Living, working and COVID-19 e-survey – Round 5 final results

Final results from round 5 of the unique Living, working and COVID-19 e-survey are now available in a Eurofound and European Training Foundation joint factsheet, covering both the EU27 and 10 selected neighbouring countries. The survey, first launched by Eurofound in early 2020, aims to capture the wide-ranging impact of the pandemic on the work and lives of EU citizens. It also sheds light on a new uncertain reality caused by the war in Ukraine, record high inflation and serious concerns about sharp rises in the cost of living. 

Raziskave

Eurofound izvaja tri vseevropske raziskave, s katerimi želi prispevati k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer. Raziskave so edinstven vir primerljivih podatkov o kakovosti življenjskih in delovnih razmer po vseh Evropski uniji. Agencija je aprila 2020 začela e-anketo Življenje, delo in covid-19 ter doslej izvedla več krogov.

Eurofoundovi opazovalnici

Eurofound ima dve opazovalnici, katerih delovanje precej temelji na delu Eurofoundove mreže evropskih poročevalcev in drugih raziskovalnih dejavnostih.