Życie i praca w Europie w 2017 r.

Poznaj warunki życia i pracy w Europie

Przegląd zmian dotyczących społeczeństwa, zatrudnienia i rynku pracy, które miały miejsce w UE w 2017 r., oraz ich skutków dla obywateli żyjących i pracujących w 28 państwach członkowskich.

Media

  • The living and working conditions of Europeans are changing. By monitoring the latest developments and providing timely, in-depth analysis and information in these areas to EU-level institutions, national governments and social partners, Eurofound aims to support the EU agenda by providing knowledge to improve the quality of life and work in Europe.

    This short video presents what we do, and why we do it.

Badania

Eurofound przeprowadza trzy ogólnoeuropejskie ankiety wspierające planowanie i zapewnienie lepszych warunków życia i pracy. Ankiety oferują unikalne źródło porównywalnych informacji na temat jakości życia i warunków pracy w UE.

Obserwatoria Eurofound

Eurofound prowadzi dwa obserwatoria, które w znacznym stopniu korzystają z pracy sieci europejskich korespondentów Eurofound, oraz inną działalność badawczą.