Podatki iz zadnje raziskave

Evropska raziskava o kakovosti življenja iz leta 2016

Eurofoundova evropska raziskava o kakovosti življenja ponuja edinstven vpogled v kakovost današnjega življenja Evropejcev. Skupni rezultati kažejo splošni napredek na treh glavnih področjih: kakovost življenja, kakovost družbe in kakovost javnih storitev, čeprav to ne velja za vse države in vse družbene skupine.

Poišči in primerjaj podatke po državah

Media

  • What happened at the Foundation Forum 2017?

    The Foundation Forum is Eurofound’s flagship event, aimed at reaching high-level policymakers in the field of social, employment and work-related policies.
     

    The theme of the Foundation Forum 2017 is on various perspectives of convergence in Europe. While upward economic convergence is a precondition for social convergence, the main focus was placed upon upward convergence in living and working conditions, including employment.

Raziskave

Eurofound izvaja tri vseevropske raziskave, s katerimi želi prispevati k načrtovanju in vzpostavljanju boljših življenjskih in delovnih razmer. Raziskave so edinstven vir primerljivih podatkov o kakovosti življenjskih in delovnih razmer po vseh Evropski uniji.

Eurofoundovi opazovalnici

Eurofound ima dve opazovalnici, katerih delovanje precej temelji na delu Eurofoundove mreže evropskih poročevalcev in drugih raziskovalnih dejavnostih.