Najnoviji podatci istraživanja

Europsko istraživanje o kvaliteti života za 2016. godinu

Eurofoundovo Europsko istraživanje o kvaliteti života pruža jedinstven uvid u kvalitetu života Europljana današnjice. Ukupni rezultati pokazuju opći napredak u trima ključnim područjima koja se ispituju: kvalitete života, kvalitete društva i kvalitete javnih usluga, iako ne u svim zemljama i svim društvenim skupinama.

Proučite i usporedite rezultate za pojedine zemlje

Media

  • What happened at the Foundation Forum 2017?

    The Foundation Forum is Eurofound’s flagship event, aimed at reaching high-level policymakers in the field of social, employment and work-related policies.
     

    The theme of the Foundation Forum 2017 is on various perspectives of convergence in Europe. While upward economic convergence is a precondition for social convergence, the main focus was placed upon upward convergence in living and working conditions, including employment.

Istraživanja

Eurofound provodi tri paneuropska istraživanja kako bi doprinio planiranju i stvaranju boljih životnih i radnih uvjeta. Ta istraživanja nude jedinstveni izvor poredbenih informacija o kvaliteti životnih i radnih uvjeta diljem EU-a.

Opservatoriji

Eurofound ima dva opservatorija čiji se rad uvelike temelji na radu mreže europskih korespondenata Eurofounda kao i na drugim istraživačkim aktivnostima.