Living and working in Europe 2017

Find out what it was like to live and work in Europe

A snapshot of social, employment and work-related developments in the EU in 2017 and the effect they have on citizens living and working across 28 Member States.

Проучвания

Eurofound провежда три общоевропейски проучвания с цел допринасяне за планирането и създаването на по-добри условия на живот и труд. Проучванията представляват уникален източник на сравнителна информация за качеството на живот и условията на труд в ЕС.

Обсерватории

Eurofound има две обсерватории, които се опират в значителна степен на дейността на поддържаната от Eurofound мрежа на европейките кореспонденти, както и на други дейности в областта на проучванията.