Living and working in Europe 2017

Selvitä, minkälaista on ollut asua ja työskennellä Euroopassa

Katsaus sosiaali-, työllisyys- ja työpolitiikan kehitykseen EU:ssa vuonna 2017 ja sen vaikutuksesta EU:n 28 jäsenvaltiossa eläviin ja työskenteleviin kansalaisiin.

Media

  • The living and working conditions of Europeans are changing. By monitoring the latest developments and providing timely, in-depth analysis and information in these areas to EU-level institutions, national governments and social partners, Eurofound aims to support the EU agenda by providing knowledge to improve the quality of life and work in Europe.

    This short video presents what we do, and why we do it.

Tutkimukset

Eurofound toteuttaa kolme Euroopan laajuista kyselytutkimusta edistääkseen parempien elin- ja työolojen suunnittelua ja aikaansaamista. Tutkimuksista saa ainutlaatuista vertailevaa tietoa elin ja työoloista koko EU:n alueelta.

Eurofoundin seurantakeskukset

Eurofoundilla on kaksi seurantakeskusta, joiden työ pohjautuu laajasti Eurofoundin eurooppalaisten kirjeenvaihtajien verkostoon, sekä myös muuta tutkimustoimintaa.