Challenges and prospects in the EU: Quality of life and public services

Flagship report​What have been the major developments in quality of life and public services in Europe in recent years? This flagship publication provides a synthesis of the main findings regarding trust in institutions and social cohesion; access to and quality of health and care services; the impact of digitalisation on social services; access to services for young people; and measures aimed at integrating refugees.

Publication: Challenges and prospects in the EU: Quality of life and public services

Media

  • The living and working conditions of Europeans are changing. By monitoring the latest developments and providing timely, in-depth analysis and information in these areas to EU-level institutions, national governments and social partners, Eurofound aims to support the EU agenda by providing knowledge to improve the quality of life and work in Europe.

    This short video presents what we do, and why we do it.

Prieskumy

Nadácia Eurofound realizuje tri celo-európske prieskumy, ktoré prispejú k plánovaniu a vytvoreniu lepších životných a pracovných podmienok. Prieskumy ponúkajú jedinečný zdroj porovnateľných informácií o kvalite životných a pracovných podmienok v rámci EÚ.

Monitorovacie centrá Eurofound

Eurofound má dve monitorovacie centrá, ktoré vo veľkej miere vychádzajú z práce siete európskych korešpondentov siete Eurofound, ako aj iných výskumných činností.