Living, working and COVID-19 e-survey – Round 5 final results

Final results from round 5 of the unique Living, working and COVID-19 e-survey are now available in a Eurofound and European Training Foundation joint factsheet, covering both the EU27 and 10 selected neighbouring countries. The survey, first launched by Eurofound in early 2020, aims to capture the wide-ranging impact of the pandemic on the work and lives of EU citizens. It also sheds light on a new uncertain reality caused by the war in Ukraine, record high inflation and serious concerns about sharp rises in the cost of living. 

Prieskumy

Nadácia Eurofound realizuje tri celo-európske prieskumy, ktoré prispejú k plánovaniu a vytvoreniu lepších životných a pracovných podmienok. Prieskumy ponúkajú jedinečný zdroj porovnateľných informácií o kvalite životných a pracovných podmienok v rámci EÚ. Agentúra v apríli 2020 spustila elektronický prieskum Život, práca a pandémia COVID-19 a v jeho rámci doteraz uskutočnila viacero kôl.

Monitorovacie centrá Eurofound

Eurofound má dve monitorovacie centrá, ktoré vo veľkej miere vychádzajú z práce siete európskych korešpondentov siete Eurofound, ako aj iných výskumných činností.