Údaje z posledního průzkumu

Průzkum kvality života v Evropě v roce 2016

Průzkum kvality života v Evropě prováděný nadací Eurofound poskytuje jedinečný přehled o kvalitě života Evropanů v současné době. Výsledky celkově ukazují všeobecný pokrok, k němuž došlo ve třech klíčových zkoumaných oblastech: kvalita života, kvalita společnosti a kvalita veřejných služeb, byť ne ve všech zemích a u všech sociálních skupin.

Zkoumat a porovnávat data z jednotlivých zemí

Media

  • What happened at the Foundation Forum 2017?

    The Foundation Forum is Eurofound’s flagship event, aimed at reaching high-level policymakers in the field of social, employment and work-related policies.
     

    The theme of the Foundation Forum 2017 is on various perspectives of convergence in Europe. While upward economic convergence is a precondition for social convergence, the main focus was placed upon upward convergence in living and working conditions, including employment.

Průzkumy

Nadace Eurofound s cílem přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek provádí tři celoevropské průzkumy, které jsou jedinečným zdrojem srovnatelných informací o kvalitě životních a pracovních podmínek v Evropě.

Observatoře

Nadace Eurofound má dvě observatoře, které ve značné míře čerpají z práce sítě evropských korespondentů nadace, a také další výzkumné činnosti.