju i stvaranju boljih životnih i radnih uvjeta. Ta istraživanja nude jedinstveni izvor poredbenih informacija o kvaliteti životnih i radnih uvjeta diljem EU-a.

Opservatoriji

Eurofound ima dva opservatorija čiji se rad uvelike temelji na radu mreže europskih korespondenata Eurofounda kao i na drugim istraživačkim aktivnostima.