Living and working in Europe 2017

Več informacij o življenju in delu v Evropi

Pregled socialnih, zaposlitvenih in z delom povezanih dosežkov v EU v letu 2017 ter njihov vpliv na državljane, ki živijo in delajo v 28 državah članicah

Media

  • The living and working conditions of Europeans are changing. By monitoring the latest developments and providing timely, in-depth analysis and information in these areas to EU-level institutions, national governments and social partners, Eurofound aims to support the EU agenda by providing knowledge to improve the quality of life and work in Europe.

    This short video presents what we do, and why we do it.

Raziskave

Eurofound izvaja tri vseevropske raziskave, s katerimi želi prispevati k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer. Raziskave so edinstven vir primerljivih podatkov o kakovosti življenjskih in delovnih razmer po vseh Evropski uniji.

Eurofoundovi opazovalnici

Eurofound ima dve opazovalnici, katerih delovanje precej temelji na delu Eurofoundove mreže evropskih poročevalcev in drugih raziskovalnih dejavnostih.