Living, working and COVID-19 e-survey – Round 5 results

First results from round 5 of Eurofound’s unique e-survey Living, working and COVID-19 are now available. The survey, first launched in early 2020, aims to capture the wide-ranging impact of the pandemic on the lives of EU citizens. The fifth round charts the latest developments, looking at how life has changed in Europe over the past two years of closures and restrictions. It also sheds light on a new uncertain reality caused by the war in Ukraine, record high inflation and sharp rises in the cost of living. It provides the most up-to-date picture for policymakers as they respond to these challenges, alongside recovering from the pandemic.

Latest Content

Media

  • 23 September 2022 - 19m 41s - In this episode of Eurofound Talks Mary McCaughey speaks with researcher Dragoș Adăscăliței about how platform work has developed over the past two decades, the profile of platform workers in Europe, how the COVID-19 pandemic has impacted the development of platform work, the opportunities and risks platform work presents for workers, and how to protect platform workers while preserving the opportunities and benefits that are generated by the platform economy.

     

Prieskumy

Nadácia Eurofound realizuje tri celo-európske prieskumy, ktoré prispejú k plánovaniu a vytvoreniu lepších životných a pracovných podmienok. Prieskumy ponúkajú jedinečný zdroj porovnateľných informácií o kvalite životných a pracovných podmienok v rámci EÚ. Agentúra v apríli 2020 spustila elektronický prieskum Život, práca a pandémia COVID-19 a v jeho rámci doteraz uskutočnila viacero kôl.

Monitorovacie centrá Eurofound

Eurofound má dve monitorovacie centrá, ktoré vo veľkej miere vychádzajú z práce siete európskych korešpondentov siete Eurofound, ako aj iných výskumných činností.